Het hoog diabetesrisico bij zwarte mensen wordt veroorzaakt door obesitas

Studie weerlegt het geloof in 'onverklaarbare' reden voor het dubbel aantal midlife diabetes bij zwarten.

Obesitas is de primaire oorzaak van vroege diabetes bij zwarten. Het volgen van 30 jaar risicogedrag lost het "mysterie" van de oorzaak op. Zwarte vrouwen ontwikkelen driemaal sneller diabetes dan blanke. De ongelijkheid in diabetes tussen zwarte en blanke jongeren groeit.

CHICAGO --- Een grote nieuwe studie van Northwestern Medicine doet de verrassende bevinding dat zwarten en blanken hetzelfde risico hebben op het ontwikkelen van diabetes als alle biologische factoren voor de ziekte in de loop van de tijd worden beschouwd. De bevinding doet denken aan de lang bestaande overtuigingen dat er een onverklaarbare of genetische reden is waarom zwarten vlugger diabetes krijgen in vergelijking met blanken.

"Obesitas is de oorzaak van deze verschillen," zei senior studie auteur Mercedes Carnethon, universitair hoofddocent van de preventieve geneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine. "De bevindingen verrasten ons, want de afgelopen 20 jaar circuleerde het verhaal dat er iets is dat we niet wisten wat dit verschil veroorzaakte."

Eerdere studies hebben aangetoond dat de percentages diabetes bij zwarten nog steeds hoger zijn, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met risicofactoren voor diabetes zoals obesitas en een lagere sociaaleconomische status.

Maar deze studie identificeerde voor de eerste keer een combinatie van veranderbare risicofactoren in de loop van de tijd - body mass index, buikvet, nuchtere glucosespiegels, lipiden, bloeddruk en longfunctie - die de snelheid van diabetes veroorzaken. Toen al deze factoren waren weggenomen, waren er geen verschillen tussen zwarte en blanke mannen of vrouwen.

Voordat de auteurs rekening hielden met de verschillen in risicofactoren, hadden zwarte vrouwen bijna drie keer zoveel kans diabetes te ontwikkelen als blanke vrouwen.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA op 26 december.

"Zwarten zijn in de loop van de tijd zwaarder geworden,” zei Carnethon. "Het was de accumulatie van deze en andere risicofactoren die de zogenaamde mysterieuze oorzaak van de ongelijkheid verklaren.”

In eerdere studies noteerden de onderzoekers bij de deelnemers overgewicht, fysieke activiteit en voeding. Maar deze factoren kunnen in de loop van de tijd veranderen en hoeveel ze veranderen kan in elke groep anders zijn. Een blanke vrouw en een zwarte vrouw kunnen bijvoorbeeld op 35-jarige leeftijd hetzelfde gewicht hebben - maar als die zwarte vrouw de komende 15 jaar zwaarder wordt gaat haar risico voor het ontwikkelen van diabetes omhoog. De Northwestern-studie mat deze veranderingen in gewicht in de loop van de tijd, samen met veranderingen in andere gerelateerde gezondheidsgedragingen en gezondheidsrisicofactoren. Toen wetenschappers deze veranderingen in risicofactoren voor diabetes incalculeerden, hielden ze geen rekening met rasverschillen in de ontwikkeling van diabetes.

De bevindingen zijn vooral belangrijk omdat de incidentie van diabetes stijgt bij de zwarte jeugd van 10 tot 19 jaar. Een andere recente studie liet zien dat van 2002 tot 2012 de incidentie van diabetes redelijk stabiel bleef voor niet-Spaanse blanke jongeren (leeftijden 10-19) maar jaarlijks met meer dan 6 procent steeg bij niet-Spaanse zwarte jongeren.

Er is geen gemakkelijke oplossing voor het probleem, dat beïnvloed wordt door een combinatie van biologische, buurt-, psychosociale, sociaal-economische en gedragsfactoren, aldus de auteurs.

"Om het hoger percentage diabetes te elimineren, moet iedereen toegang krijgen tot gezond voedsel, veilige ruimtes voor fysieke activiteit en gelijke economische kansen," zei hoofdonderzoekauteur Michael Bancks , postdoctorale fellow in preventieve geneeskunde bij Feinberg.

Het veranderen van risicogedrag tijdens de kindertijd en de adolescentie is van cruciaal belang, want dat is het moment waarop risicovol gezondheidsgedrag zich ontwikkelt en de schade zich begint op te hopen, aldus Bancks.

Het onderzoek maakt deel uit van het observationeel cohort Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. CARDIA werd opgericht in 1985-1986 en nam 5.155 zwart en blanke mannen en vrouwen op die 18 tot 30 jaar oud waren, uit Birmingham, Alabama, Oakland, Californië; Minneapolis en Chicago.

Het Noordwestelijk studiemonster omvatte 4.251 personen uit de oorspronkelijke studie. De proefpersonen werden tussen 2015 en 2016 gevolgd op ontwikkeling van diabetes, die werd beoordeeld op acht vervolgonderzoeken gedurende deze 30 jaar met behulp van standaard diagnostische criteria voor diabetes.

"Als we met een toverstaf zouden kunnen zwaaien en de risicofactoren zouden kunnen wegnemen, dan zouden we de ongelijkheid kunnen wegnemen," zei Carnethon. "Maar dat kunnen we niet; in elk geval weten wij nu dat er geen mysterie is voor deze hogere cijfers.” Onze inspanningen om de traditionele risicofactoren onder controle te houden, kunnen helpen om de verschillen in diabetes te verminderen. "

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag