Luchtvervuiling wordt geassocieerd met verhoogd aantal spoedeisende hulp bezoeken i.v.m. hart en longziektes

Nieuw multi-stedelijk onderzoek naar meervoudige luchtvervuilers

GEORGE MASON UNIVERSITY

Buitenluchtvervuiling vormt een grootschalige, wereldwijde bedreiging. Nieuw onderzoek door de George Mason University toont aan dat blootstelling aan verschillende luchtvervuilers in verband staat met meer spoedeisende hulp bezoeken i.v.m ademhalings en cardiovasculaire ziektes.

Dr. Jenna Krall, Mason Ass. Professor Global and Community Health, leidde het onderzoek met collega’s van Emory University, het Georgia Institute of Technology, en de universiteit van Pittsburgh. Ze ontdekten dat blootstelling aan vervuilers zoals bovengrondse ozon en stikstofoxiden, die gevormd worden door verbranding van fossiele brandstoffen, leiden tot meer bezoeken aan de spoedeisende hulp. De studie werd in augustus online gepubliceerd en verschijnt in de november uitgave van Environment International.

“We ontdekten dat primaire vervuilers - die direct uitgestoten worden, zoals uitlaatgassen van auto’s - in verband stonden met spoedeisende hulp bezoeken voor hart- en ademhalingsproblemen,” legt Krall uit. “Daarnaast werden secundaire vervuilers - die gevormd worden door chemische reacties in de lucht - gelinkt aan spoedeisende hulp bezoeken i.v.m. ademhalingsproblemen.”

Hoewel de meeste eerdere studies werden gedaan voor één stad, werd in deze studie gekeken naar vervuiling in vijf steden: Atlanta, Birmingham, Dallas, Pittsburgh en St. Louis. De onderzoekers analyseerden de connecties tussen cardiorespiratoire spoedeisende bezoeken en twaalf belangrijke luchtvervuilers om de kortetermijn veranderingen in de gezondheidstoestand te onderzoeken, aangezien vervuiling dagelijks varieert. “Door naar vijf steden te kijken, hopen we een beter idee te krijgen over hoe deze verbanden zich in het algemeen tot elkaar verhouden, in plaats van tot individuele steden,” zegt Krall.

Dit is tevens één van de eerste multi-stedelijke studies naar meervoudige luchtvervuilers, waaronder gassen en deeltjes, en de vele oorzaken van spoedeisende hulp bezoeken, zoals astma en beroertes. Het is een groter en uitvoeriger studie dan eerdere onderzoeken naar meestal één vervuiler en meervoudige gezondheidseffecten, of meervoudige vervuilers en één gezondheidseffect.

“Over de hele linie heeft dit onderzoek gevolgen voor de denkwijze over toekomstige vervuilingsregels, omdat de manier waarop we vervuiling reguleren kan verschillen tussen primaire en secundaire vervuiling,” legt Krall uit.

Vertaling: Ellen LamSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag