Gewichtsvermindering en re-activering van insuline-cellen doet type 2 diabetes verdwijnen

Dick Schrauwen [1]

SAMENVATTING
Substantieel gewichtsverlies (meer dan 10 KG) leidt tot het verdwijnen van diabetes type 2 (DM2). De remissie werkt alleen als de bčtacellen in staat zijn om opnieuw insuline te gaan produceren. Een nieuw inzicht is dat verregaande vervetting van lever en alvleesklier niet noodzakelijkwijs tot onherstelbare schade aan `insulinecellen` hoeft te leiden. Bij bijna de helft (46%) van de deelnemers aan het onderzoek gingen de bčtacellen opnieuw insuline produceren en trad volledige remissie van DM2 op [2].

ONDERZOEK
De studie, gesponsord door `Diabetes UK` [3] en onderdeel van het DiRECT-programma, onderzocht hoe gewichtsverlies diabetes type 2 kan doen verdwijnen en waarom het voor sommigen wel werkt en voor anderen niet. Het onderzoek onder leiding van professor Roy Taylor van de universiteit van Newcastle suggereert dat remissie van DM2 alleen mogelijk is indien de bčtacellen in de alvleesklier herstellen en opnieuw de juiste hoeveelheid insuline gaan aanmaken.

DIABETES REMISSION CLINICAL TRIAL
Bij DiRECT zijn 298 mensen betrokken. Het programma staat onder de gezamenlijke leiding van professor Roy Taylor van de universiteit van Newcastle en professor Mike Lean van de universiteit van Glasgow. Het doel van de studie is om te testen of een nieuwe aanpak van gewichtsbeheersing type 2 diabetes blijvend in remissie kan brengen.

Het programma bestaat uit een caloriearm dieet, herintroductie van gezonde voeding en langdurige ondersteuning gericht op het handhaven van het verminderde gewicht. Uit de eerste bevindingen in december 2017 bleek dat na 12 maanden bij bijna de helft van de deelnemers (46%) diabetes spontaan was verdwenen zonder enige medicatie.

Diabetes UK heeft meer dan drie miljoen Euro toegezegd aan DiRECT. Het experiment is in volle gang en de onderzoekers zullen doorgaan met het meten van de fysiologie van de deelnemers en het functioneren van hun bčtacellen. De onderzoekers hopen daardoor beter de biologie te begrijpen achter de remissie van type 2 diabetes. De onderzoekers: `Door precies te begrijpen wat er in het lichaam gebeurt tijdens de normalisering van de bloedsuikerspiegel krijgen we belangrijke inzichten in de oorzaken en de preventie van type 2 suikerziekte. `

EXPERIMENT
De deelnemers aan het experiment volgden allemaal een caloriearm dieet. Daardoor raakten ze tussen de 10 en 20 kg kwijt. Bij bijna de helft (46%) van de deelnemers verdween hun diabetes en keerde de bloedsuikerspiegel terug naar `normaal` zonder medicijnen. Bij de andere helft ging de diabetes niet in remissie.

Daarom werden de verschillen onderzocht tussen de `responders` en `non-responders`. De onderzoekers deden gedurende 12 maanden diverse metabole testen bij de deelnemers. Zo stelden ze het vetniveau in lever en alvleesklier vast bij 29 mensen in remissie (de responders) en bij 16 mensen waar geen remissie optrad (de non-reponders). In beide groepen bleek dat de vervetting significant was afgenomen. De onderzoekers ontdekten dat het grootste verschil tussen twee groepen lag in hun insuline-producerende bčtacellen.

Na het afvallen begonnen de bčtacellen van mensen in remissie weer goed te werken zodat de juiste hoeveelheid insuline vrijkomt die het lichaam nodig heeft. Bij deze responders werd de productie van insuline in de loop van het onderzoek steeds beter.

Bij de non-responders kwam te productie van insuline niet op gang. Hun bčtacellen hadden de stress van de overmaat aan vet niet overleefd.

De responders leden ook minder lang aan diabetes dan de non-responders (gemiddeld 2,7 jaar versus 3,8 jaar). Beide groepen verloren een vergelijkbare hoeveelheid gewicht. De responders verloren gemiddeld 16,2 kg. Bij de niet-responders was het gemiddelde gewichtsverlies 13,4 kg. Dit gewichtsverlies kwam overeen met de verlaging en normalisering van het vetgehalte in lever en pancreas.

BEVINDINGEN
Deze bevindingen versterken de theorie dat het afstoten van lever- en pancreasvet een essentieel onderdeel is van het in remissie brengen van diabetes, type 2.

Eerdere door Diabetes UK ondersteunde onderzoeken toonden aan dat bčtacellen bij type 2 diabetes hun vermogen om insuline te produceren verliezen. De cellen kunnen zich echter herstellen als de stress door een hoog vetgehalte wordt opgeheven.

Cruciaal is dat de resultaten van deze nieuwste studie suggereren dat remissie alleen mogelijk is als de bčtacellen 'opnieuw opgestart' kunnen worden. De onderzoekers weten nog niet waarom bčtacellen bij sommige mensen zich eerder herstellen dan bij anderen. De onderzoekers kunnen ook nog niet voorspellen welke cellen wčl en welke cellen niet zullen herstellen.

Professor Roy Taylor, directeur van het Magnet Resource Center van de Universiteit van Newcastle, is enthousiast over de bevindingen. Deze resultaten bieden een opwindende inkijk in het lichaam. Daardoor kunnen we precies zien wat er gebeurt wanneer diabetes verdwijnt en mensen weer gezond worden.

VEELBELOVENDE RESULTATEN
Dr. Elizabeth Robertson, directeur onderzoek bij Diabetes UK, licht het belang van het programma toe. DiRECT heeft al bewezen dat bij sommige mensen type 2 diabetes spontaan kan verdwijnen maar we wisten nog niet waarom.

Deze nieuwe studie bouwt voort op die veelbelovende bevindingen en helpt ons te begrijpen hoe gewichtsverlies mensen kan helpen hun insulineproductie weer op gang te brengen.

Het DiRECT-programma heeft de potentie om de levens van miljoenen mensen te verbeteren en we kijken reikhalzend uit naar de resultaten die nog gaan komen.

Omdat we nog wachten op al het bewijsmateriaal adviseren we patiënten die een caloriearm dieet overwegen dit eerst met hun behandelaar te bespreken.

VERWIJZINGEN
[1] Deze tekst is gebaseerd op onderstaande bronnen.
- Persbericht over [2]: https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2018/08/directstudy/
- DiRECT (Diabetes Remission Clinical Trial) programma van Diabetes UK:
https://www.diabetes.org.uk/research/our-research-projects/scotland/the-direct-route-to-type-2-remission

[2] `Remission of Human Type 2 Diabetes Requires Decrease in Liver and Pancreas Fat Content but Is Dependent upon Capacity for Bčta Cell Recovery`. Roy Taylor en anderen. In: Cell Metabolism, 2018-0802.
- https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(18)30446-7(beperkte toegang)

[3] https://www.diabetes.org.uk/

 
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag