Zijn ochtendmensen gezonder dan avondmensen ?

Northumbria University

Dick Schrauwen [1]

Nachtbrakers hebben een hoger risico op hartaandoeningen en diabetes type 2 dan vroege vogels.

In de eerste inventaris ooit van internationale onderzoeken die slaappatronen en gezondheid met elkaar in verband brengen, vonden de onderzoekers toenemend bewijs dat avondmensen een verhoogd risico hebben op een slechte gezondheid omdat ze over het algemeen een minder regelmatig eetpatroon hebben en meer ongezond voedsel consumeren. Deze bevindingen zijn vandaag (vrijdag 30 november) gepubliceerd in Advances in Nutrition [2].

Het menselijk lichaam heeft een 24-uurs cyclus die wordt aangestuurd door onze interne klok. Deze cyclus staat bekend als dagritme, circadiaan ritme of chronotype. De interne klok heeft invloed op veel fysieke functies. De klok vertelt u wanneer u moet eten, slapen en ontwaken. Elk mens heeft zijn eigen chronotype [3]. Het chronotype bepaalt of mensen een natuurlijke voorkeur hebben om vroeg op te staan (ochtendmens) of juist laat naar bed te gaan (avondmens).

In de bekeken studies vonden de onderzoekers extra bewijs dat aandoeningen zoals hartziekten en diabetes type 2 in verband gebracht kunnen worden met het avond-chronotype. Bij avondmensen komen deze cardio- en stofwisselingsaandoeningen meer voor dan bij ochtendmensen.

Mensen die later naar bed gaan, hebben doorgaans een ongezonder dieet en consumeren meer fastfood, alcohol, suikers en cafe´ne-houdende dranken dan vroege vogels.

Avondmensen hebben vaak een onregelmatig eetpatroon omdat ze het ontbijt missen en later op de dag hun eerste maaltijd eten. Hun dieet bevat minder granen, rogge en groenten en ze eten minder vaak grotere porties. Avondmensen zeggen ook dat ze meer cafe´ne-houdende dranken, suiker en snacks consumeren dan ochtendmensen die per dag iets meer groenten en fruit eten.

Dit verklaart wellicht waarom avondmensen een hoger risico op chronische ziekten hebben dan ochtendmensen.

Laat op de dag eten bleek ook verband te houden met een verhoogd risico op diabetes type 2 omdat het circadiane ritme van invloed is op de glucosestofwisseling. Normaal gesproken neemt de bloedsuikerspiegel tegen het einde van de dag af om 's nachts het laagste niveau bereiken.

Omdat nachtbrakers echter vaak kort voor het slapen gaan eten, nemen hun glucosespiegels juist toe als ze op het punt staan ??te gaan slapen. Dit zou de stofwisseling negatief kunnen be´nvloeden omdat hun lichaam niet het normale biologische proces volgt. Een van de bekeken onderzoeken liet zien dat avondmensen 2,5 keer meer kans hadden op diabetes type 2 dan ochtendmensen.

Dit negatieve effect geldt ook voor mensen die in ploegendiensten werken, vooral voor mensen met roterende diensten. Zij moeten immers hun lichaamsklok voortdurend aanpassen aan hun werktijden. De onderzoekers vonden dat bij ploegenwerkers de insulinegevoeligheid en glucosetolerantie vermindert waardoor ze een groter risico lopen op het ontwikkelen van diabetes.

Het overzichtsonderzoek liet ook een aantal belangwekkende trends zien:

- De voorkeur van mensen om vroeg op te staan of juist laat naar bed te gaan, verschuift op verschillende momenten in de levenscyclus. Het ochtend-chronotype komt vaker voor bij kinderen en kan zijn intrede doen wanneer een baby slechts drie weken oud is. Dit verandert tijdens de kindertijd. Terwijl meer dan 90% van de tweejarigen een voorkeur voor de ochtend hebben, daalt dit op zesjarige leeftijd tot 58%. Het chronotype verschuift tijdens de puberteit verder naar de avondvoorkeur. Deze verschuiving gaat door tot rond de vijftig jaar. Daarna neemt de ochtendvoorkeur weer toe.

- Etniciteit en cultuur kunnen ook van invloed zijn op het chronotype. Zo tellen Duitsers relatief meer avondmensen dan IndiŰrs en Slowaken. Er kunnen ook verschillen zijn tussen stadsbewoners en plattelanders in hetzelfde land.

- Een ander onderzoek merkte op dat blootstelling aan daglicht de slaap be´nvloedde. Elk extra uur dat buitenshuis werd doorgebracht, werd geassocieerd met 30 minuten eerder naar bed gaan. Ook lawaai, lichtvervuiling en drukte zijn van invloed op het dagritme.

- De onderzoekers vonden ook bewijs dat nachtbrakers gedurende de werkweek een 'slaapschuld' opbouwen die ze in het weekend compenseren door langer te slapen. Ochtendmensen hebben daarentegen in een week een regelmatiger slaappatroon.

De studie werd geleid door dr. Suzana Almoosawi [4] van Northumbria University te Newcastle in het Verenigd Koninkrijk en dr. Leonidas Karagounis van NestlÚ Health Science in Zwitserland. Ook andere academici van NestlÚ Research en wetenschappers van de Universiteit van Surrey (VK), Orebro University (Zweden), de Universiteit van Singapore, de London School of Hygiene and Tropical Medicine, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Zwitserland) en Plymouth Marjon University (VK) waren bij het onderzoek betrokken.

Dr Almoosawi, een Research Fellow in Northumbria's Brain, Performance and Nutrition Research Center [5] , legt uit: "We hebben ontdekt dat je genen, etniciteit en geslacht bepalen hoe waarschijnlijk het is of je een ochtendmens of avondmens bent. Bij volwassenen laat het avond-chronotype een groter risico zien op hartaandoeningen en type 2 diabetes. Mogelijk is dat te wijten zijn aan het onrelmatige eetgedrag en het ongezondere dieet van avondmensen. Het onderzoek toonde ook aan dat mensen die een slechtere beheersing hebben van hun diabetes meer kans hebben een avondvoorkeur te hebben. "

Almoosawi : "Onze inventaris heeft een kloof in onze kennis aangetoond over het verband tussen onze biologische klok en het voedingspatroon bij zowel zuigelingen, kinderen als ouderen.
De meeste baby's synchroniseren hun lichaamsklok met die van hun moeders. Vanaf het zesde jaar zien we verschuiving naar een avond-chronotype. Wat die verandering veroorzaakt weten we niet. Zo weten we niet wat de invloed is van bijvoorbeeld fysiologische veranderingen, schooltijden of sociale schema's. "

Dr. Almoosawi voegt daaraan toe: "Bij tieners zien we ook dat het avond-chronotype verband houdt met een grilliger eetgedrag en ongezondere voeding. Dit kan belangrijke implicaties hebben voor de gezondheid op volwassen leeftijd omdat de meeste voedingsgewoonten tijdens de adolescentie worden gevestigd. "

Het onderzoeksteam dat de inventarisatie heeft uitgevoerd roept op tot meer studies met het doel de lichaamsklok nader te definiŰren en beter in kaart te brengen hoe de lichaamsklok van invloed is op voedingspatronen en de gezondheid.

Dr. Leonidas G Karagounis van NestlÚ Health Science: "Wetenschappelijk bewijsmateriaal biedt steeds meer inzicht in de relatie tussen chronotype, voeding en cardiometabolische [6] gezondheid. Over het algemeen suggereren veel studies dat een avond-chronotype geassocieerd is met een lagere consumptie van groenten en fruit en hoger gebruik van energiedrankjes, alcoholische, suikerhoudende en cafe´ne-houdende dranken. Bovendien heeft vet bij avondmensen een groter aandeel in de energievoorziening. "

Karagounis : "Verder onderzoek naar de beste methoden om het chronotype van een individu te bepalen en een beter inzicht in de invloed op de lange termijn van het chronotype op cardiometabolische gezondheid is belangrijk om strategieŰn te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen door chronische ziekten op basis van het chronotype van een individu te voorkomen en beter te behandelen."

VERWIJZINGEN

[1] Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/news/night-owl/

[2] Artikel: `Chronotype: Implications for Epidemiologic Studies on Chrono-Nutrition and Cardiometabolic Health`, Suzana Almoosawi en anderen.
- https://academic.oup.com/advances/advance-article/doi/10.1093/advances/nmy070/5209973

[3] Chronotype
- https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/142478-welk-chronotype-ben-ik.html

[4] Suzana Almoosawi
- https://www.researchgate.net/profile/Suzana_Almoosawi

[5] Brain, Performance and Nutrition Research Centre
- https://www.nutrition-neuroscience.co.uk/

[6] Cardiometablisch, cardiometabolic
- Het hart en de stofwisseling betreffend
- https://en.wiktionary.org/wiki/cardiometabolicSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag