Houden van jezelf - Column Hans Zevenboom – Oktober 2018
  


 

Houden van jezelf - Column Hans Zevenboom – Oktober 2018

1.0 Inleiding

Vaak hoor ik het verhaal dat houden van jezelf, betekent dat je egoïstischer [1] moet worden. Maar houden van jezelf betekent jezelf accepteren zoals je op dit (unieke) moment bent! En dat houd in, dat jij ook je ‘schaduwkanten’ lief hebt. Je schaduw bestaat uit al die kanten van jezelf die je verbergt, ontkent of onderdrukt.

Dat afwijzen van delen in jezelf begint al op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld wanneer je te horen krijgt dat je het vooral niet hoog in je bol moet hebben of niet egoïstisch mag zijn. Je begint dan die eigenschappen te onderdrukken. Maar die onderdrukte kanten proberen juist een uitweg te vinden. Datgene wat je niet probeert te zijn, manifesteert zich juist … … hoe dan ook.

Er is geen ontkomen aan en wel om de reden dat alles wat er met jou gebeurt, een gelegenheidskansje is om iets liefdevols te ervaren. In het juiste licht bekeken, kan alles je de kans geven van jezelf te houden. Juist als er dingen gebeuren die je tegen lijken te zitten. Ze gebeuren alléén om je de blokkades – de energieblokkades in je chakrasysteem – te laten zien.

2.0 Hoe weet je wat je schaduwkant is?

‘Het spiegelend-effect’
Als jij je ergert aan bepaald gedrag van mensen, of daarover een hard oordeel hebt. Of als iemand jouw bedrag bekritiseert en dat raakt je enorm. In al die gevallen kun je er zeker van zijn dat dát het gedrag is dat je probeert te onderdrukken. De één vindt het verwijt egoïstisch te zijn afschuwelijk, terwijl de ander er haar schouders voor ophaalt.

3.0 Kan kritiek je dan niet meer raken?
Eén van de manieren om meer van het zelf te houden, is ophouden jezelf met anderen te vergelijken. Van het zelf houden betekent afstappen van schuldgevoel. Er is enorm veel schuldgevoel in onze maatschappij. Veel relaties tussen mensen komen vanuit de zonnevlecht – het machtscentrum van waaruit mensen elkaar proberen te overtuigen, te overreden, te beheersen en te manipuleren. Als je niet hetzelfde spelletje als de mensen om je heen speelt, merk je misschien dat ze zich bedreigd voelen. Zij willen dat je op bepaalde manieren denkt en doet zodat je aan hun denkbeeld beantwoordt. Dus proberen ze macht over je te krijgen door schuldgevoelens op te roepen. Vaak weten ouders geen andere weg om de situatie meester te zijn; zij gebruiken schuldgevoel, boosheid en het onthouden van liefde om hun kinderen te domineren. Als jij je sterk voelt en verantwoordelijk bent voor je eigen leven, handel je vanuit je hart. Als je een gemis aan verantwoordelijkheid voelt, merk je dat je moet manipuleren, je in machtsstrubbelingen moet begeven om te krijgen wat je wilt. Je denkt misschien dat je je moet verontschuldigen of leugentjes om bestwil moet vertellen om de gevoelens van anderen te sparen. Maar de grote uitdaging van houden van het zelf is afstand te nemen van alles wat je verteld is en te vragen: ‘Past dit bij mij?’ Brengt dit mij vreugde? Voel ik me goed als ik het doe?

Van het zelf houden betekent afstappen van schuldgevoel. Uiteindelijk is het je eigen ervaring die telt!

Kritiek is een obstakel voor eigenliefde. Iedere keer als je oordeelt, veroordeel je. Je oordeelt in wezen over je zelf. Als je je een mening over iemand vormt, hem bekijkt en bijvoorbeeld zegt: ’Deze persoon is lui’ of ‘is een mislukkeling’ of ‘heeft vreselijke kleren aan’, geef je je onbewust een boodschap dat de wereld een plaats is waar je maar beter op bepaalde manieren kunt handelen als je aanvaard wilt worden.

Om een groter gevoel van liefde voor jezelf te krijgen, moet je beginnen vast te stellen wat jij van de manier waarop de wereld werkt, vindt. Als jij denkt dat de wereld koud en liefdeloos is, of dat je erg je best moet doen voor alles wat je bereikt, staat die overtuiging tussen jou en liefde voor jezelf. Jouw overtuigingen over de werkelijkheid scheppen je ervaring van de werkelijkheid. Als jij gelooft dat mensen nooit naar je teruglachen, pik je er automatisch die mensen uit om tegen te lachen, die dat nooit terug doen!

4.0 Waarom vinden veel mensen het zo lastig alles in zichzelf te omarmen?
‘Diep in ons huist het verlangen ergens bij te horen’ [John O’ Donohue]

Wij willen ons niet afgewezen voelen of alleen zijn. Want hoe kun je ooit van jezelf houden, als je de helft van |wie-je-bent| ontkent. Een andere eigenschap van zelfliefde is dus vergeving. Zelfliefde houdt respect voor het zelf in en leven met een hoger doel voor ogen. Als je echt waarde hecht aan jezelf, je tijd, je liefde en visie, zullen anderen het ook doen!
Een belangrijke eigenschap van zelfliefde is dus vergeving. Er is beslist één reden voor vergeving, want dat reinigt en heelt je aura. Het innerlijke of hogere zelf – je ziel - kent onvoorwaardelijke liefde, kent vergeving, heeft geen rancuneuze gevoelens, geen haat … alleen maar liefde. Liefde! Zelfliefde heeft dan ook betrekking op bescheidenheid. Bescheidenheid is een expressie vanuit het hart en niet vanuit het ego, het ‘ik’-bewustzijn ….. de geest. Bescheidenheid zegt: ‘Ik sta open. Ik wil luisteren. Ik heb niet alle antwoorden’. Bescheidenheid is één van de eigenschappen waardoor je meer kunt ontvangen, want bescheidenheid impliceert openheid. Ze impliceert niet een gebrek aan zelfvertrouwen, maar een grote hoeveelheid geloof en vertrouwen in jezelf.

5.0 Slot
Houden van jezelf betekent loyaliteit, vertrouwen en geloof in |wie-je-bent| én een bereidwilligheid daarnaar te handelen. Het is niet genoeg om die loyaliteit en dat vertrouwen te voelen: je moet het in je uiterlijke wereld zelf ervaren.

De meest liefhebbende persoon is de persoon die ‘op zich-Zelf’ gericht is!
De fundamentele uitdaging van zelfliefde is dus ernaar te handelen, vrijuit tegen mensen te spreken en in de wereld je hemel op aarde scheppen. Het is belangrijk in te zien |wie-je-bent| zonder al te egoïstisch of te bescheiden te zijn. Het is het tweeledige probleem van alles te zijn wat je kunt zijn. ‘Leef in het NU-moment’, was één van de belangrijkste boodschappen van Jezus.
‘Jouw overtuigingen over de werkelijkheid scheppen je ervaring van de werkelijkheid’.

Hans Zevenboom
Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/276-houden-van-jezelf
 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag