De omstreden onkruidverdelger van Monsanto

Mike Papantonio en auteur Carey Gillam bespreken haar nieuw boek dat onthult hoe Monsanto alles in het werk stelde om te verdoezelen dat hun onkruidverdelger kanker kan veroorzaken.

Mike Papantonio: Het verhaal met Monsanto's [Roundup] begint al in de jaren tachtig toen laboratoriumtesten op glyfosaat cellulaire veranderingen op laboratoriumdieren vertoonden die als vroege signalen van een duidelijke relatie met kanker moeten worden beschouwd. In feite bepaalde de EPA in 1985 dat glyfosaat, het belangrijkste ingrediënt in Roundup, geclassificeerd moest worden als een carcinogeen van klasse C. Dit betekent dat er duidelijk sprake is van een relatie met kanker. Maar op miraculeuze wijze veranderde EPA zes jaar later om één of andere reden die classificatie plotseling in iets dat precies het tegenovergestelde was.

Nu zeiden ze dat ze het verkeerd hadden om het te classificeren als een mogelijk carcinogeen en dat het publiek zich nergens zorgen over hoefde te maken bij het gebruik van producten die deze chemische stof bevatten. Dat was een serieuze ommekeer. Toen werden plotseling de laboratoriumgegevens uit de vroege jaren 80, die EPA gebruikte om glyfosaat als kanker te classificeren, plotseling niet meer beschikbaar voor het publiek. Waarom? Omdat Monsanto stelde dat alle vroege testresultaten voor deze chemische stof onder de bescherming van de geheime regel van de handel vielen, wat betekende dat ze deze informatie niet met het grote publiek hoefden te delen. Het was van hen. Ze zouden het stil houden.

De reden dat het verhaal uit de jaren tachtig en negentig belangrijk is, is omdat hetzelfde verhaal zich keer op keer afgespeelt met Monsanto's Roundup. Studies zullen aantonen dat het kanker duidelijk veroorzaakt. Monsanto komt tussenbeide en plotseling zeggen diezelfde wetenschappelijke instanties dat er geen enkele link is met kanker. De onderzoeken zijn niet veranderd omdat er nieuw bewijsmateriaal is ontstaan. Ze veranderden omdat Monsanto meer geld wilde verdienen, ongeacht hoeveel levens het kost.

Carey Gillam, auteur van het boek 'Whitewash: The Story of Weed Killer, Cancer, and Corruption of Science', treedt mij bij. Voor Carey is het correcte woord in deze zaak kanker. Je mag je niet voorstellen dat mensen elke dag een onkruidverdelger in hun achtertuin gebruiken die gelijk welke kanker kan veroorzaken. Maar ik kijk naar de studies en die zijn overweldigend. Zelfs als De Wereldgezondheidsorganisatie stelt: " Dit zal Non Hodgkin Lymfoom veroorzaken”, doet het bedrijf er alles aan om dit te ontkennen. "Wat is uw mening, Carey? Wat is jouw mening over de hele kankerzaak?

Carey Gillam: De kankerkwestie is zeker belangrijk bij deze chemische stof. Het is de meest gebruikte agri-chemische stof ter wereld, toch? Het zit in ons water, ons voedsel, ons eigen lichaam. Je hebt gelijk, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek voerde tientallen jaren epidemiologisch en toxicologisch onderzoek uit en besloot dat het product waarschijnlijk menselijk carcinogeen is met specifiek sterke banden met Non Hodgkin's Lymfoom. Monsanto zegt dat al dat onderzoek verkeerd is. Dit internationaal bureau heeft ongelijk en dat dit product behoort tot de veiligste ter wereld, één van de veiligste voor mensen om te gebruiken.

Mike Papantonio: als ik de literatuur op een rij zet en alles overschouw zie ik dat in de jaren '80 EPA ons vertelde: "Ja, dit product veroorzaakt kanker." Plots veroorzaakte het in de jaren '90 geen kanker. Daartussen heb je doctors en wetenschappers die zeggen: “Heel simpel, het product veroorzaakt kanker." Maar er is nog steeds EPA in de achterzak van het bedrijf dat zegt: "We hebben niet genoeg informatie. ‘Er is de Amerikaanse regering die ter hulp komt. Er is de media die zo'n ellendig slecht werk hebben gedaan in het voorspiegelen van deze zaak. De meeste mensen begrijpen niet hoe gevaarlijk dit product is. Waarom wordt er constant over Roundup heen en weer geredetwist? Waar gaat dit heen en waar gaat dit gesjoemel eigenlijk over?

Carey Gillam: In verband met onze eigen EPA toxicoloog, heb je gelijk; kijk in de jaren tachtig naar een muizenstudie die Monsanto had voorgelegd. De muizen die met glyfosaat in aanraking waren geweest vertoonden zeer zeldzame en vreemde tumoren. De toxicoloog van de EPA zei toen: "Wauw. Dit lijkt erop dat dit spul kanker kan veroorzaken. "Ze waren er erg bezorgd over en zij wilden het op die manier beoordelen. Monsanto kwam echter tussen. Dit was in de jaren 80, nogmaals, Monsanto reageerde heel fel. Uiteindelijk werd de EPA overtuigd om wat haar eigen toxicologen vertelden te weerleggen en om het als een veilig product te beschouwen. Dit is wat we in de jaren '80 en '90 opnieuw en opnieuw hebben gezien. Wetenschappers waarschuwen voor de bevindingen van glyfosaat op laboratoriumdieren en epidemiologisch in menselijke onderzoeken naar blootstelling. Ontelbare mensen hebben in verschillende landen, gesteund door wetenschappers, over de hele wereld geprotesteerd tegen het gebruik van de stof. Elke keer probeert Monsanto de wetenschappers en het onderzoek dat wordt getracht een alarmbel te luiden rond deze chemische stof, in diskrediet te brengen. Ze doen het nog steeds. Dit heeft geleid tot een debat over de hele wereld over de veiligheid van het Monsanto product. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en veel andere landen.

Mike Papantonio: Ik heb je boek gelezen en vind het geweldig. Iedereen die wil weten wat echt gebeurt, moet het boek ‘Whitewash’ lezen. Ik volg je carrière als journalist in de landbouw. Ze is overweldigend. Jij hebt de informatie. Je hebt alle details bekeken. Er zijn niet alleen de twee kanten, je beschrijft alle kanten. Monsanto heeft gepoogd de wetenschap terug te dringen en in feite hun eigen wetenschap te creëren om het te laten lijken alsof Roundup volkomen veilig is. Ik vind het vreselijk dat we geen hulp hebben gekregen van de EPA in die zaak. Wat is jouw mening hierover? Heb ik het juist voor of is het overdreven?

Carey Gillam: Nee, je hebt juist beoordeeld. Ik bedoel, dit is ... de manier waarop ik dit heb beschreven voor de mensen. Dat ik werd gevraagd om naar Europa te komen om daarover voor het Parlement te spreken is bedrog. Het lijkt vrij sterk om te zeggen, maar het is tientallen jaren een samenraapsel van bedrieglijke tactieken door dit gigantische chemische bedrijf om miljarden dollars te verdienen? Afleiden, lastigvallen, in diskrediet brengen, onderdrukken van informatie die nuttig zou zijn voor de consument en voor de mensen die worden blootgesteld aan deze chemische stof om te beslissen of ze het willen gebruiken of niet, om te beslissen of ze willen dat hun kinderen spelen in een tuin die ze hebben bespoten met Roundup. Mensen hebben die keuze niet echt gehad, omdat informatie over de risico's is verborgen gehouden. Daarvoor heeft Monsanto meerdere strategieën gebruikt. Ze hebben spookstudies geplaatst in bepaalde wetenschappelijke artikelen. Ze hebben tot binnen de EPA als universiteiten in het hele land geprobeerd het publiek verhaal te beheersen en te controleren wat aan het publiek al of niet wordt meegedeeld.

Mike Papantonio: Laat me duidelijk zijn, wat ik onder spookstudie versta ... Het is een tekst die het bedrijf zelf schrijft. Ze schrijven elk woord in dat artikel. Daarna geven ze het artikel aan één of ander gewillige wetenschapper op Harvard of Yale of Princeton of waar dan ook die er zo’n $ 100.000 kan mee verdienen." Die persoon moet gewoon het artikel ondertekenen zodat het voorkomt alsof het zijn tekst is. "Nu, Monsanto is een organisatie die daar een meester in is. Ze zijn meester in ‘’ghostwriting. Over de meeste dingen die ze hebben ontdekt hebben zijzelf de veiligheid beschreven, aan een derde partij gegeven, hebben die derde gevraagd zijn naam erop te zetten en vervolgens het publiek verteld dat die derde het eens is met hun mening.

Wij hebben de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is een organisatie die ons al decennia lang vertelt wat kanker zal veroorzaken en wat niet. Ze komen naar buiten en ze zeggen: "Ja. Roundup is waarschijnlijk een kanker veroorzaker. "Dus in plaats van dat Monsanto zegt:” Misschien moeten we daar voor waarschuwen" zetten ze de Wereldgezondheidsorganisatie onder druk door te dreigen met snoeien in de fondsen. Geef mij je mening daarover.

Carey Gillam: Ja. Zo zijn ze te werk gegaan. Je kunt in de documentatie zien dat Monsanto verwachtte dat de kankerwetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat waarschijnlijk een mogelijk carcinogeen voor de mens zouden vinden. Ze wisten het op voorhand. Ze waren bang dat dit zou gebeuren en ze stelden een plan op om deze internationale kankerwetenschappers in diskrediet te brengen voordat ze elkaar ontmoetten, voordat de kankerwetenschappers zelfs glyfosaat hadden bekeken, voordat ze het zelfs als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens hadden verklaard. Monsanto bereidde zich voor om hen in diskrediet te brengen. Dat is precies wat ze sinds maart 2015 hebben gedaan, vasthouden aan valse verhalen en pogingen om te proberen deze classificatie te schrappen. Ze hebben een paar vriendelijke Republikeinen op Capitol Hill in Washington D.C. om die boodschap uit te dragen. Ze proberen nu ook het IARC fondsen te ontnemen. Er is een hoorzitting gepland om een aantal van deze zaken te bekijken. Het is echt een krachtige zet van een machtig bedrijf om deze internationale kankerwetenschappers onder hun controle te krijgen.

Mike Papantonio: Het IARC zei: "We hebben uw product onderzocht; het veroorzaakt kanker. Het veroorzaakt zelfs het dodelijk Non Hodgkin's Lymfoom. Dus vertel ons niet dat dit niet zo is. Onze eigen wetenschappers hebben het vastgesteld "Monsanto is daar niet blij mee, want dit is een recente bevinding, dus willen ze de organisatie de broodnodige fondsen afnemen.

Laat me je iets vragen. Is het een gangbare praktijk ... Ik heb nu veel, veel farmaceutische gevallen en milieugevallen behandeld waarbij we hebben gezien dat deze praktijk toegepast wordt als het bedrijf de wetenschappelijke gemeenschap verstoort. De wetenschappelijke gemeenschappen proberen te zeggen: "Kijk. Waarschuwing. Waarschuwing. Waarschuwing. Dit spul is gevaarlijk. "Het bedrijf interfereert in de manier waarop die wetenschap haar besluiten neemt. Maar ik moet je iets vertellen. In dit geval heb ik nog nooit zoveel tussenkomst gezien in de verspreiding van de wetenschap dat een moeder niet zou vertellen dat het kind niet in het gras mag spelen nadat Roundup is bespoten, dat de mensen die er elke dag mee werken niet zouden geïnformeerd worden over de kankerdreiging die hen boven het hoofd hangt. Dat is echt waar het over gaat. Hoe zou je de interferentie van dit bedrijf met de wetenschappelijke gemeenschap kwantificeren?

Carey Gillam: Ik heb zeker niet de ervaring met onrechtmatige daden en met chemicaliën, maar ken wel alle informatie die wetenschappers van over de hele wereld hebben meegedeeld en zodoende het gevaar van deze chemische stof voor mens en omgeving. Ik bedoel, dat is een hele eigen wereld. Je ziet echter geen voorbeeld waar Monsanto heeft gezegd: "Ja, je hebt gelijk. Misschien moeten we daarnaar gaan kijken, of misschien moeten we ons daarover zorgen maken. "Dat zie je niet: "Nee, de wetenschappers hebben ongelijk." Ze brengen ze in diskrediet. Hun mening is ongeldig. Monsanto heeft gelijk en elke onafhankelijke wetenschapper is fout.

Mike Papantonio: Carey, ga zo door. Iedereen zou je boek moeten lezen. Iedereen die dit leest, zal schrik krijgen om Roundup te gebruiken.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag