Langdurige blootstelling aan verkeersgeluid kan het risico op obesitas verhogen

Studie gepubliceerd in Environment International levert nieuw bewijsmateriaal op van de schadelijke gevolgen van geluid voor de gezondheid.

BARCELONA INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH (SGLOBAL)

Langdurige blootstelling aan verkeersgeluid is geassocieerd met toegenomen risico op obesitas. Dit was de conclusie van een onderzoek met de deelname van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), onderzoekscentrum ondersteund door "la Caixa" Banking Foundation.

De auteurs van deze studie wilden weten of nieuw onderzoek de resultaten zouden bijtreden van de weinige eerdere studies die associaties hadden aangetoond tussen verkeerslawaai en verschillende markers voor obesitas. Ze bestudeerden 3796 volwassenen die deelnamen aan de Zwitserse populatie cohortstudie SAPALDIA en aan ten minste twee follow-up bezoeken tussen 2001 en 2011. Het onderzoek was gebaseerd op objectieve maatregelen, zoals gewicht, lengte, body mass index, tailleomtrek en buikvet van de deelnemers. Deze gegevens weren samen geanalyseerd met schattingen over blootstelling aan transportruis ontwikkeld in de context van het Zwitserse SiRENE-project.

"Onze analyse laat zien dat mensen die worden blootgesteld aan het hoogste niveau van verkeerslawaai een groter risico hebben op zwaarlijvigheid ", legt ISGlobal onderzoekster Maria Foraster, hoofdauteur van de studie uit. "We vonden bijvoorbeeld dat een toename van het gemiddelde geluidsniveau met 10 dB, 17% toename van obesitas veroorzaakte. "

De auteurs van het onderzoek analyseerden ook de blootstelling aan geluid gegenereerd door vliegtuigen en spoorwegverkeer en vonden geen significante associaties behalve in het geval van langdurige blootstelling aan spoorweglawaai dat werd geassocieerd met een hoger risico op overgewicht maar niet van obesitas.

De methodologie en het ontwerp van de studie werden gekozen om de auteurs toe te laten de gegevens vanuit twee verschillende perspectieven te bekijken. Transversale analyse werd gebruikt om de deelnemerspopulatie op een specifiek tijdstip te bestuderen en om meer objectieve maatregelen te kunnen onderzoeken. Het longitudinaal onderzoek, aan de andere kant, gaf de auteurs de mogelijkheid om te evalueren hoe het risico van obesitas evolueerde gedurende de onderzoeksperiode. De banden met verkeersgerelateerde geluidshinder waren in beide gevallen consistent. Overgewicht werd alleen in verband gebracht met blootstelling aan verkeersgerelateerd lawaai tijdens de cross-sectionele analyse. De auteurs vonden geen verband tussen geluidsblootstelling en body mass index continu gemeten gedurende de longitudinale analyse.

"Onze studie levert aanvullend bewijs ter ondersteuning van de hypothese dat verkeersgerelateerde ruis van invloed is op obesitas omdat de resultaten die we verkregen hadden in een andere populatie dezelfde waren als die gerapporteerd door de auteurs van eerdere studies. Niettemin zijn meer longitudinale studies nodig om de associatie te bevestigen en om bepaalde inconsistenties te onderzoeken in de gegevens die ons tot op heden hebben verhinderd een verklaring te formuleren die door de wetenschappelijke gemeenschap wordt aanvaard als een geheel", legt Maria Foraster uit.

Helaas is langdurige blootstelling aan geluidshinder een wijdverbreid volksgezondheidsprobleem dat ernstiger is dan eerder werd gedacht. Ruis genereert stress en be´nvloedt onze slaap. Het verandert de hormoonspiegel en verhoogt de bloeddruk. Bovendien wordt onze slaap verstoord, het glucosemetabolisme ontregelt en onze eetlust be´nvloed. "Op lange termijn kunnen deze effecten aanleiding geven tot chronische fysiologische wijzigingen, die de aangetoonde relatie tussen aanhoudende blootstelling aan verkeersgeluiden en hart- en vaatziekten of de meer recent ontdekte associaties met diabetes en obesitas, kunnen uitleggen. Onze bevindingen suggereren dat het verminderen van verkeersgeluid een manier kan zijn om de obesitas epidemie te bestrijden ", voegt Maria Foraster eraan toe.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag