Nieuw Brits onderzoek verbindt zelfs een laag niveau van luchtvervuiling met ernstige veranderingen in het hart

Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die worden blootgesteld aan luchtverontreinigingsniveaus binnen de Britse richtlijnen, veranderingen in de structuur van het hart hebben, vergelijkbaar met die in de vroege stadia van hartfalen. Het onderzoek werd gedeeltelijk gefinancierd door de British Heart Foundation (BHF) en wordt gepubliceerd in het tijdschrift Circulation. [1]

Een team van wetenschappers, geleid door Professor Steffen Petersen, aan de Queen Mary University in Londen, bestudeerde gegevens van ongeveer 4.000 deelnemers aan de UK Biobank-studie. Vrijwilligers verschaften een scala aan persoonlijke informatie, waaronder hun levensstijl, gezondheidsdossier en details over waar ze woonden, zodat het onderzoeksteam in staat was patiŰnten met onderliggende hartproblemen of degenen die tijdens de studie waren verhuisd te verwijderen. Deelnemers hadden ook bloedonderzoek en gezondheidsscans.

Heart MRI (magnetic resonance imaging) werd gebruikt om de grootte, het gewicht en de functie van de harten van de deelnemers op vaste tijden te meten. [2]

Hoewel de meeste deelnemers buiten grote Britse steden woonden, was er een duidelijk verband tussen degenen die in de buurt van luide, drukke wegen woonden en werden blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2) of PM2.5 - kleine deeltjes luchtvervuiling - en de ontwikkeling van grotere rechter en linker ventrikels in het hart. De ventrikels zijn belangrijke pompkamers in het hart en hoewel deze deelnemers gezond waren en geen symptomen hadden, wordt een soortgelijke remodeling van het hart gezien in de vroege stadia van hartfalen.

Hogere blootstellingen aan de verontreinigende stoffen waren gekoppeld aan meer significante veranderingen in de structuur van het hart. Voor elke 1 extra μg per kubieke meter PM2,5 en voor elke 10 extra μg per kubieke meter NO2, wordt het hart ongeveer 1% groter.

Luchtverontreiniging is nu de grootste milieurisicofactor die verband houdt met sterfgevallen in Engeland. Wereldwijd zijn coronaire hartziekten en beroertes verantwoordelijk voor ongeveer zes van de tien (58%) sterfgevallen in verband met buitenluchtvervuiling. Dit onderzoek kan helpen verklaren precies hoe en waarom luchtvervuiling het hart be´nvloedt.
In de studie lagen de gemiddelde jaarlijkse blootstellingen aan PM2.5 (8-12μg per kubieke meter) ruim binnen de richtlijnen van het VK (25μg per kubieke meter), hoewel ze de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (10μg per kubieke meter) naderen of voorbij zijn.

De WHO heeft gezegd dat er geen veilige limieten zijn voor PM2.5. De gemiddelde blootstelling van de deelnemers aan NO2 (10-50μg per kubieke meter nadert en overtreft de gelijke jaarlijkse richtlijnen voor WHO en VK (40 μg per kubieke meter).

Voorafgaand aan de consultatie van de Britse regering over hun ontwerp van Clean Air
Strategy op 14 augustus 2018, wil de Britse Hartstichting ervoor zorgen dat het hart en de gezondheid van de circulatie centraal staan in de discussies.

De strategie verbindt zich ertoe om het aantal mensen in het VK in gebieden waar PM2,5 niveaus de WHO-richtlijnen (10 μg per kubieke meter) tegen 2025 overschrijden te halveren, maar uiteindelijk zou het goede doel moeten zijn dat deze actie verder gaat om de gezondheidseffecten van giftige lucht zo snel mogelijk te verminderen.

Dr. Nay Aung die de data-analyse van de Queen Mary University of London leidde, zei:
"Hoewel onze studie observationeel was en nog geen causaal verband heeft aangetoond, hebben we significante veranderingen in het hart gezien, zelfs bij een relatief lage blootstelling aan luchtvervuiling. Onze toekomstige studies zullen gegevens bevatten van mensen die in binnensteden zoals Central Manchester wonen en Londen, met meer diepgaande metingen van de hartfunctie, en we zouden verwachten dat de bevindingen nog meer uitgesproken en klinisch belangrijk zijn.

"Luchtverontreiniging moet als een aanpasbare risicofactor worden gezien.Dokters en het grote publiek moeten zich bewust zijn van die blootstelling wanneer ze nadenken over de gezondheid van het hart, net zoals ze denken aan bloeddruk, cholesterol en gewicht."
Professor Jeremy Pearson, Associate Medical Director bij de British Heart Foundation, die een deel van de studie financierde, zei:

"We kunnen niet van mensen verwachten dat ze naar huis gaan om luchtverontreiniging te voorkomen - Regeringen en openbare instellingen moeten nu handelen om alle gebieden veilig te maken en de bevolking tegen deze schade te beschermen.

"Wat vooral zorgwekkend is, is dat de niveaus van luchtvervuiling, vooral PM2,5, waarbij deze studie mensen met hartremodellering zag, zelfs niet bijzonder hoog werden geacht door de Britse regering - daarom pleiten we ervoor dat de WHO-richtlijnen worden Ze zijn minder dan de helft van de Britse wettelijke limieten en hoewel we weten dat er geen veilige limieten zijn voor sommige vormen van luchtvervuiling, geloven we dat dit een cruciale stap is in het beschermen van de gezondheid van het hart van het land.

"Het hebben van deze doelen in de wet zal ook helpen om het leven te verbeteren van diegenen die momenteel leven met hart- en vaatziekten, omdat we weten dat ze bijzonder worden be´nvloed door luchtvervuiling."

Vertaling: Pieter Tau

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag