Derdehands rook verhoogt het risico op longkanker bij muizen

DOE/LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY

Onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) van het Department of Energy hebben bijna 10 jaar geleden derde handsrook, de toxische resten die blijven hangen op binnenoppervlakken en in stof lang nadat een sigaret is uitgedoofd, als een gezondheidsrisico bestempeld. Nu heeft een nieuwe studie gevonden dat het ook het risico op longkanker bij muizen verhoogt.

Een team onder leiding van Antoine Snijders, Jian-Hua Mao en Bo Hang of Berkeley Lab meldde voor het eerst in 2017 dat een korte blootstelling aan derde hands rook wordt geassocieerd met een laag lichaamsgewicht en immuunveranderingen bij jonge muizen. In een onlangs in Clinical Science gepubliceerde vervolgstudie hebben de onderzoekers en hun team vastgesteld dat vroegtijdige blootstelling aan rook uit derde hand ook geassocieerd is met een verhoogde incidentie en ernst van longkanker bij muizen.

Veldstudies in de Verenigde Staten en China hebben bevestigd dat de aanwezigheid van rook uit derde hand in omgevingen binnenshuis wijdverspreid is en dat traditionele reinigingsmethoden niet effectief zijn bij het verwijderen ervan. Omdat blootstelling aan derde hands rook kan optreden via inademing of opname via de huid, komen jonge kinderen die kruipen en voorwerpen in hun mond stoppen, vaker in contact met vervuilde oppervlakken en zijn daarom het meest kwetsbaar voor de schadelijke effecten.

In het nieuw onderzoek van Berkeley Lab, werd een experimenteel cohort van 24 A/J-muizen tussen 4 en 6 weken oud (een stam die vatbaar is voor spontane ontwikkeling van longkanker) gehuisvest met stukjes weefsel ge´mpregneerd met rook uit de lucht. De dosis die de muizen ontvingen, werd geschat op ongeveer 77 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag - vergelijkbaar met de blootstelling van een menselijke peuter die in een huis met rokers woont. Veertig weken na de laatste blootstelling bleken deze muizen een verhoogde incidentie van longkanker (adenocarcinoom), grotere tumoren en een groter aantal tumoren te hebben, vergeleken met 19 controlemuizen.

Hun werk werpt ook licht op wat er gebeurt op zowel moleculair als cellulair niveau. Als rookgifstoffen uit de derde hand het DNA in cellen beschadigen en de schade niet goed wordt hersteld, kan dit aanleiding geven tot mutaties, waardoor de cel kanker kan worden. Om verder te onderzoeken hoe de blootstelling aan rook uit derde hand de tumorvorming bevordert, heeft het team in vitro studies uitgevoerd met behulp van gekweekte menselijke longkankercellen.

Deze onderzoeken wezen uit dat door derde hand veroorzaakte rookblootstelling dubbele DNA-breuken en verhoogde celproliferatie en kolonievorming induceerde. Bovendien toonde analyse van RNA-sequencing aan dat rookcontact uit derde hand endoplasmatische reticulumstress en geactiveerde p53-signaal (tumorsuppressor) veroorzaakte. De fysiologische, cellulaire en moleculaire gegevens wijzen erop dat vroege blootstelling aan uit de hand geraakte rook geassocieerd is met een verhoogd risico op longkanker.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag