Mensen met diabetes gaan minder vaak naar de tandarts ondanks link tussen diabetes en mondgezondheid

Onderzoek New York University en East Carolina University wijst op zorgwekkende achteruitgang tandzorg

NEW YORK UNIVERSITY

Waarschijnlijk bezoeken mensen met diabetes de tandarts minder dan mensen met pre-diabetes of zonder diabetes, is de uitkomst van een nieuwe studie door onderzoekers van het NYU Rory Meyers College of Nursing en East Carolina University’s Brody School of Medicine.

Gepubliceerd in The Journal of the American Dental Association, toonde de studie een algehele achteruitgang in tandartsbezoek onder volwassenen met en zonder diabetes, maar mensen met diabetes kregen stelselmatig de minste gebitsverzorging.

Onderzoek heeft een tweeledige relatie aangetoond tussen diabetes en mondgezondheid. Mensen met diabetes lopen een verhoogd risico op een parodontale ziekte, chronische ontsteking van tandvlees en omliggend weefsel en tandbeen, en dat terwijl parodontale ziektes een averechts effect hebben op de bloedsuikercontrole - wat kan bijdragen tot de progressie van diabetes. In feite wordt paradontale ziekte de “zesde complicatie” van diabetes genoemd, na zaken als nierziekte, retinabeschadiging en hartziekte.

“Voor mensen die met diabetes moeten leven zijn regelmatige gebitscontroles, samen met proactieve gebits- en diabetes zelfzorg, belangrijk voor het onderhouden van een goede mondgezondheid. Regelmatig tandartsbezoek zorgt voor preventie, vroegtijdige signalering en behandeling van parodontale ziektes, wat mogelijk kan helpen bij bloedsuikercontrole en complicaties als gevolg van diabetes,” zegt Bei Wu, PhD, Dean's Professor in Global Health en director of Global Health & Aging Research van NYU Meyers en senior auteur van de studie.

Eerdere studies toonden aan dat mensen met diabetes minder naar de tandarts gingen dan degenen zonder diabetes. Om een geactualiseerd inzicht te krijgen in het tandartsbezoek onder mensen met diabetes , evalueerde deze studie de trends in jaarlijkse tandartsbezoeken van 2004-2014 onder volwassenen met diabetes, pre-diabetes en zonder diabetes, en evalueerde de raciale en etnische verschillen in tandartsbezoek.

De onderzoekers gebruikten gegevens van het Behavioral Risk Factor Surveillance System, een jaarlijkse telefonische enquete onder Amerikaanse volwassenen waarin gevraagd werd of men wel of geen bezoek aan de tandarts had gebracht in de afgelopen 12 maanden en of ze ooit de diagnose diabetes of pre-diabetes hadden gekregen. Het studiemodel bevatte 2,5 miljoen volwassenen van 21 jaar en ouder, waaronder 248.203 mensen met diabetes, 30.520 met pre-diabetes en 2.221.534 mensen zonder diabetes.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met diabetes klaarblijkelijk het minst de tandarts bezochten, gevolgd door mensen met pre-diabetes. Tussen 2004 en 2014 daalden de jaarlijkse tandartsbezoeken van 66,1% naar 61,4% onder mensen met diabetes; van 66% naar 64,9% onder mensen met pre-diabetes en van 71,9% naar 66,5% onder mensen zonder diabetes.

“Dit patroon is zorgwekkend, aangezien tijdige tandzorg essentieel is voor een goede mondgezondheid, vooral bij mensen met diabetes. Degenen die tandzorg het meest nodig hebben krijgen dit kennelijk het minst,” zegt studie auteur Huabin Luo, PhD, van de East Carolina University.

Verschillende factoren zouden de oorzaak kunnen zijn voor de onderbenutting van tandheelkundige diensten door mensen met diabetes, volgens de onderzoekers. Men zou niet op de hoogte kunnen zijn van de impact van diabetes op hun mondgezondheid en vice versa. Bovendien gaven mensen met diabetes in een eerdere studie aan dat de kosten van tandheelkundige zorg een reden is om periodieke controles over te slaan.

De onderzoekers ontdekten ook raciale en etnische verschillen in tandzorg. Zwarte en Spaanse mensen zouden de tandarts minder bezoeken dan witte mensen, en deze verschillen bleven zo gedurende de tienjarige studie. Mannen en alleenstaanden zouden ook minder regelmatig de tandarts bezoeken dan vrouwen en getrouwde mensen.

Hoewel de studie niet onderzocht of men een tandartsverzekering had, zagen de onderzoekers substantiële financiële barrières voor tandheelkundige zorg bij mensen met diabetes, gebaseerd op vergelijkingen tussen tandartsbezoeken en inkomensniveaus. De onderzoekers bevestigen dat het verlagen van deze barrières en het verbeteren van de toegankelijkheid naar tandheelkundige zorgverleners noodzakelijk is, vooral voor mensen met diabetes en pre-diabetes.

“De gezondheidszorg en professionals in de volksgezondheid zouden mondgezondheid bij de behandeling van diabetici moeten promoten en mensen met diabetes aan moeten moedigen om tenminste 1x per jaar een tandarts te bezoeken. Toegankelijkheid naar tandheelkundige zorg is onontbeerlijk om dit doel te bereiken,” zegt Wu, tevens mededirecteur van de NYU Aging Incubator.

Vertaling: Ellen Lam
Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag