Verdachte stoffen ontdekt in kweekzalm

Ingenieur Milieutechnologie van Universiteit Pittsburgh gaat tegen huidige stroom in met bewering dat diervoeder, meer dan de locatie, voorspelt wat er aan gifstoffen in voeding zit

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

Persistente organische vervuilende stoffen ofwel POPs (Persistent organic pollutants) sluipen rond in het milieu en bedreigen de menselijke gezondheid, door direct contact, inademing en vooral door het eten van besmet voedsel. Nu men zich steeds bewuster wordt van de herkomst van het eten, wijst nieuw onderzoek van de Universtiy of Pittsburgh uit dat het net zo belangrijk kan zijn om aandacht te schenken aan de herkomst van het voedsel van ons voedsel.

Op de omslag van nummer 19 van het tijdschrift Environmental Science & Technology van de American Chemical Society prijkt het onderzoek van Carla Ng, universitair docent Civiele techniek en milieutechnologie aan de Swanson School of Engineering van de universiteit. Dr. Ng kwam een klasse synthetische vlamvertragers op het spoor genaamd PBDE’s (polybrominated diphenyl ethers), die eerder populair waren als additief om de brandwerendheid te verhogen in consumentenproducten zoals elektronica, textiel en plastics.

“De VS en veel Europese landen verboden verschillende PBDE’s in 2004 vanwege zorgen over het milieu en de volksgezondheid,” zegt dr. Ng. “PBDE’s kunnen werken als hormoonverstoorders en ontwikkelingsstoornissen veroorzaken. Vooral kinderen zijn hierin kwetsbaar.”

Het Verdrag van Stockholm, een internationaal milieuverdrag, ingesteld om organische vervuilende stoffen te identificeren en uit te bannen, bepaalde in 2009 dat PBDE’s POPs zijn. Ondanks de restricties die gelden voor gebruik, komen er nog steeds PBDE’s in het milieu terecht vanwege hun lange levensduur en alomtegenwoordigheid in consumentenproducten. Vooral in gebieden zoals China, Thailand en Vietnam, waar veel elektronisch afval wordt verwerkt en de recycling niet goed is gereguleerd, komen ze erg veel voor.

“Het internationale systeem voor de handel in voedsel breidt zich steeds verder over de wereld uit en hierbij gaat het ook om diervoeder. Viskweekbedrijven kunnen hun voer of de ingrediënten daarvoor halen uit een heel aantal landen, ook landen zonder geavanceerd voedselveiligheidsbeleid,” verklaart dr. Ng.

De meeste modellen die de blootstelling van de mens aan vervuilende stoffen voorspellen richten zich vooral op de mensen in hun ruimtelijke omgeving. Het model van dr. Ng vergeleek een reeks aan factoren om de beste voorspeller te vinden voor PBDE’s in kweekzalm, zoals stoffen die door de kieuwen binnenkomen, hoe de vis vervuilende stoffen omzet en uitscheidt en natuurlijk de concentratie van deze stoffen in hun voer.

“Onze bevinding was dat voer verhoudingsgewijs minder belangrijk is in gebieden met een hoge concentratie vervuilende stoffen in het milieu,” zegt ze. “Maar in een verder schone en goed gereguleerde omgeving kan voer duizenden keren belangrijker zijn dan de locatie van de kwekerij voor de bepaling van het PBDE-gehalte in zalmfilet.”

Volgens dr. Ng kan het model worden aangepast en toegepast op andere vissoorten die wereldwijd veel worden verhandeld, zoals tilapia of rode snapper. Het kan ook worden gebruikt om de hoeveelheid vervuiling te meten in vee of in voer dat wordt geproduceerd in “hot spots” van besmetting.

“Hot spots zijn plaatsen waarvan men weet dat er een hoge mate van vervuiling is,” zegt dr. Ng. “Omdat die chemicaliën in het milieu circuleren, komt ook veel in de oceaan terecht. Het is extreem belangrijk om aandacht te schenken aan de bronnen van zeevoedsel en aan gebieden waar de vervuiling zeer sterk is.”

Het model van dr. Ng draagt ook bij aan de informatie voor strategieën voor bestrijding van vervuilde voeding zoals het vervangen van visolie door plantaardige materialen of het treffen van maatregelen om visolie van vervuiling te ontdoen voordat het voor menselijke consumptie wordt gebruikt.

Vertaling: A Zwart 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag