Een druivenbestanddeel beschermt tegen kanker

Wetenschappers aan de UNIGE (Universiteit van Genève) hebben ontdekt dat een molecule, gevonden in druivenvel en –zaden, tegen longkanker kan beschermen wanneer deze op nasale wijze wordt toegediend.

UNIVERSITEIT VAN GENEVE

Longkanker is de dodelijkste vorm van kanker in de wereld, en 80% van dit dodental staat in verband met roken. Bovenop tabak-controle zijn daarom daadwerkelijke chemo-preventie strategieën noodwendig. Een team wetenschappers van de Universiteit van Geneva (UNIGE), Zwitserland, heeft een welgekend natuurlijk product bestudeerd: resveratrol, dat te vinden is in druiven en in rode wijn.

Terwijl zijn chemopreventieve eigenschappen tegen kankers die de digestieve tractus
aantasten door eerdere studies gedocumenteerd werden, heeft resveratrol tot hiertoe geen effect op longkankers aangetoond. Dankzij nasale administratie, heeft het UNIGE-team erg beloftevolle resultaten bekomen in een studie bij muizen gevoerd, en die beschreven werd in het tijdschrift Scientific Reports (Wetenschappelijke Rapporten).

“We hebben geprobeerd om longkanker, geïnduceerd door een carcinogeen gevonden in sigarettenrook, te voorkomen door resveratrol te gebruiken, een reeds goed-gedocumenteerde molecule, in een muis-model,” zegt Muriel Cuendet, Associate Professor in the School of pharmaceutical sciences (Geassociëerde Professor in de School van farmaceutische wetenschappen), van de UNIGE Faculteit der Weten-schappen.
Deze 26 weken durende studie behelsde 4 groepen van muizen. De eerste groep, de controle, kreeg noch carcinogeen-, noch resveratrol-behandeling.

De tweede kreeg enkel het carcinogeen, de derde kreeg én het carcinogeen én de behandeling, en de vierde kreeg enkel de behandeling. We zagen een 45% daling in de tumorlast per muis in de behandelde muizen. Ze ontwikkelden minder tumors en van kleinere omvang dan de onbehandelde muizen,” zegt Muriel Cuendet. Als men de twee groepen, die niet aan carcinogeen werden blootgesteld, vergeleek dan ontwikkelde 63% van de behandelde muizen geen kanker, vergeleken met enkel 12,5% van de onbehandelde muizen. “Resveratrol zou dientengevolge een preventieve rol tegen longkanker kunnen spelen,” gaat zij verder.

Deze formulering is toepasselijk op mensen.

Nochtans lijkt resveratrol niet geschikt om longkanker te voorkomen; bij inname wordt het binnen enkele minuten gemetaboliseerd en verwijderd, en heeft derhalve niet de tijd om de longen te bereiken. “Dit is waarom het onze uitdaging was, om een formulering te vinden in dewelke resveratrol in grote hoeveelheden oplosbaar kon gemaakt worden, alhoewel het weinig oplosbaar is in water, teneinde nasale toediening toe te laten. Deze formulering, toepasselijk op mensen, laat de samenstelling toe de longen te bereiken, verklaart Aymeric Monteillier, een wetenschapper in de School of pharmaceutical sciences van de UNIGE Faculty of Science, en de eerste auteur van de studie.

De resveratrol-concentratie, die behaald werd in de longen na nasale toediening van de formulering, was 22 keer hoger dan bij orale inname. Het chemo-preventie mechanisme is waarschijnlijk verbonden met apoptosis (celdood) een proces door hetwelk cellen hun eigen sterven programmeren, en aan hetwelk kankercellen ontsnappen. Het UNIGE onderzoeksteam zal zich nu focussen op het vinden van een bio-marker die kan bijdragen tot de selectie van mensen, die in aanmerking komen voor preventieve behandeling met resveratrol.

Een preventieve behandeling in het verschiet?

Resveratrol is een reeds goed gekende molecule, die men in voedingssupplementen vindt, wat betekent dat geen verdere toxicologische studie zou vereist zijn vooraleer met de commercialisatie als preventieve behandeling te starten. “Deze ontdekking is, ongelukkigerwijze, van weinig economische interesse voor farmaceutische groepen.
De molecule is inderdaad simpel en niet-octrooi-eerbaar en kanker-preventie studies vereisen een follow-up over vele jaren,” zegt Muriel Cuendet met spijt, zonder de ontwikkeling van preventieve behandeling bij mensen uit te sluiten.

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag