Drie oer eenheden aan de basis van creatie, deel 1 natuurwetten 3

Het begon ooit allemaal met drie oer eenheden te weten:

Het equilibrium. Dat is een toestand van een systeem waarin alle concurrerende invloeden in evenwicht zijn (de wederzijdse tegenwerking van twee of meer krachten waardoor er evenwicht is zie de weegschaal die in evenwicht is)

Bron van Schepping c.q. God

Een waarheid c.q. een punt van vrijheid

Dat is in de loop van vele eeuwen vaak op diverse manieren vertaald naar gelang het begripsvermogen en uitdrukkingsvaardigheden van die tijd.

Denk bijvoorbeeld aan Jezus die sprak over het behalen van liefde en vrijheid, wat ergens diep in ons ontdekt moet worden en begrepen.

Of begrijp het door de volgende woorden: al het leven, al het goede, al de kennis

Of door de woorden: Oneindige innerlijke kracht, oneindige wijsheid, oneindige liefde waarmee je een verlicht huis cremeert. Je verandert (transmuteert) daarmee het kwade, ondersteunt het goede, en je maakt onderscheid.

Op deze manier toont iemand de kracht van innerlijke kracht, wijsheid en liefde en groeit verder naar Alomvattende of goddelijke liefde door volmaakte kennis, alomvattende of goddelijke wijsheid door te weten wat al het mogelijke betekent en alomvattende innerlijke kracht door de gezamenlijke kracht in te zetten van liefde en wijsheid.

Het betekent dus niet het reciteren van Bijbelteksten, Koranteksten of de Veda’s. Het gaat om de ervaring door vele levens opgedaan om al wat je leest, hoort, ziet, ervaart en weet te combineren tot de innerlijke wijsheid in jezelf die uiteindelijk gelijk is aan het feit dat er slechts een waarheid of een punt van vrijheid is.

Religie, top down onderwijs, top down werk, overheden etc. onthouden mensen of maken het extreem moeilijk om steeds dieper innerlijke onderzoek te doen (zelfrealisatie) en dat maakt dat de mensheid in ontwikkeling stil is komen te staan. We herhalen nog steeds maar voegen niets toe. Alles is ooit al gebeurd in een in onze ogen andere setting en andere tijd maar de kern is dezelfde. Als je letterlijk volgt wat je wordt opgedragen dan krijg je nauwelijks de kans om zelf iets te ervaren en dat te verinnerlijken.

Verinnerlijken is diep van binnen vasthouden van de kennis en dit kunnen linken aan andere situaties, mogelijkheden en gebeurtenissen. Anders gezegd de puzzel van het leven wordt steeds verder gelegd. Slechts een enkeling begint aan deze weg van zelf ontplooiing, zelf realisatie en velen stoppen na de eerste stap en menen dat ze ver ontwikkeld zijn. In feite raak je pas uit ontwikkeld als je volledig licht geworden bent en opgaat in het grote licht dat Pleroma genoemd wordt. Dus zolang we op aarde dolen wordt menigeen onderdrukt door het juk van religie (godsdienst, werk, regering) en involueren we omdat we niets verinnerlijken maar slechts iets aannemen of herhalen.

Nu in de grote transformatie die een kleine eeuw duurt (tijdspanne van verandering tussen twee grote vicieuze cycli in waarover ik al veel geschreven heb en die zijn einde nadert) raakt de massa de cognitieve kennis en vaardigheden kwijt omdat ze nooit verinnerlijkt zijn. Er is straks geen herinnering meer, geen kennis, geen vaardigheid en het verleden lijkt dan als een verhaal dat onmogelijk waargebeurd kan zijn. De massa is nog steeds een vreemde voor zichzelf al denkt menigeen zichzelf te kennen, waarmee ze dan bedoelen dat ze kennis hebben genomen van het beeld dat anderen van hen vinden (projectie). Daarmee hebben ze weer een kans laten liggen om verder te groeien. Gebruik de kans om te trainen (basis is 5-10 jaar) in zelfrealisatie, intuītieve ontwikkeling etc. nu het kan om zodoende de natuurwetten te ontdekken zonder iets opgelegd te krijgen van andere mensen of onzichtbare krachten en de ontvangen inzichten te verinnerlijken.

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut

Libertas in Vivo

0618541278

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag