Buurtfactoren kunnen hartfalen voorspellen

Socio-economische factoren op wijkniveau kunnen het risico op hartfalen aanzienlijk beter voorspellen dan individuele gezondheidsfactoren en sociaaleconomische status, aldus nieuw onderzoek in Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, een tijdschrift van de American Heart Association.

Het onderzoek vergeleek gegevens van een volkstelling over sociaaleconomische deprivatie - een cluster van variabelen op wijkniveau van rijkdom, onderwijs, beroep en woonpatronen - en hartfalenpercentages onder 27.078 blanke blanken en Afro-Amerikanen uit de Zuidoost-staten.

Onderzoekers groepeerden de deelnemers (gemiddelde leeftijd 55, 69 procent Afro-Amerikaanse, 63 procent vrouwen) in drie groepen, variŽrend van de minst achtergestelde tot de meest achtergestelde buurten. Tijdens een gemiddelde follow-up van meer dan vijf jaar werden 4.300 deelnemers gediagnosticeerd met hartfalen.

Onderzoekers merkten op dat inwoners van meer sociaaleconomisch achtergestelde gebieden het grootste risico liepen op hartfalen. Naarmate de sociaaleconomische factoren in de wijk verslechteren, constateerden de onderzoekers een toename van het risico op hartfalen met 12 procent. Na correctie voor andere factoren zeiden onderzoekers dat 4,8 procent van de het hartfalenrisico werd verklaard door buurtfactoren.

"Er is bestaand bewijsmateriaal dat sterke, onafhankelijke associaties suggereert tussen persoonlijke sociaal-economische status - zoals onderwijs, inkomensniveau en beroep - en risico's op hartfalen en vele andere chronische ziekten," zei Loren Lipworth, Sc.D., co-senior auteur van het onderzoek en universitair hoofddocent epidemiologie aan het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee.

"Maar wat deze studie toevoegt, is bewijs dat suggereert dat kenmerken van je woonplaats in feite ook een belangrijke rol spelen bij het beÔnvloeden van het risico op hartfalen, naast de rol van je eigen individuŽle sociaaleconomische kenmerken," zei ze. "Het opent de deur voor mogelijke interventies die zich richten op preventieve maatregelen in de gemeenschap."

Deelnemers aan de studie waren afkomstig uit de Cohortstudie van de Zuidelijke Gemeenschap (SCCS) - een lopend prospectief onderzoek naar kanker en andere chronische aandoeningen in een grotendeels beperkte bron van onderverzekerde groep rekruten in 12 Zuidoost-staten.

Hartfalen is een groot probleem voor de volksgezondheid, vooral in het zuidoosten van de Verenigde Staten, waar de hoogste prevalentie voorkomt van gevestigde risicofactoren voor hartfalen, waaronder coronaire hartziekten, hoge bloeddruk, diabetes en obesitas.

Meer dan 50 procent van de bestudeerde deelnemers woonde in de meest achtergestelde buurten. Zeventig procent van de gestudeerde ingezetenen verdiende minder dan $ 15.000 per jaar. Bijna 39 procent had een lager dan middelbare school opleiding en 44 procent had obesitas.

Onderzoekers suggereren dat bewoners het meest kunnen profiteren van verbeteringen in gemeenschapsmiddelen, zoals fitnessfaciliteiten, gezonde eetstalletjes en medische voorzieningen.

ďMeer en verbeterde toegang tot hulpbronnen op gemeenschapsniveau kan risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals obesitas, hypertensie en diabetes verminderen", zegt Elvis Akwo, MD, Ph.D., hoofdauteur van de studie en postdoctoraal onderzoeker aan het Vanderbilt University Medical Center . ďBetere bronnen op communiteitsniveau kunnen uiteindelijk het risico op hartfalen in deze gemeenschappen verminderen."

De American Heart Association en andere organisaties erkennen dat verbeteringen in de cardiovasculaire gezondheid strategieŽn vereisen die zich richten op het hele spectrum van gezondheid en welzijn, inclusief veranderingen in het overheidsbeleid, preventie inspanningen en behandeling. De nadruk op openbaar beleid en preventie kan het grootste potentieel hebben op de het verlichten van de belasting van hart- en vaatziekten en de algehele gezondheid te verbeteren, aldus onderzoekers.

Een begeleidend redactioneel door Wayne Rosamond Ph.D .; M.S.. en Anna Johnson, Ph.D .; MSPH, zei dat dit onderzoek een belangrijk aspect toevoegt aan ons begrip van de rol van buurt in gezondheid door zich te richten op wijken met een laag inkomen.

"Door deze studie uit te voeren in een overwegend lage sociaaleconomische status (SES) -populatie, wordt het potentieel voor de bias van individuele SES verminderd, waardoor directe associaties van buurtaspecten met de incidentie van hartfalen mogelijk zijn," schreef Rosasmond en Johnson.

"De zorgvuldige en unieke populatie prospectieve cohortaanpak van Akwo en collega's bevestigt verder dat er inderdaad iets unieks is aan buurten."

De studie richt zich vooral op volwassenen met een laag inkomen, van middelbare leeftijd en kan niet veralgemeend worden voor andere groepen. Maar onderzoekers geloven dat de nadruk op deze populatie - nu en in de toekomst - hoognodige onderzoeksaandacht vraagt aan een segment van mensen die ondervertegenwoordigd zijn geweest in eerdere cardiovasculaire studies.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag