Blootstelling luchtvervuiling zwangere vrouw verhoogt bloeddruk kind

Kinderen in de baarmoeder die in het derde trimester van de zwangerschap zijn blootgesteld aan hogere niveaus van luchtvervuiling lopen meer risico op verhoogde bloeddruk in de jeugd, aldus nieuw onderzoek in het tijdschrift Hypertension van de Amercan Heart Association.

Fijnstof met deeltjes van 2,5 micron of minder (PM 2,5) is een vorm van luchtvervuiling geproduceerd door de motoren van voertuigen en het verbranden van olie, kolen en biomassa en deze deeltjes blijken de bloedsomloop binnen te dringen en de menselijke gezondheid negatief te beďnvloeden. Eerder onderzoek toonde al aan dat directe blootstelling aan luchtvervuiling met fijnstof verband hield met hoge bloeddruk bij zowel kinderen als volwassen. Het blijkt ook overal ter wereld in belangrijke mate bij te dragen aan ziekte en voortijdig overlijden.

“Dit is een van de eerste studies die uitwijst dat het inademen van vervuilde lucht tijdens de zwangerschap een direct negatief effect zou kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid van de nakomelingen in de kindertijd,” zegt dr. Noel T. Mueller, master Volksgezondheid en senior auteur van de studie en universitair docent epidemiologie aan de Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health in Baltimore, VS. “Een hoge bloeddruk tijdens de jeugd leidt vaak ook tot hoge bloeddruk op volwassen leeftijd en dat is de hoofdoorzaak van cardiovasculaire aandoeningen.”

Voor het onderzoek werden 1293 moeders en hun kinderen onderzocht, die deelnamen aan de grote nog voortdurende Boston Birth Cohort Study. De bloeddruk werd telkens bij een lichamelijk onderzoek gemeten tussen het derde en negende levensjaar. De systolische druk (bovendruk) werd beschouwd als hoog als het tot de hoogste 10 procent hoorde van de kinderen in dezelfde leeftijd volgens nationale gegevens. De onderzoekers corrigeerden ook voor andere factoren waarvan bekend is dast ze de bloeddruk bij kinderen beďnvloeden, zoals geboortegewicht en roken van de moeder.

De bevindingen:

Kinderen die waren blootgesteld aan hogere niveaus (het hoogste derde deel) van fijnstofvervuiling in de baarmoeder tijdens het derde trimester hadden 61 procent meer kans op een hogere systolische bloeddruk in de jeugd dan degenen met de laagste niveaus (laagste derde deel). Al eerder was gebleken dat een hogere blootstelling aan luchtvervuiling in het derde trimester, als de foetus het hardst groeit, het geboortegewicht beďnvloedt (dat is dan lager), maar deze studie vond een relatie met een verhoogde bloeddruk ongeacht een laag, normaal of hoog geboortegewicht.

De blootstelling van de vrouw aan fijnstof voor de zwangerschap bleek geen verband te houden met de bloeddruk van haar kinderen, wat als bewijs kan gelden voor de aanzienlijke impact die blootstelling heeft in de baarmoeder.

“Deze resultaten versterken het belang van het verminderen van de emissie van fijnstof van PM 2,5 in het milieu. Het verhoogt niet alleen het risico op ziekte en dood voor degenen die er direct aan worden blootgesteld, maar kan ook de placentabarričre passeren tijdens zwangerschap en zo invloed hebben op de groei van de foetus en de kans op hoge bloeddruk als kind,” aldus Mueller.

De onderzoekers gebruikten het woonadres van de vrouwen gekoppeld aan informatie over luchtkwaliteit van de dichtstbijzijnde Environmental Protection Agency (EPA; bureaus voor milieubescherming) om de mate van blootstelling aan luchtvervuiling in te schatten voor elk trimester van de zwangerschap.

De concentraties van PM 2,5 in de hoogste categorie in deze studie (11,8 mcg per kubieke meter of hoger) waren ietsje lager dan de National Air Quality Standard (nationale kwaliteitsstandaard) van de EPA (12 mcg per kubieke meter).

“De EPA bekijkt nu de wetenschappelijke bevindingen over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. De bevindingen uit deze studie ondersteunen het idee dat de standaard van 12 mcg PM 2,5 per kubieke meter (die in 2012 is vastgesteld volgens de wettelijke norm van de National Ambient Air Quality Standards) gehandhaafd, zo niet verlaagd, dient te worden. We hebben regelingen nodig om onze lucht schoon te houden, niet alleen voor de gezondheid van de planeet maar ook voor die van onze kinderen,” zegt Mueller.

De studie stelde een verband vast; een directe oorzaak-en-gevolg-relatie is niet aangetoond. Volgens de onderzoekers dragen de grootte van de studie, de langere termijn ervan en de mogelijkheid om voor veel factoren te corrigeren echter wel bij aan de kracht van de bevindingen.

Vertaling: A ZwartSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag