Onderzoekers onthullen verband tussen honger en humeur

UNIVERSITEIT VAN GUELPH

Het lijkt erop dat "hangry" niet zomaar een verzonnen term is.

Onderzoekers van de Universiteit van Guelph hebben onthuld dat een plotse daling in glucose die we ervaren als we honger hebben, onze stemming kan be´nvloeden.

"We hebben aanwijzingen gevonden dat een verandering in de glucosespiegel een blijvend effect kan hebben op onze stemming, "zei Prof. Francesco Leri, Afdeling Psychologie." Ik was sceptisch toen mensen me vertelden dat ze humeurig werden indien ze niet aten, maar nu geloof ik het. Hypoglycemie is een sterke fysiologische en psychologische stressor. "

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology, onderzocht de invloed van een plotselinge glucosedaling op het emotioneel gedrag door het induceren van hypoglycemie bij ratten.

"Als mensen nadenken over negatieve gemoedstoestanden en stress, denken ze aan psychologische factoren en niet noodzakelijk aan metabole, "zei promovendus Thomas Horman, die de studie leidde. "Maar we vonden dat te weinig eten een impact kan hebben. "

Ratten werden ge´njecteerd met een blokker van het glucosemetabolisme waardoor ze hypoglycemie ervaarden en werden vervolgens in een specifieke kamer geplaatst. In een andere kamer kregen ze een injectie met water. Wanneer ze later de kamer konden kiezen waar zij binnen konden vermeden ze de kamer waar ze hypoglycemie ondervonden.

"Dit type vermijdingsgedrag is een uiting van stress en angst, "zei Leri." De dieren vermeden die kamer omdat zij daar een stressvolle ervaring hadden gehad . Ze willen het niet nog een keer meemaken. '

De onderzoekers testten de bloedspiegels van de ratten na het ervaren van de hypoglycemie en vonden meer corticosteron, een indicator van fysiologische stress. De ratten leken ook trager wanneer ze de blokker hadden gekregen.

"Je zou kunnen zeggen dat dit komt omdat ze glucose nodig hebben om hun spieren te laten werken, "zei Leri." Maar toen we ze algemeen gebruikte antidepressiva gaven werd het traag gedrag niet waargenomen; de dieren bewogen normaal. Dit is interessant omdat hun spieren nog steeds niet de glucose kregen en hun gedrag toch veranderde. "

Deze bevinding ondersteunt het idee dat de dieren stress en een depressieve stemming ervaarden toen ze hypoglycemisch waren, zei hij.

Voor mensen die angstig of depressief zijn, hebben de studieresultaten invloed op de behandeling, zei Horman. "De factoren die iemand ertoe brengen om depressie en angst te ontwikkelen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Wetende dat voeding een factor is kunnen we de eetgewoonten opnemen in een mogelijke behandeling."

Deze bevindingen bieden ook inzicht in de samenhang tussen depressie en ziekten zoals obesitas, diabetes, boulimia en anorexia, zei Horman.

Daar de onderzoekers hebben vastgesteld dat hypoglykemie bijdraagt aan een negatieve stemming, zijn zij van plan om te onderzoeken of chronische hypoglycaemie op lange termijn een risicofactor is voor het ontwikkelen van depressief gedrag.

Tijdens het missen van een maaltijd kan je "hangryö worden, zei Horman; deze bevindingen suggereren dat je humeur kan worden be´nvloed als het overslaan van maaltijden een gewoonte wordt.

"Slecht humeur en slecht eten kan een vicieuze cirkel worden, ze kunnen een daling van de stemming ervaren, en deze gemoedsstemming kan ervoor zorgen dat ze niet willen eten. Als dat een gewoonte wordt kan dit hun emotionele toestand op een constanter niveau be´nvloeden. "

Vertaling: Andre Teirlinck


 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag