Veroorzaakt luchtvervuiling obesitas en suikerziekte?

UNIVERSITY OF CALIFORNIA – consortium for obesitas – John Balmes MD

Samenvatting video.

Lucht die wij inademen zelf zogenaamde schone lucht veroorzaakt vervuiling. Nog steeds worden fossiele brandstoffen gebruikt maar ook verkeer en bijvoorbeeld bosbranden zijn niet de enige bronnen van vervuiling. Smog in de vorm van ozon en roet zijn ook een probleem.

Zeer kleine deeltjes, PM 2,5 komen rechtstreeks in de longen en veroorzaken hoesten. Bekend is reeds het risico op hart en vaatziekten. Meestal wordt niet gedacht aan obesitas bij kinderen. We speken zelfs van verkeer gerelateerde obesitas en diabetes.

Diabetes 2 is een stoornis van glucosemetabolisme (Metabolisme – geheel van biochemische en natuurkundige processen waar fysiologische en biochemische eigenschappen van een cel afhangen). De bloedcellen kunnen geen glucose uit het bloed opnemen door insuline-resistentie.

Tachtig procent van de mensen die diabetes 2 ontwikkelen hebben obesitas. Obesitas wordt geassocieerd met insuline-intolerantie en een storing in de bètacellen. Zowel diabetes en obesitas worden geassocieerd met een verhoogd risico op een chronische ontsteking. Er is een verband tussen luchtvervuiling en diabetes bij volwassenen.

Recente studies hebben bij de blootstelling aan verkeer gerelateerde vervuiling bij kinderen een hogere insuline en glucose intolerantie vastgesteld. Luchtvervuiling kan oxidatieve stress en chronische ontsteking veroorzaken. Chemicaliën kunnen een soort verbrandingsproces door bepaalde reacties in de luchtwegen veroorzaken.

De gevolgen van PM2,5 zijn ook bevestigd door onderzoek op muizen. Blootstelling aan luchtvervuiling heeft reeds in een vroeg stadium gevolgen zoals onderzoek van het ongeboren kind in de baarmoeder heeft aangetoond. Dit heeft gevolgen voor het leven later als volwassene.

Onderzoek naar astmatische kinderen die 20 km van een meetstation af woonden. Doel: het verloop van astma volgen in relatie tot de luchtvervuiling. Lengte en gewicht zijn gemeten. Kinderen waren bijna altijd te zwaar. Ook hier draagt luchtvervuiling bij tot obesitas en glucose-ontregeling.

Onderzoek naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs). Worden gevormd door onvolledige verbranding van koolstof houdende materialen (hout, kolen, diesel, gas) en ook gekookt eten en tabaksrook. Bepaald werd of blootstelling aan luchtvervuiling, speciaal koolwaterstoffen geassocieerd konden worden met verhoogde BMI, bio markers van oxidatieve stress (problemen stofwisseling), chronische ontsteking, abnormaal vetweefsel en glucosemetabolisme en verhoogde bloeddruk.

Leeftijdscategorie 1-2 jaar en 7-9 jaar. Antropometrie (meting fysiek eigenschappen) bio markers meting + geschatte blootstelling aan luchtvervuiling. Resultaat: BMI – body mass index – gewicht boven normaal. Bij zevenjarige systolische bloeddruk bovendien hoger.

Er wordt nog een onderscheid gemaakt tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Mogelijke hart en vaatziekten in vroeg stadium bij kinderen vastgesteld. Resultaten verkeer gerelateerde vervuiling zijn consistent in de verhoogde risico’s van een metabolisch syndroom (BMI/HbA1C en Bp).

Vertaald onder voorbehoud van fouten door gebrek aan medische expertise. Wim Verhoeven

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag