Bepaalde geneesmiddelen tegen diabetes geven een verhoogd risico op inflammatoire darmaandoeningen

Bevindingen moeten worden gerepliceerd, maar artsen moeten zich bewust zijn van deze mogelijke associatie. Volgens een studie, gepubliceerd in The BMJ, kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen voor diabetes, bekend als dipeptidyl peptidase-4-remmers, geassocieerd worden met een verhoogd risico op inflammatoire darmaandoeningen die maagpijn en een opgeblazen gevoel veroorzaken.

De onderzoekers benadrukken dat het absolute risico laag is - en dat hun bevindingen moeten worden gerepliceerd - maar zeggen ook dat de artsen zich bewust moeten zijn van deze mogelijke associatie.

Dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) -remmers zijn een relatief nieuw type diabetesgeneesmiddel dat de hoge bloedsuikerspiegel verlaagt. Ze worden meestal voorgeschreven voor mensen met diabetes type 2 die niet goed hebben gereageerd op andere geneesmiddelen.

Ze werken door het DPP-4-enzym dat betrokken is bij de ontstekingsreactie van het lichaam te blokkeren en de darmhormonen te reguleren. Sommige gegevens suggereren dat lagere serumniveaus van DPP-4-enzym kunnen worden gekoppeld aan verhoogde ziekteactiviteit bij patiŽnten met inflammatoire darmaandoeningen, maar geen enkele studie heeft de impact onderzocht van het remmen van dit enzym op het optreden van deze ziekte.

Een Canadees team, geleid door Laurent Azoulay aan de McGill University, ging na of het gebruik van DPP-4-remmers geassocieerd is met inflammatoire darmaandoeningen bij patiŽnten met diabetes type 2.

Ze analyseerden gegevens uit de UK Clinical Practice Research Database van 141.170 patiŽnten van ten minste 18 jaar oud, die tussen 2007 en 2016 met antidiabetica begonnen waren.

PatiŽnten die aanvankelijk werden behandeld met insuline of met een voorgeschiedenis van inflammatoire darmaandoeningen of vergelijkbare aandoeningen werden uitgesloten. Factoren zoals leeftijd, gewicht (BMI), rookstatus, alcoholgerelateerde stoornissen en complicaties van diabetes werden in aanmerking genomen.

De deelnemers werden gedurende gemiddeld drie en een half jaar gevolgd, gedurende welke tijd 208 nieuwe gevallen van inflammatoire darmziekte werden geregistreerd (een incidentie van 37,7 per 100.000 persoonsjaren).

Over het algemeen is het gebruik van DPP-4-remmers geassocieerd met een 75% verhoogd risico op inflammatoire darmaandoeningen (53,4 gevallen per 100.000 persoonsjaren) vergeleken met het gebruik van andere antidiabetica (34,5 gevallen per 100.000 persoonsjaren).

Deze associatie nam geleidelijk toe met een langere gebruiksduur van DPP-4-remmers, bereikte een piek na drie tot vier jaar en nam af na meer dan vier jaar gebruik.

Hoewel er geen enkel DPP-4-remmend geneesmiddel statistisch werd geassocieerd met inflammatoire darmaandoening, bleven deze bevindingen onveranderd na verdere analyses om de sterkte van de resultaten te testen.

Dit is een observationele studie waardoor geen duidelijke conclusies kunnen getrokken worden van oorzaak en gevolg, en de onderzoekers wijzen op enkele beperkingen, zoals mogelijke misclassificatie van medicijnen of gevallen. En hoewel ze zich hebben aangepast aan verschillende risicofactoren, kunnen ze niet uitsluiten dat andere niet gemeten (verstorende) factoren de resultaten kunnen hebben beÔnvloed.

Niettemin zeggen ze in deze eerste populatie gebaseerde studie dat het gebruik van dipeptidyl peptidase-4 remmers geassocieerd is met een verhoogd risico op inflammatoire darmaandoeningen.

"Hoewel onze bevindingen moeten worden gerepliceerd, moeten artsen zich bewust zijn van deze mogelijke associatie en misschien afzien van het voorschrijven van DPP-4-remmers voor mensen met een hoog risico, zoals die met een familiegeschiedenis van de ziekte of met bekende auto-immuunaandoeningen," concluderen ze.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag