Marketing naar artsen door farmaceutische bedrijven leidt tot meer voorschriften

BOSTON MEDISCH CENTRUM

Boston - Een nieuwe studie toont de significante impact aan die een paarmaaltijden kunnen hebben op het voorschrijfgedracht van artsen. Onderzoekers van het Grayken Center for Addiction van het Boston Medical Center onderzochten farmaceutische betalingen vanaf 2014, variŽrend van advieskosten tot maaltijden, en ontdekten dat in 2015 bij de artsen die promotiegeschenken hadden ontvangen de voorschriften voor pijnstillers waren verhoogd: negen procent meer dan artsen die geen marketing hadden gekregen. Gepubliceerd in JAMA Interne Geneeskunde, bevelen de auteurs van het onderzoek aan dat farmaceutische bedrijven van pijnstillers stoppen met deze praktijken en dat federale en deelstaatregeringen moeten overwegen wettelijke limieten in te stellen voor het aantal en de hoeveelheid betalingen aan de artsen.

De onderzoekers bestudeerden in 2014 de farmaceutische marketing met behulp van de Open Payments-database, waar ze informatie verzamelden over alle pijnstillers gerelateerde betalingen aan artsen. Dit omvat door de industrie gesponsorde maaltijden, spreekbeurten/honoraria, onderwijs, reizen, advieskosten en onderwijs. Ze verzamelden ook gegevens van Medicare Deel D-claims, waar ze artsen bestudeerden die in 2015 voorschriften voor pijnstillers schreven (nieuw en navulverpakking) voor Medicare-begunstigden.

De auteurs identificeerden 369.139 artsen die pijnstillers hadden voorgeschreven onder Medicare Part D in 2015, hetgeen 43 procent van actief praktiserende artsen in de VS vertegenwoordigt. In 2014 ontving zeven procent van deze artsen (25.767) in totaal 105.368 pijnstillers gerelateerde betalingen aan farmaceutische bedrijven ten bedrage van $ 9.071.976. De drie bedrijven met de hoogste betalingen waren INSYS Therapeutics ($ 4.538.286), Teva Pharmaceuticals USA ($ 869.155) en Janssen Pharmaceuticals ($ 854.251).

Ontvangst door pijnstillers marketing verhoogde het aantal pijnstillervoorschriften met 9,3% in 2015 t.o.z van 2014. De overgrote meerderheid van de marketing bestond voor 92% uit maaltijden met een gemiddelde waarde van $ 13. Voor elke extra maaltijd die artsen kregen, nam het aantal voorschriften voor pijnstillers toe. Slechts een kleine groep van 436 artsen, nl. 1,7 procent die marketing ontvingen, ontving betalingen van in totaal meer dan $ 1.000.

"Deze resultaten geven aan dat hoewel betalingen van farmaceutische bedrijven aan individuele artsen doorgaans een kleine waarde hebben, de impact op voorschrijfgewoonten vrij groot is als ze over het gehele personeelsbestand worden bekeken," zei Scott Hadland, MD, MPH, hoofdauteur en verslavingsdeskundige bij BMC's Grayken Center.

In overeenstemming met nationale trends daalde het totale aantal Medicare pijnstiller claims licht tussen 2014 en 2015 (60.055.242 in 2014 tot 59.822.155 in 2015) en artsen die geen marketing hadden gekregen, hadden minder pijnstiller claims in 2015 vergeleken met 2014. Artsen wie dergelijke betalingen wel hadden ontvangen, hadden in 2015 meer claims dan in 2014.

"Terwijl we dit urgente probleem voor de volksgezondheid blijven aanpakken, moet elk middel worden onderzocht, inclusief marketingpraktijken van farmaceutische bedrijven", voegde Hadland, assistent-professor kindergeneeskunde aan de BU School of Medicine, eraan toe. "Onze gegevens suggereren dat de invloed van marketing op het voorschrijven van artsen subtiel is en wijd verspreid, en de farmaceutische industrie moet verder kijken dan hun bottom-line en wijzigingen aanbrengen in hun marketingstrategieŽn om het aantal sterfgevallen door pijnstillers te helpen verminderen.Ē

"Staats- en federale autoriteiten zouden de regulering en het toezicht op directe marketing van pijnstillers moeten verbeteren," zegt Brandon Marshall, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Brown University School of Public Health, die senior auteur van het onderzoek was. "In het licht van onze bevindingen dat zelfs gratis maaltijden van invloed zijn op het voorschrijven van pijnstillers, moeten wettelijke limieten worden gesteld aan zowel het aantal betalingen als het budget dat mag worden besteed aan dergelijke marketing."

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag