Oudere vrouwen die tandverlies lijden, hebben meer kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk

OXFORD UNIVERSITY PRESS USA.

Een nieuwe studie gepubliceerd in het American Journal of Hypertension geeft dat aan postmenopauzale vrouwen die lijden aan tandverlies een groter risico lopen op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Meerdere studies hebben verband gesuggereerd tussen parodontitis en tandverlies met hypertensie, maar de relatie blijft onduidelijk.

Voor de studie werden 36.692 postmenopauzale vrouwen uit de Women's Health Initiative-Observational Study, in de VS, jaarlijks gevolgd vanaf de eerste parodontologische beoordeling in 1998 tot 2015 voor nieuw gediagnosticeerde hypertensie.

De studie observeerde een positieve associatie tussen tandenverlies en het risico op hypertensie bij postmenopauzale vrouwen. Met name vertoonden deze vrouwen ongeveer 20% hoger risico op het ontwikkelen van hypertensie tijdens de follow-up in vergelijking met andere vrouwen. De associatie was sterker onder jongere vrouwen en mensen met een lagere BMI.

Er zijn verschillende mogelijke redenen voor de waargenomen associatie. een mogelijke verklaring is dat als mensen tanden verliezen, ze hun dieet veranderen met zachter en meer verwerkt voedsel. Deze veranderingen in dieet kunnen in verband gebracht worden met een hoger risico op hypertensie. Er werd geen associatie gevonden tussen parodontitis en hypertensie.

De studie suggereert dat oudere postmenopauzale vrouwen die hun tanden verliezen een groep kunnen vertegenwoordigen met een hoger risico op de ontwikkeling van hypertensie. Als zodanig geloven de onderzoekers die betrokken zijn bij de studie dat verbeterde mondhygiëne onder degenen die risico lopen op tandenverlies en door het nemen van preventieve maatregelen zoals nauwere bloeddrukmonitoring, dieet modificatie, fysieke activiteit en gewichtsverlies het risico op hypertensie kunnen verlagen. De bevindingen suggereren ook dat tandverlies een klinische waarschuwing kan zijn voor verhoogd risico op hypertensie.

"Deze bevindingen suggereren dat tandverlies een belangrijke factor kan zijn in de ontwikkeling van hypertensie, "zei senior auteur van het artikel, JeanWactawski-Wende. "Verder onderzoek kan ons helpen om de onderliggende mechanismen te vinden waarmee deze twee veel voorkomende ziekten verband houden."

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag