Vrijwel alle adolescenten in een economisch achtergestelde stadsbevolking blootgesteld aan tabaksrook

Blootstelling aan passief roken was het hoogst onder Afro-Amerikanen

Auteur: Neal L. Benowitz, MD, hoogleraar Geneeskunde en Bio-ingenieurswetenschappen en Therapeutische Wetenschappen, en hoofd van de afdeling Klinische Farmacologie aan de Universiteit van CaliforniŰ, San Francisco (UCSF).

Achtergrond: Benowitz legde uit dat blootstelling van adolescenten aan passief roken een uitdaging vormt voor de volksgezondheid omdat het het risico op luchtweginfecties vergroot, astma verergert en het verband houdt met een verhoogde kans om actieve roker te worden.

In een eerdere studie toonden Benowitz en collega's aan, op basis van de aanwezigheid van continue in urinestalen, dat 87 procent van de adolescenten in een economisch achtergestelde bevolking blootstelling vertoonden aan nicotine.

In deze studie gingen ze op zoek naar de blootstelling aan tabaksrook in deze populatie door de NNAL-niveaus in urinemonsters te meten. Benowitz legde uit dat NNAL gedurende langere perioden na blootstelling aan tabak in vergelijking met cotinine detecteerbaar is in de urine en dat het alleen aanwezig is in de urine van mensen die aan tabak zijn blootgesteld. Hij en zijn collega's onderzochten daarom of NNAL een gevoeliger biomarker zou zijn voor blootstelling aan tweedehands rook in vergelijking met cotinine, meer waarschijnlijk om adolescenten te identificeren die slechts af en toe werden blootgesteld.

Hoe de studie werd uitgevoerd en resultaten: de onderzoekers maten niveaus van cotinine en NNAL in urinemonsters van 465 adolescenten die pediatrische zorg kregen in het Children's Health Centre in het Zuckerberg San Francisco General Hospital. Van deze adolescenten had 91 procent een openbare ziekteverzekering en 8 procent had er geen; 53 procent was Latino, 22 procent Afrikaans-Amerikaans, 11 procent Aziatisch en 3 procent blank.

In totaal had 94 procent van de adolescenten detecteerbare niveaus van NNAL, vergeleken met 87 procent voor cotinine. Het gebruik van de NNAL-biomarker duidde dus op een hogere prevalentie van blootstelling aan tabak in deze populatie in vergelijking met cotinine.

Met een niveau van meer dan 30 ng cotinine per ml urine als biomarker van actief roken, wat consistent is met eerder onderzoek, werd 12 procent van de adolescenten ge´dentificeerd als actieve rokers. TweeŰntachtig procent van de adolescenten werd ge´dentificeerd als niet-rokers die waren blootgesteld aan tweedehands rook omdat ze detecteerbare niveaus van NNAL hadden, maar geen cotininespiegels van meer dan 30 ng per ml urine.

Het percentage personen dat werd ge´dentificeerd als actieve rokers was het hoogst onder de Afro-Amerikaanse adolescenten, 32 procent. Bovendien was het niveau van NNAL in de urine van niet-rokers het hoogst onder Afrikaans-Amerikaanse niet-rokers, hetgeen duidt op een hogere mate van blootstelling aan tweedehands rook.

Opmerking van de auteur: "Nu, met behulp van de tabaksspecifieke biomarker en longcarcinogeen NNAL, vinden we een nog hogere prevalentie van blootstelling aan tabak, wat de mogelijkheid uitsluit dat het [eerdere] resultaat met cotinine te wijten was aan de consumptie van nicotinehoudende producten zoals tomaten, aardappelen, aubergine en zwarte thee, "zei Benowitz

"Onze gegevens laten een vrijwel alomtegenwoordige blootstelling aan tabaksrook zien in deze populatie van economisch achtergestelde adolescenten, wat de noodzaak onderstreept van nieuwe volksgezondheidsinitiatieven om de blootstelling te verminderen," voegde hij eraan toe. "Het suggereert ook dat routinematige urine-screening op NNAL of cotinine, met counseling interventie in die screening positief voor blootstelling, kan helpen om deze uitdaging voor de volksgezondheid aan te pakken."

Beperkingen: Volgens Benowitz zijn de belangrijkste beperkingen van het onderzoek dat het werd uitgevoerd in ÚÚn enkel ziekenhuis en dat etnische minderheden de meerderheid van de studiepopulatie omvatten, wat betekent dat de resultaten mogelijk niet generaliseerbaar zijn voor alle stedelijke adolescenten.

Vertaling: Andre Teirlinck 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag