Hersenstimulatie verlicht depressiesymptomen

Studie op mensen suggereert de laterale orbitofrontale cortex als veelbelovend doelwit om langs therapeutische hersenstimulatie hardnekkige depressie te behandelen.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SAN FRANCISCO

Volgens UC Scan Francisco, gepubliceerd op 29 november 2018 in Current Biology, rapporteerden patiŽnten met matige tot ernstige depressie significante verbeteringen in hun gemoedsstemming wanneer onderzoekers de orbitofrontale cortex (OFC) stimuleerden. De resultaten zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van een therapie voor mensen met therapieresistente depressie, die maar liefst 30 procent treft van depressieve patiŽnten, zeggen de auteurs.

Het gebruik van elektrische stroom om de getroffen gebieden direct te stimuleren heeft bewezen een effectieve therapie te zijn voor de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie en de ziekte van Parkinson, maar pogingen om een therapeutische hersenstimulatie voor depressie te ontwikkelen waren tot nu toe niet doorslaggevend. Eerdere onderzoeken waren gericht op de stimulering van diepe hersenregio 's binnen de cingulate cortex en basale ganglia, waarvan bekend is dat ze een directe rol spelen in emotionele verwerking, maar er is veel minder bekend over de emotieregulerende functies van de OFC, een kleine regio van de hersenen net boven de ogen.

"De OFC is ťťn van de minst begrepen regio's in de hersenen, maar duidelijk verbonden met verschillende hersenstructuren gekoppeld aan stemming, depressie en besluitvorming, waardoor die zeer goed gepositioneerd is om de activiteit tussen emotie en cognitie te coŲrdineren," zei senior onderzoeker auteur Eddie Chang, MD, UCSF hoogleraar neurochirurgie en lid van het UCSF Weill Institute for Neurosciences wiens laboratoria de neurowetenschappen van taal en stemming onderzoeken.

Chang is ook neurochirurg bij UCSF Health, gespecialiseerd in epilepsie, waarmee zijn team een uniek cohort van vrijwilligers kan inzetten die tijdelijk elektroden in hun hersenen ingeplant hebben gekregen als onderdeel van een standaard voorbereiding voor neurochirurgie. Deze elektroden helpen chirurgen bij het identificeren en verwijderen van hersenweefsel dat verantwoordelijk is voor de aanvallen van epilepsie en waarbij het nabijgelegen weefsel wordt vermeden dat betrokken is bij belangrijke functies zoals de spraak. De nieuwe studie, geleid door UCSF assistent-professor neurologie Vikram Rao, MD, PhD en Chang lab postdoctoraal onderzoeker Kristin Sellers, PhD, liet toe de mogelijkheid van direct registreren vanuit de hersenen naar potentiŽle sites te zoeken voor therapeutische hersenstimulatie om depressie tegen te gaan.

De onderzoekers selecteerden 25 patiŽnten uit de epilepsie kliniek van Chang die gemeld hadden minimale tot ernstige symptomen van depressie te hebben, en vroeg hen om hun gemoedstoestand meerdere keren per dag te rapporteren met behulp van een app, terwijl ze wachtten op een operatie. Dit liet de onderzoekers toe om de geÔmplanteerde elektroden van de patiŽnt te gebruiken om hersenpatronen te observeren op activiteiten die verband houden met schommelingen van natuurlijke gemoedstoestanden gedurende meerdere dagen in de hersenregioís die meespelen in een depressie en vatbaar zijn voor hersenstimulatie.

Op vrijwel dezelfde manier als neurologen typisch de taalfunctie in kaart brengen voorafgaand aan een hersenoperatie, gebruikten de onderzoekers vervolgens een licht elektrische stroom om de hersenactiviteit in kandidaat regio's systematisch te verstoren - inclusief de orbitofrontale cortex "OFC", amygdala, cingulate cortex, insula en hippocampus - terwijl patiŽnten werd gevraagd om het effect op hun humeur te melden op een reeks van gestandaardiseerde schalen, variŽrend tussen "kalm" versus "rusteloos" of "hoopvol" versus "hopeloos". De vrijwilligers werd ook gevraagd vrij te beschrijven hoe zij zich voelden tijdens de stimulatie, waarna de onderzoekers met aangepaste software een analyse hebben gemaakt van de woorden die patiŽnten gebruikten.

De onderzoekers ontdekten dat de meeste stimuleringslocaties geen effect hadden op de gemoedstoestand van vrijwilligers, maar dat het toepassen van stroom in de laterale OFC gedurende slechts drie minuten, zelfs aan slechts ťťn kant van de hersenen, significante verbeteringen veroorzaakte in de gemoedstoestand bij patiŽnten met matige tot ernstige depressie.

"PatiŽnten zeiden dingen als 'Wauw, ik voel me beter', 'ik voel me minder angstig', 'Ik voel me kalm, cool', 'herinnerde Sellers.í En juist anekdotisch gezien, kon je de verbeteringen in de lichaamstaal van de patiŽnt zien. Ze glimlachten, ze gingen rechtop zitten, ze begonnen sneller en natuurlijk te praten. "

Twee extra observaties suggereerden dat OFC-stimulatie therapeutisch potentieel zou kunnen hebben, aldus de onderzoekers. Allereerst uniek bij de hersengebieden die ze onderzochten, vonden de onderzoekers dat het toepassen van stroom in de laterale OFC wijdverspreide patronen van hersenactiviteit activeerde dat leek op wat er van nature in de hersenen van de vrijwilligers gebeurde tijdens positieve stemmingen tijdens de dagen vůůr hersenstimulatie. Even veelbelovend was het feit dat stimulatie alleen de gemoedstoestand verbeterde bij patiŽnten met matige tot ernstige depressiesymptomen, maar geen effect had op degenen met mildere symptomen.

"Deze twee observaties suggereren dat stimulatie van patiŽnten

met ernstige depressie helpt bij het ervaren van iets als een van nature positieve gemoedstoestand, in plaats van het kunstmatig stimuleren van stemming bij iedereen, "zei Rao, UCSF Health-neuroloog en lid van het UCSF Weill Institute for Neurosciences. "Dit komt overeen met de vorige waarnemingen dat OFC-activiteit verhoogd is bij patiŽnten met ernstige depressie en suggereert dat elektrische stimulatie van invloed kan zijn op de hersenen en de belemmering voor een positieve stemming bij mensen met depressie wegneemt. "

De auteurs waarschuwen dat aanvullend onderzoek bij grotere groepen van patiŽnten zal nodig zijn om te bepalen of stimulering van de laterale OFC langdurige stemmingsverbeteringen tot gevolg heeft. Ze zeiden echter ook dat ze hoop hebben dat een beter begrip van de rol van OFC bij de regulatie van emoties zal helpen bij het identificeren van "biomarkers" in de hersenen voor depressie en het effenen van de weg voor de volgende generatie van op maat gemaakte behandelingen, zoals Rao en andere, al routinematig gebruikt bij patiŽnten met epilepsie.

"Hoe meer we begrijpen van depressie op dit niveau van de hersenen, des te meer opties we hebben om patiŽnten effectieve behandelingen te geven met een laag risico op bijwerkingen", zegt Heather Dawes, PhD,. "Misschien door te begrijpen hoe het in deze emotiecircuits fout kan gaan, kunnen we op een dag wellicht de hersenen helpen depressie ďaf te leren.Ē

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag