Luchtvervuiling leidt tot cardiovasculaire aandoeningen

Internationaal team van experts uit Mainz, Londen en Cleveland rapporteert mechanieken die vasculaire schade veroorzaken

Luchtvervuiling, en fijne stofdeeltjes in het bijzonder, is de oorzaak van meer dan vier miljoen doden per jaar. Bijna 60% van de overlijdensgevallen blijkt het gevolg van cardiovasculaire aandoeningen. Wetenschappers in het team van professor Thomas Münzel, hoofd Cardiology I van het Department of Cardiology bij het Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), toetsten de verantwoordelijke mechanieken voor vasculaire schade door luchtvervuiling, samen met wetenschappers uit Engeland en Amerika. Hun conclusies zijn gepubliceerd in de laatste uitgave van het European Heart Journal, ‘s werelds meest erkende cardiologievakblad.

Het hoge overlijdenspercentage door cardiovasculaire aandoeningen heeft een internationale groep experts uit Duitsland, Engeland en de USA aangespoord om de negatieve gevolgen van luchtvervuiling op vasculaire functies in een overzichtsartikel te analyseren. Belangrijke onderzoeksvragen focusten op de bestanddelen van luchtvervuiling (stofdeeltjes, ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en zwaveldioxide) die het meest belastend zijn voor het cardiovasculaire systeem en mechanieken die de vaten beschadigen.

“Dit rapport in de laatste uitgave van het European Heart Journal is weer een belangrijke bijdrage van onze Working Group on Environment and Cardiovascular Disease. Samenvattend kan gezegd worden dat in relatie tot het vasculaire schadelijke effect van luchtvervuiling, stofdeeltjes een prominente rol spelen,” is het commentaar van professor Thomas Münzel. “We maken ons extra zorgen over fijnstof. Deze deeltjes hebben het formaat van een virus. Als fijnstof wordt ingeademd, komt het onmiddellijk via de longen in de bloedbaan, wordt opgenomen door de vaten en veroorzaakt lokale ontstekingen. Uiteindelijk veroorzaakt dit meer atherosclerose (vaatverkalking) en zorgt daardoor voor meer cardiovasculaire aandoeningen zoals hartinfarcten, acute myocardinfarcten, hartfalen en hartritmestoornissen.

Van bijzonder belang is het feit dat, wat betreft de veelbesproken dieseluitstoot emissies, de stofdeeltjes en niet de stikstofdioxide (NO2) - beiden gegenereerd door de verbranding van dieselolie - een negatief effect hebben op de vasculaire functie,” vervolgt Münzel.

Andere deelnemers in de expertgroep zijn de wereldbekende stofdeeltjesonderzoeker professor Sanjay Rajagopalan van het UH Cleveland Medical Center, vasculair onderzoeker en cardioloog professor John Deanfield van het Institute of Cardiovascular Science bij het University College London, professor Andreas Daiber, hoofd Molecular Cardiology van de Mainz University Medical Center, en professor Jos Lelieveld van het Max Planck Institute for Chemistry (MPIC) in Mainz.

“De fijne stofdeeltjes worden chemisch gevormd, voornamelijk in de atmosfeer, door uitstoot van verkeer, industrie en landbouw. Om lage, onschadelijke concentraties te realiseren, moeten de emissies van al deze bronnen omlaag,” licht professor Jos Lelieveld toe.

“In de toekomst zullen we intensief samenwerken met het Max Planck Institute for Chemistry om de oorzaken van cardiovasculaire aandoeningen door luchtvervuiling, vooral in combinatie met (vliegtuig) lawaai, te onderzoeken,’” voegt professor Thomas Münzel toe.

Vertaling: Ellen LamSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag