Staat het loodgehalte van kinderen in bloed in verband met crimineel gedrag?

Waar het op neer komt: Onderzoekers vonden geen consistente associatie tussen blootstelling aan lood als kind en crimineel gedrag als volwassene in Nieuw Zeeland, waar een lagere sociaaleconomische status - die de associatie in omstandigheden met sociaaleconomische ongelijkheden verstoort - minder speelt.

Waarom het onderzoek interessant is: Lood heeft goed gedocumenteerde effecten op het brein en er is geen veilig blootstellingsniveau. Uit sommige onderzoeken komt naar voren dat lood in verband zou kunnen staan met crimineel gedrag, maar die associatie is te verlaren door een lage sociaaleconomische status, geassocieerd met zowel blootstelling aan lood als crimineel gedrag. Deze studie liet de sociaaleconomische status als factor achterwege omdat hoge bloedloodgehaltes werden waargenomen onder kinderen uit alle sociaaleconomische groeperingen in Nieuw Zeeland.

Wie en Wanneer: 553 mensen uit Nieuw Zeeland, geboren tussen 1972 en 1973, werden tot hun 38e begeleid.

Wat (Studiemetingen): bloedloodgehaltes gemeten op 11-jarige leeftijd (blootstelling); cumulatieve criminele veroordelingen, zelf gerapporteerde criminele overtredingen, recidivisme, en geweld tot het 38e levensjaar (uitkomsten).

Hoe (Studievorm): Dit is een observationele studie. Onderzoekers grepen niet in voor het doel van het onderzoek en ze kunnen de natuurlijke verschillen niet beďnvloeden die de studieuitkomsten zouden kunnen verklaren.

Auteurs: Amber L. Beckley, Ph.D., van Duke University, Durham, North Carolina, en co-auteurs.

Resultaten: blootstelling aan lood in de kindertijd werd miniem in verband gebracht met veroordelingen en zelf gerapporteerde criminele overtredingen tot het 38e levensjaar; blootstelling aan lood werd niet in verband gebracht met recidivisme of geweld.

Studiebeperkingen: bloedloodgehaltes bij kinderen werden slechts 1x gemeten op 11-jarige leeftijd.

Studie Resutaten: Er is geen duidelijk verband tussen hogere bloedloodgehaltes bij kinderen en een hoger risico op crimineel gedrag (dosis-responsrelatie) in omstandigheden waar bloedloodgehaltes gelijk zijn bij een hoge čn lage sociaaleconomische status.

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag