Depressie en angst hoog bij studenten

UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT SAN ANTONIO

Volgens een uitgebreid onderzoek onder 2.279 personen uitgevoerd via sociale media en directe e-mail, hebben studenten meer dan zes keer zoveel kans op depressie en angst. Het onderzoeksteam, waaronder Teresa Evans, Ph.D., en Lindsay Bira, Ph.D., van UT Health San Antonio publiceerden hun resultaten in het maartnummer van het tijdschrift Nature Biotechnology.

Het onderzoek omvatte klinisch gevalideerde schalen voor angst en depressie. Negen van de 10 respondenten waren Ph.D. studenten, terwijl 10 procent masterstudenten waren.

De ongelijkheid tussen graduaat studenten en de algemene bevolking bleek ongeveer gelijk te zijn voor beide psychische aandoeningen. Op de respectieve schalen gebruikt om angst en depressie te testen, scoorden 41 procent van de afgestudeerde studenten met matige tot ernstige angst, terwijl 39 procent scoorde in de matige tot ernstige depressie range. Dit in vergelijking met 6 procent van de algemene bevolking zoals eerder getest met diezelfde schalen.

Uit de studie bleek dat vrouwelijke studenten meer kans hadden op angst en depressie dan mannelijke. De transgender en/of gender-niet-conforme populatie scoorde ook significant hoger. Drieënveertig procent van de vrouwelijke respondenten scoorde in de matige tot ernstige angst range en 41 procent in het depressie bereik. Dit in vergelijking met respectievelijk 34 procent en 35 procent voor de mannelijke respondenten. Voor transgender/gender-niet-conforme afgestudeerde studenten, bedroegen de totalen 55 en 57 procent.

Een ontwikkelingsprobleem.

"Er is een groeiende schreeuw om hulp van graduaat studenten over de hele wereld die worstelen met aanzienlijke psychische problemen," verklaarden Dr. Evans, Dr. Bira en de andere auteurs. "Ondanks de toegenomen discussie over het onderwerp, blijft er een grote behoefte om ons begrip van de geestelijke gezondheidsproblemen bij studenten op te lossen."

Deze problemen, zoals geïdentificeerd in het onderzoek, omvatten een balans tussen werk en privéleven en een relatie tussen stagiair en adviseur.

De graduaat studenten werd gevraagd of ze het eens waren met de stelling: "Ik heb een goede balans tussen werk en privéleven." Zesenvijftig procent van de studenten met een matige tot ernstige angst en 55 procent van de studenten met een depressie zei dat ze het er niet mee eens waren. "Het evenwicht tussen werk en privéleven is moeilijk te bereiken in een cultuur waar het wordt afgekeurd om het laboratorium te verlaten voordat de zon ondergaat," schreven de auteurs.

Relaties met mentoren ontbreken.

Evenzo zei 50 procent van de studenten met angst en depressie dat ze het niet eens waren met de stelling dat hun hoofdonderzoeker of adviseur 'echt' mentorschap levert.

Veel universiteiten hebben geen adequate loopbaan- en professionele ontwikkelingsprogramma's, schreven de auteurs, en merkten ook op: "Loopbaanontwikkeling omvat veel vaardigheden die essentieel zijn voor het slagen, maar vaak valt geestelijke gezondheid niet onder deze paraplu." Dr. Evans is assistent-professor bij de afdeling Farmacologie en de oprichter van het Office of Workforce and Career Development binnen de Graduate School of Biomedical Sciences van UT Health San Antonio.

Dr. Bira is assistent-professor bij de afdeling psychiatrie binnen de Long School of Medicine van UT Health San Antonio, Joe R. & Teresa Lozano, waar zij samenwerkt met het STRONG STAR-onderzoeksconsortium dat behandelingen voor posttraumatische stressstoornissen bestudeert. In de grotere gemeenschap functioneert Dr. Bira als een klinisch gezondheidspsycholoog, die presentaties en workshops aanbiedt om stigmatisering van de geestelijke gezondheid te doorbreken en emotioneel welzijn te bevorderen.

Oproep tot actie.

De auteurs waarschuwen dat het onderzoek een gemaksmonster is waarin respondenten met een voorgeschiedenis van angst of depressie eerder geneigd zijn geweest om op de enquête te reageren. Niettemin zouden de gegevens zowel de academische wereld als beleidsmakers moeten aansporen om interventiestrategieën te overwegen, schreven de auteurs.

"De opvallend hoge aantallen angst en depressie ondersteunen een oproep tot actie om middelen voor geestelijke gezondheid en loopbaanontwikkeling voor graduaat studenten te voorzien en/of uit te breiden binnen de carrière ontwikkelingsbureau’s en faculteitstraining en een verandering in de academische cultuur te bewerkstelligen", aldus de studie.

Vertaling: Andre Teirlinck 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag