Nieuwe hoop voor behandeling diabetische wonden die niet willen helen

Muizen zonder TSP2-eiwit helen sneller, focus hierop voor mogelijke betere behandeling

YALE UNIVERSITY

Een van de meest frustrerende en vervelende complicaties van diabetes is het ontstaan van wonden aan de voet of het onderbeen. Als die er eenmaal zijn blijven ze vaak maanden bestaan, met pijnlijke en gevaarlijke infecties als gevolg. Nieuw onderzoek heeft de rol blootgelegd die een specifiek eiwit speelt in het in stand houden van de wond en wellicht zou het omkeren van de effecten ervan kunnen bijdragen aan een betere wondheling bij diabetici.

“We ontdekten dat een bepaald eiwit, trombosponine-2 (TSP2) in wonden bij diabetici is verhoogd en dit gaat ook op voor diermodellen van diabetes,” zegt Britta Kunkemoeller, doctoraal student aan Yale University en uitvoerder van de studie. “Om te bepalen of TSP2 bijdraagt aan vertraagde wondheling haalden we TSP2 weg uit een muismodel van diabetes, waarna we keken naar de wondheling. Ons onderzoek wijst uit dat TSP2 interessant kan zijn voor de ontwikkeling van een specifieke behandeling van diabetische wonden.”

Kunkemoeller presenteert het onderzoek op de jaarlijkse Experimenbal Biology bijeenkomst van de American Society for Investigative Pathology tussen 21 en 25 april in San Diego.

Diabetes treft momenteel bijna 26 miljoen Amerikanen, meer dan 8 procent van de bevolking. Diabetische wonden zijn een van de vele complicaties van de ziekte. De behandeling ervan is meestal beperkt tot de standaard wondverzorging zoals natte verbanden, verwijdering van beschadigd weefsel en het dragen van schoeisel dat de druk op de wond verlaagt. Ondanks die maatregelen willen de wonden vaak niet weggaan. In de ernstigste gevallen moet de aangedane voet of het onderbeen zelfs worden geamputeerd; diabetische wonden zijn de hoofdoorzaak van amputaties in de VS.

De meeste eerdere onderzoeken naar wondheling bij diabetes richtten zich op de soorten cellen die betrokken zijn bij wondheling, zoals immuuncellen, huidcellen en de cellen die bloedvaten vormen. In tegenstelling daartoe richtte het onderzoek van Kunkemoeller zich op TSP2, een onderdeel van de extracellulaire matrix. De extracellulaire matrix is een soort gaaswerk dat de structurele basis vormt voor cellen, net als een steigerconstructie voor een bouwwerk.

De extracellulaire matrix ondersteunt niet alleen de structuur, hij reguleert ook processen die van belang zijn bij wondheling, waaronder het gedrag van immuun-, huid- en vaatvormende cellen. TSP2 is een onderdeel van de extracellulaire matrix en heeft invloed op hoe de matrix wordt gevormd en op de ontwikkeling en communicatie van andere soorten cellen die in de matrix groeien.

“Onze focus op TSP2 maakte het zo mogelijk om een enkele molecule te bestuderen die verschillende wondheling-gerelateerde processen beïnvloedt,” zo verklaart Kunkemoeller.

Het team fokte muizen die diabetes 2 kregen maar geen TSP2 kunnen aanmaken. Toen de onderzoekers wonden aanbrachten bij deze muizen zagen ze dat muizen zonder TSP2 significant beter en sneller heelden dan ander muizen met diabetes en een normaal gehalte TSP2.

Ook analyseerden ze de factoren die beïnvloeden hoeveel TSP2 het lichaam aanmaakt. Dat deel van de studie onthulde dat de TSP2-productie toeneemt als het bloedsuikerniveau stijgt, wat verklaart waarom mensen met diabetes hogere gehaltes TSP2 hebben dan mensen zonder diabetes.

“Momenteel ontwikkelt ons lab biomaterialen afgeleid van de extracellulaire matrix zonder TSP2,” zegt Kunkemoeller. “Ons plan is om zulke materialen aan te brengen bij diabetische wonden in een muizenmodel om de effectiviteit ervan te bepalen. En daarna zal verder onderzoek zich richten op het voorkomen van de productie van TSP2, of het verhinderen dat het zijn functie kan uitoefenen in diabetische wonden.”

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag