Blootstelling aan lood blijkt van invloed op vruchtbaarheidsgehalte

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

Sinds een paar jaar is Flint, Michigan, in het nieuws vanwege ontdekkingen in relatie tot lood in de watervoorziening. Uit nieuw onderzoek naar de impact van blootstelling aan lood (in de lucht en bovengrond) op vruchtbaarheid in de VS bleek dat blootstelling van invloed is op zowel vrouwen als mannen. Het is de eerste studie waarin causaal verband wordt aangetoond van de relatie tussen blootstelling aan lood en het vruchtbaarheidsgehalte in de jaren 1980-2000.

De studie, door onderzoekers van Carnegie Mellon University, werd gepubliceerd door het National Bureau of Economic Research als werkdocument.

“Tot nu toe misten we oorzakelijk bewijs van de gevolgen van blootstelling aan lood,” legt Karen Clay uit, professor economie en public policy bij Carnegie Mellon University's Heinz College of Information Systems and Public Policy, hoofd van de studie. “Terwijl veel gefocust is op lood in het water, door Flint, of lood in verf door campagnes van openbare dienstverleners, verdient lood in de lucht en de aarde ook de nodige aandacht. Lood is een ondergewaardeerd milieugif, en dit moet worden aangepakt door schoonmaakacties en oplossingen gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van lood in de aarde.”

De onderzoekers keken naar Amerikaanse fertiliteitsstatistieken, gegevens van de Environmental Protection Agency van 1978-1988 voor looddeeltjes in de lucht (waarin meer dan een derde van de bevolking in de VS leeft), en U.S Geological Survey gegevens in de jaren 2000 over lood in de bovengrond (meer dan tweederde van de Amerikaanse leefomgeving).

De studie meldt de ontdekking dat verhoogde blootstelling aan lood het algemene fertiliteitsniveau bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-44) verlaagde. In 1978-88, schoten de vruchtbaarheidsgehaltes omhoog door verlaging van lood in de lucht, voornamelijk als gevolg van reguleringen zoals de Clean Air Act. Maar in de jaren 2000 verminderen de vruchtbaarheidsniveaus door hogere loodgehaltes in de bovengrond.

“Omdat fertiliteit gevolgen heeft voor economische activiteit, zijn factoren die de fertiliteit verlagen een aanzienlijk beleidsvraagstuk, en een zorg voor individuen en gemeenschap,” legt Edson Severnini uit, assistent professor economie en public policy van Heinz College, co-auteur van het document. “Lood kan de vruchtbaarheid tot vandaag de dag aantasten: veel Amerikanen zijn zich er niet van bewust dat ze in districten met hoge loodgehaltes wonen met snelwegen, oude productiecentra, of looddeeltjes in de lucht die op de de bovengrond terecht zijn gekomen. Onze uitkomsten kunnen helpen om deze blootstelling te verminderen.”

Vertaling: Ellen Lam 


 

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag