Verband ernstige tandvleesaandoeningen en risico op (alvleesklier)kanker

In de grootste studie tot nu toe met behulp van tandheelkundig onderzoek wordt ernstige parodontitis geassocieerd met 24 procent verhoogd risico op kanker.

Volgens een nieuwe collaboratieve studie onder leiding van epidemiologen Dominique Michaud aan Tufts University School of Medicine en Elizabeth Platz of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en Kimmel Cancer Center leveren gegevens verzameld tijdens een lange termijn gezondheidstudie aanvullend bewijs over het verband tussen een verhoogd risico op kanker bij mensen met gevorderde tandvleesaandoeningen.

De studie gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute, gebruikte gegevens van uitgebreide tandheelkundige onderzoeken die werden uitgevoerd op 7.466 personen uit Maryland, Minnesota, Mississippi en North Carolina, als onderdeel van hun deelname aan het onderzoek Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), en vervolgens gevolgd van 1990 tot 2012. Tijdens de follow-up periode werden 1.648 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd.

Het onderzoeksteam vond een toename van 24 procent van het risico op het ontwikkelen van kanker bij deelnemers met ernstige parodontitis, in vergelijking met patiŽnten met milde tot geen parodontitis. Bij patiŽnten die geen tanden hadden (edentulitis) - wat een teken kan zijn van ernstige parodontitis - was de toename van het risico 28 procent. Het hoogste risico werd waargenomen voor longkanker, gevolgd door colorectale kanker.

Toen de onderzoekers subgroepanalyses deden, ontdekten ze dat deelnemers met ernstige parodontitis meer dan dubbel risico hadden om longkanker te ontwikkelen. Een 80 procent toename van het risico op darmkanker werd, in overeenstemming met eerdere bevindingen, waargenomen bij deelnemers met edentulitis. Bij nooit rokers werd een dubbel zo hoog risico opgemerkt voor deelnemers met ernstige parodontitis, in vergelijking met degenen met geen of milde parodontitis.

"Dit is het grootste onderzoek naar de associatie van tandvleesaandoeningen en het risico op kanker langs tandheelkundige onderzoeken om tandvleesaandoeningen te meten voorafgaand aan de diagnose van kanker," zei hoofdauteur Dominique Michaud, Sc.D., hoogleraar volksgezondheid en gemeenschapsgeneeskunde bij Tufts University School of Medicine. "Aanvullend onderzoek is nodig om te evalueren of de preventie en behandeling van parodontale aandoeningen zou kunnen helpen de incidentie van kanker te verminderen en het aantal sterfgevallen als gevolg van bepaalde soorten kanker te verminderen."

Michaud merkte op dat de bevindingen vooral interessant zijn in het licht van onderzoek, waaronder een recente studie in Science, waarin werd vastgesteld dat dikkedarmkankerweefsels bacteriŽn bevatten die in de mond aanwezig zijn, waaronder bacteriŽn die met parodontale aandoeningen zijn geassocieerd.

De onderzoekers onthulden ook een kleine toename van het risico op alvleesklierkanker bij patiŽnten met ernstige parodontitis. Hoewel niet statistisch significant, is de associatie waargenomen in andere vergelijkbare onderzoeken, waaronder een aantal onderzoeken onder leiding van Michaud of Tufts.

Het onderzoeksteam wees ook op de impact van roken bij de deelnemers, aangezien rokers vaker parodontitis krijgen en roken het risico op long- en darmkanker verhoogt.

"Toen we keken naar gegevens van de mensen die nooit hadden gerookt, vonden we ook bewijs dat het hebben van ernstige parodontitis gerelateerd was aan een verhoogd risico op longkanker en dikkedarmkanker," zei Elizabeth Platz, Sc.D., ondervoorzitter van de afdeling epidemiologie van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en co-leider van het Cancer Prevention and Control Program in het Johns Hopkins Kimmel Cancer Center.

De ARIC-gegevens waren vooral nuttig om te bestuderen, omdat in tegenstelling tot de meeste eerdere onderzoeken die tandvleesaandoeningen en het kankerrisico met elkaar in verband brachten, parodontitis werd bepaald op basis van tandonderzoeken als onderdeel van de ARIC-studie in plaats van de zelfrapportage door de deelnemers. De tandheelkundige onderzoeken gaven gedetailleerde metingen van de dikte van het tandvlees op verschillende plaatsen in de mond. De ARIC-gegevens omvatten zowel Kaukasische als Afro-Amerikaanse deelnemers.

De onderzoekers vonden geen verband tussen verhoogd risico op borst-, prostaat- of bloed/lymfekanker en parodontitis. Het verband tussen parodontitis en verhoogd kankerrisico was zwakker of niet duidelijk bij Afro-Amerikaanse deelnemers van de ARIC-studie, behalve in gevallen van long- en colorectale kanker. "Aanvullend onderzoek is nodig om rekening te houden met kankersite-specifieke en raciale verschillenĒ, schreven de auteurs. De onderzoekers waarschuwen dat het onderzoek beperkt was in omvang voor subgroepanalyses en minder vaak voorkomende kankers. De bevindingen suggereren aldus de behoefte voor verder onderzoek.

Michaud en Platz zeiden dat de studie ook wijst op het belang van uitbreiding van de tandartsverzekering tot een grotere bevolkingsgroep. "Meer weten over de risico's die kunnen voortvloeien uit parodontitis kan meer steun geven voor een uitgebreide tandheelkundige verzekering op zoín manier dat we iedereen een ziektekostenverzekering moeten aanbieden," zei Platz.

Geavanceerde tandvleesontsteking, ook wel parodontitis genoemd, wordt veroorzaakt door een bacteriŽle infectie die het zachte weefsel en het bot dat de tanden ondersteunt, beschadigt. Eerder onderzoek heeft al een verband aangetoond tussen parodontitis en verhoogd kankerrisico, hoewel het mechanisme dat de twee ziekten verbindt nog steeds onzeker is.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag