Neurale link gelegd tussen depressie en slecht slapen

De neurale link tussen depressie en slaapproblemen is voor het eerst vastgelegd in een nieuwe studie door onderzoekers van de universiteit van Warwick en de Fundan universiteit

UNIVERSITY VAN WARWICK

Hersengebieden geassocieerd met kortetermijngeheugen, zelfbeeld en negatieve emoties zijn sterk gerelateerd bij mensen die lijden aan depressie en kunnen resulteren in een slechte slaapkwaliteit. Onderzoekers analyseerden gegevens van 10.000 mensen om de onderliggende relatie te onderzoeken tussen depressie en slecht slapen. Van de mensen met depressie rapporteert 75% een slechte slaapkwaliteit - nieuw onderzoek kan leiden tot verbeterde slaap en zelfs gerichte behandelingen.

De neurale link tussen depressie en slaapproblemen is voor het eerst vastgesteld in een nieuwe studie door onderzoekers van de universiteit van Warwick (UK) en Fudan University (China).

Professor Jianfeng Feng en Professor Edmund Rolls van Warwick's Department of Computer Science, met Dr. Wei Cheng van Fudan University, vonden functionele connectiviteit tussen de hersengebieden die in verband staan met kortetermijngeheugen, zelfbeeld en negatieve emoties - waardoor patiënten in nare gedachten blijven hangen met als gevolg een slechte slaapkwaliteit.

Dit onderzoek zou kunnen leiden tot verbeterde slaapkwaliteit voor mensen met depressie, en biedt een mogelijkheid voor nieuwe, gerichte behandelingen.

In de hersenen van mensen met depressieve problemen ontdekten zij een sterke connectie tussen de dorsolaterale prefrontale cortex (geassocieerd met kortetermijngeheugen), de precuneus (geassocieerd met het zelfbeeld) en de laterale orbitofrontale cortex (geassocieerd met negatieve emoties).

De analyse liet zien dat deze functionele connectiviteit ten grondslag ligt aan de relatie tussen depressieve problemen en slaapkwaliteit.

Professor Jianfeng Feng van de universiteit van Warwick's Department of Computer Science, zegt:

“Het inzicht dat we hier proberen te ontwikkelen is consistent met gebieden in het brein die betrokken zijn bij kortetermijngeheugen (de dorsolaterale prefrontale cortex), zelfbeeld (precuneus) en negatieve emoties (de laterale orbitofrontale cortex), zeer verbonden met depressie, en dat dit resulteert in toegenomen ‘herkauwen’ van gedachten dat op z’n minst deel uitmaakt van het mechanisme dat de slaapkwaliteit aantast.”

Professor Edmund Rolls voegt ook toe: “Deze studie kan ook gevolgen hebben voor een dieper inzicht in depressie. Deze belangrijke kruisvalidatie bij deelnemers uit de VS ondersteunt de theorie dat de laterale orbitofrontale cortex een belangrijk hersengebied waarop men zich kan richten in de zoektocht naar behandelingen voor depressie.”

Professor Jianfeng Feng licht toe dat deze ontdekkingen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheidszorg, omdat een groot aantal mensen getroffen wordt door zowel slaapproblemen als depressies. Hij zegt:

“Vandaag de dag zijn slecht slapen en slaapgebrek algemene problemen geworden voor meer dan een derde van de wereldbevolking; door langere werkdagen en reistijden, langere nachtelijke activiteiten en verhoogde afhankelijkheid van electronica. Slapeloosheid is de tweede meest voorkomende mentale aandoening geworden.”

“En klinische depressie is ook door de World Health Organization als hoofdoorzaak aangegeven van met beperkingen geleefde levensjaren. Volgens recente statistieken zijn ca. 216 miljoen mensen (3% van de wereldbevolking) hierdoor getroffen. Dus bijna iedereen in de wereld is verbonden met deze twee problemen, als patiënt of familie van een patiënt.”

Professor Jianfeng Feng vervolgt: “De relatie tussen depressie en slaap wordt al meer dan honderd jaar onderzocht, en nu hebben we voor het eerst de neurale mechanismen vastgesteld hoe ze zijn gerelateerd. Deze bevindingen zorgen voor een neurale basis voor inzicht over hoe depressie in verband staat met slechte slaapkwaliteit, en dit heeft weer gevolgen voor de behandeling van depressie en verbetering van slaapkwaliteit omdat de betreffende hersengebieden zijn vastgesteld.”

Depressie en slaapproblemen gaan vaak samen. Ongeveer 75% van depressieve patiënten rapporteren aanzienlijke slaapverstoringen, zoals moeilijkheden om in slaap te vallen en korte slaapperiodes (insomnia). Mensen met insomnia lopen ook een groter risico op het ontwikkelen van depressie en angststoornissen dan mensen met een normaal slaappatroon.

Vertaling: Ellen Lam
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag