Blootstellingen aan bepaalde omgevingsfactoren vroeg in het leven wijzigen immuunreacties

Effecten zichtbaar, zelfs tijdens de adolescentie

UNIVERSITEIT VAN OOST-FINLAND

De prevalentie van allergische ziekten is sedert enkele decenniaaanzienlijk toegenomen wat aanzienlijke financiŽle en maatschappelijke lasten creŽert. Daarom zoeken onderzoekers nieuwe benaderingen voor preventie en behandeling van deze ziekten. Een nieuw proefschrift van de University of Eastern Finland laat zien dat er een verband bestaat tussen het immuunsysteem en diverse blootstellingen bij het begin van het leven aan obstetrische factoren, boerderijstof en luchtvervuiling. Sommige veranderingen in de immuunrespons zijn zichtbaar tot de adolescentie.

Er zijn sterke aanwijzingen dat verschillende blootstellingen vroeg in het leven het risico op allergische ziekten kan wijzigen. Eťn van deze blootstellingen is landbouw. Blootstelling aan de boerderijomgeving tijdens de kindertijd, en zelfs prenataal, heeft aangetoond dat het het risico op allergische aandoeningen vermindert. Anderzijds, geboren worden met een keizersnede wordt erkend als een risicofactor. De rol van andere obstetrische factoren zijn minder bestudeerd. Nog een schadelijke blootstelling is luchtvervuiling, en vooral blootstelling aan stofdeeltjes, waarvan is aangetoond dat het de prevalentie van astma en exacerbaties bij kinderen verhoogt. De onderliggende mechanismen zijn echter onduidelijk waardoor de ontwikkeling preventieve strategieŽn tegen astma vertraging oploopt.

Eerdere studies hebben aangetoond dat immunologische ontwikkeling en rijping al begint tijdens de zwangerschap en de vroege kinderjaren. Blootstelling op dit kritiek moment van immuunontwikkeling kan het immuunsysteem en cellen veranderen en aldus het risico op allergieŽn en andere immuunziekten beÔnvloeden.

De studie onderzocht hoe verschillende blootstellingen tijdens de zwangerschap, geboorte of kindertijd astma gerelateerde immuunresponsen moduleren bij kinderen. De studie richtte zich op drie verschillende blootstellingen: ťťn astma beschermend (landbouw) en twee die vatbaar zijn voor astma (keizersnede en luchtvervuiling).

"We onderzochten of circulerende dendritische cellen geassocieerd zijn met landbouw, astma of atopie, of obstetrische factoren de immuunrespons beÔnvloeden bij kinderen geboren met een keizersnede en of boerderijstof en stedelijke deeltjes in de lucht immuno modulerende effecten hebben op de circulerende immuuncellen van kinderen ", zegt Early Stage Researcher Maria-Viola Martikainen, MSc, van de Universiteit van Oost-Finland.

Om deze vragen te beantwoorden, bestudeerden de onderzoekers associaties tussen blootstellingen en immunologische reacties. Circulerende dendritische cel subsets van boerderij- en niet-boerderii kinderen werden onderzocht op de leeftijd van 6 jaar om te beoordelen of ze het beschermende effect van blootstelling op de boerderij hebben gebruikt. Cytokine secretie van niet-gestimuleerde en gestimuleerde perifere bloed mononucleaire cellen, PBMC's, bij tieners werden onderzocht om na te gaan of obstetrische factoren immuunresponsen later in het leven veranderen. PBMC's van 4-jarige kinderen werden gestimuleerd met stof van een boerderij en op grootte gescheiden fijn stof om gedeelde en verschillende immuunwegen te ontdekken tussen twee verschillende blootstellingen.

De bestudeerde blootstellingen waren geassocieerd met astma gerelateerde immuunreacties. Inverse associatie tussen boerderijblootstelling en ťťn van de onderzochte subsets en de associatie tussen deze subset en astma bij boerenkinderen, stelde voor dat deze subset een rol speelt in de boerderij gerelateerde immunoregulatie. Aan de andere kant, leken het gebrek aan een natuurlijk geboorteproces tijdens bevalling en neonatale intensive zorg te leiden tot langdurige veranderingen van immuunreacties.

De waargenomen stimulerende effecten van boerderijstof en de remmende effecten van fijnstof op de immuunreacties duiden erop dat deze blootstellingen de reacties op respiratoire pathogenen en allergenen kunnen veranderen, en gedeeltelijk verschillen in de prevalentie van astma bij de bestudeerde omgevingen.

De studie toonde associaties aan tussen verschillende blootstellingen aan het begin van het leven en immuunresponsen, zowel ex vivo als in vitro. Sommige veranderingen in het immuunsysteem bleven tot in de tienertijd waarneembaar. De studie onthulde sommige van de potentiŽle immunologische mechanismen achter verschillende blootstellingen en de gevorderde kennis van immuunmechanismen die beschermen tegen of vatbaar maken voor astma. Bovendien bood de ontwikkelde methodologische aanpak een nieuw perspectief dat kan worden gebruikt bij het bestuderen van milieugerelateerde immuunziekten en hun mechanismen. Deze studies suggereren dat het verkrijgen van vergelijkbare gegevens van verschillende blootstellingen kunnen leiden tot de ontdekking van nieuwe immunologische paden en nieuwe instrumenten bieden voor risicobeoordeling en voor de ontwikkeling van preventieve strategieŽn.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag