Cholesterol is onze beste vriend 2

Gepubliceerd op 2018-11-03 door Uffe Ravnskov

Dick Schrauwen [1]

INLEIDING

In 2016 publiceerden we een overzicht in BMJ [2] van 19 onderzoeken waarbij de auteurs meer dan 68.000 ouderen hadden gevolgd gedurende een aantal jaren nadat ze hun 'slechte' LDL-cholesterol hadden gemeten. Geen van hen vond dat LDL-cholesterol slecht was; in feite leefden de mensen met de hoogste cholesterolwaarden het langst; zelfs langer dan die bij de statinebehandeling.

In meer dan honderd kranten en tijdschriften over de hele wereld hebben veel voorvechters van statines onze paper bekritiseerd, maar geen van hen was in staat om naar een studie te verwijzen met het tegenovergestelde resultaat. In plaats daarvan werden drie grote door de industrie betaalde studies gepubliceerd met `hard bewijs` over de voordelen van statines.

BEWIJZEN ONDER DE LOEP
We konden gemakkelijk zien dat hun bewijsmateriaal verre van hard was. In een paper met de titel `LDL-C does not cause cardiovascular disease: a comprehensive review of the current literature ` [3] gepubliceerd in Expert Review of Clinical Pharmacology, hebben de vele manieren blootgelegd waarmee de auteurs van de drie recensies de wereld vele decennialang hebben misleid door misbruik te maken van statistiek en door onderzoeken van onafhankelijke onderzoekers met tegenstrijdige resultaten te negeren. Hieronder nemen we de vele beweringen onder de loep die de `cholesterol-hypothese` tot de grootste en meest kostbare medische zwendel ooit hebben gemaakt.

HOOG CHOLESTEROL VEROORZAAKT GEEN ATHEROSCLEROSE
Het argument dat atherosclerose wordt veroorzaakt door een hoog cholesterolgehalte of een hoog `slecht` LDL-cholesterolgehalte is sinds het begin van de campagne steeds herhaald. Als het waar is, zouden mensen met een hoog cholesterol meer atherosclerotisch moeten zijn dan mensen met een laag cholesterol. Echter, in meer dan een dozijn studies [4], waarvan de eerste bijna 80 jaar geleden werd gepubliceerd, hebben aangetoond dat mensen met een laag cholesterolgehalte net zo veel aderverkalking hebben als mensen met een hoog cholesterolgehalte.

HOOG CHOLESTEROL VEROORZAAKT GEEN HARTZIEKTE
Sinds de publicatie van de resultaten van de Framingham-studie in de jaren zestig is de wereld ervan overtuigd dat een hoog cholesterolgehalte ook de belangrijkste oorzaak van hartziekten is. Dit argument was gebaseerd op de bevinding dat het cholesterolgehalte van enkele Framingham-deelnemers die tijdens de observatietijd waren gestorven aan hartaandoeningen iets hoger was dan normaal. Deze bevinding gold echter pas tot de leeftijd van 49 jaar [5]. Na die leeftijd merkten ze op dat 'voor elke daling van 1 mg / dl in totaal cholesterol per jaar er een toename was van elf procent in coronaire en totale mortaliteit'.

Zeer weinigen hebben daarover gehoord, want kort daarna publiceerden een rapport van de American Heart Association en het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute een gezamenlijke samenvatting [6] waarin werd geconcludeerd dat 'een verlaging van ťťn procent in het cholesterol van een persoon resulteert in een geschatte twee procent vermindering van CHD-risico ', en hier verwezen de auteurs op frauduleuze wijze naar het Framingham-rapport.

Veel studies hebben aangetoond dat een hoog niveau van totaal cholesterol geen risicofactor is voor ouderen, de leeftijd waar de meeste hartaanvallen plaatsvinden, en, zoals hierboven vermeld, geldt dit ook voor hoge niveaus van 'slecht' LDL-cholesterol.
Dat hoge cholesterol geassocieerd is met een verhoogd risico voor jongere mensen kan zijn omdat mentale stress vaker voorkomt bij werkende mensen dan bij gepensioneerde ouderen en stress in staat is om cholesterol in 30 minuten met 30-40 procent te verhogen. Associatie is echter niet hetzelfde als oorzaak. Het kan bijvoorbeeld de reactie zijn van het lichaam op stress die een hartaanval veroorzaakt, niet de hoge cholesterol.

Als een hoog LDL-cholesterol de oorzaak was van hartziekten, zou het natuurlijk hoger moeten zijn bij patiŽnten met een acuut hartinfarct, maar het is precies het tegenovergestelde. In een Amerikaans onderzoek [7], waaronder bijna 140.000 patiŽnten met een acuut hartinfarct, was hun LDL-cholesterol op het moment van opname in het ziekenhuis lager dan normaal.

In een andere studie [8] met dezelfde bevinding besloten de auteurs om het LDL-cholesterol van de patiŽnten nog meer te verlagen, maar na een follow-up van 3 jaar later was de totale sterfte onder degenen met het laagste LDL-cholesterol tweemaal zo hoog vergeleken met die met het hoogste LDL-cholesterol.

CHOLESTEROLVERLAGING VOORKOMT GEEN HARTZIEKTE
Als een hoog LDL-cholesterol de oorzaak is van een hartaandoening, moet het verlagen van het LDL-cholesterolgehalte het risico verminderen. Hoe meer er wordt verlaagd, hoe meer het risico op cardiovasculaire ziekte moet worden verlaagd. Dit wordt het exposure-respons effect (blootstellingsrespons) genoemd en dit is ook wat de statinevoorvechters beweren in de door de industrie gesponsorde statinestudies.

Volgens een berekening van de uitkomst in 25 statineproeven in de beoordeling door Michael G. Silverman [9] en zijn acht co-auteurs van verschillende Amerikaanse universiteiten, was de blootstellingsrespons aanwezig. Zoals we in onze paper hebben laten zien, hebben ze echter ten minste 11 niet-succesvolle onderzoeken met een tegenovergesteld resultaat niet meegnomen. Als de resultaten van de `negatieve` onderzoeken worden meegenomen, is er geen blootstellingsrespons.

In een overzicht door `European Atherosclerosis Society Consensus Panel` [10] hadden de 26 auteurs de uitkomst geanalyseerd in 30 statineonderzoeken en concludeerden ook tot ook de aanwezigheid van blootstellingrespons.
Door hun gegevens te analyseren, ontdekten we echter dat ze alleen gegevens uit 12 van deze 30 onderzoeken hebben gebruikt. Toen we gegevens van de rest in de analyse betrokken, was er geen blootstellingsreactie.

Bovendien was de uitkomst bij de meeste statineonderzoeken misleidend omdat de auteurs relatieve risicovermindering en niet absolute risicovermindering onderzochten. Wat is het verschil, vraag je je misschien af? Als, bijvoorbeeld, 2 van de 100 deelnemers in de controlegroep van een studie lijden aan hartaandoeningen, maar slechts 1 van de 100 in de behandelingsgroep, is de absolute risicovermindering slechts ťťn procent. De relatieve risicovermindering is echter 50 procent, omdat ťťn 50 procent is van twee.

Volgens een overzicht door Sir Rory Collins van de Universiteit van Oxford [11] en zijn 25 co-auteurs, vermindert het verlagen van LDL-cholesterol het relatieve risico van cardiovasculaire gebeurtenissen met 45 procent per jaar. De auteurs verwijzen naar een eerdere analyse van 27 statine-onderzoeken uitgevoerd door de ` Cholesterol Treatment Trialists `. Volgens die analyse bedroeg de absolute risicovermindering van cardiovasculaire voorvallen slechts 0,8% en de absolute vermindering van de totale mortaliteit slechts 0,4%.

Meestal wordt het voordeel van statinebehandeling uitgedrukt in de vermindering van het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen, een term die milde, niet-fatale ziekten en allerlei onschadelijke interventies kan omvatten.
We hebben er alle vertrouwen in dat de meeste mensen statines gebruiken omdat ze hun leven willen verlengen. Een betere manier om het voordeel van statinebehandeling te berekenen is daarom de vermindering van de mortaliteit te vergelijken met de mate van LDL-C-verlaging.
Silverman en collega's deden dat ook in hun beoordeling door de resultaten van 26 statine-onderzoeken te gebruiken. We ontdekten echter dat ze ten minste 11 trials hadden uitgesloten met het omgekeerde resultaat.

STATINEBEHANDELING KAN VEEL ERNSTIGE BIJWERKINGEN VEROORZAKEN [13]

Ook als het voordeel van de statinebehandeling klein is, is zoín behandeling aanvaardbaar als die behandeling onschadelijk is. Dit is precies wat de onderzoeksleiders hebben gemeld. In bijna alle statineonderzoeken hebben de onderzoeksleiders het medicijn op alle deelnemers getest in een korte inloopperiode vůůr de start. Vervolgens hebben ze proefpersonen met bijwerkingen uitgesloten van het uiteindelijke experiment.
Een andere effectieve manier om het aantal bijwerkingen te minimaliseren in onderzoeken zonder inloopperiode is de onderstaande Vergelijk een hoge dosis statine met een lage dosis. De lage-dosis-groep drukt de aantal en ernst van de bijwerkingen naar beneden [14].
De ernstigste bijwerkingen treden niet onmiddellijk op. Het kan enkele maanden of jaren duren voordat ze gaan optreden. De meeste artsen en patiŽnten wijten de bijwerkingen daarom aan het ouder worden.

De meest voorkomende bijwerking is spierbeschadiging [15]. Volgens de farmaceutische bedrijven komt het voor in minder dan 0,01 procent, maar spierbeschadiging wordt alleen geregistreerd als het creatine-niveau in het bloed tien keer hoger is dan normaal. Creatine is een molecuul dat de mate van spierbeschadiging weerspiegelt. Onafhankelijke onderzoekers hebben gemeld dat spierklachten optreden bijeen toename van 20%. Microscopische onderzoeken van de spieren van met statine behandelde patiŽnten met spierklachten en met een normale creatine-niveau hebben spierbeschadiging aangetoond. De spierklachten verdwenen toen de patiŽnten de statine-behandeling afbraken.
Onafhankelijke onderzoekers hebben ook beschreven dat statinebehandeling hartfalen, diabetes, cataract, gehoorverlies, impotentie, geheugenverlies, cognitieve stoornissen, depressie, zelfmoordgedachten, de ziekte van Parkinson en kanker kan veroorzaken [16].

HOGE CHOLESTEROL IS NIET ONGUNSTIG MAAR GUNSTIG

De reden voor het brede spectrum van bijwerkingen is gemakkelijk te begrijpen, omdat cholesterol een van onze belangrijkste moleculen is. Alle celwanden en zenuwvezels worden opgebouwd met behulp van cholesterol. Omdat alle cellen regelmatig worden vernieuwd en omdat er ook nieuwe cellen aangemaakt worden, is veel cholesterol nodig, vooral in de hersenen, het orgaan in het lichaam met de meeste cholesterol.
Bovendien wordt cholesterol gebruikt voor de aanmaak van de stress- en geslachtshormonen. De zon zet cholesterol in de huid om in vitamine D. In vet oplosbare vitaminen worden met behulp van gal geabsorbeerd; ook gal is een cholesterolproduct.
En er zijn meer voordelen. Wat weinig bekend is, maar wat door minstens een tiental onderzoeksgroepen is beschreven [17], is dat LDL, de moleculaire onderzeeŽr die cholesterol in het bloed transporteert, deelneemt aan het immuunsysteem door bijna alle soorten micro-organismen en hun toxische producten onschadelijk te maken. De weerstand verhogende werking van cholesterol kan verklaren waarom mensen met een laag cholesterolgehalte vaker last hebben van infecties dan mensen met een hoog cholesterolgehalte en ook waarom mensen met een hoog LDL-cholesterol langer leven.
OOK OVERGERFDE HOGE CHOLESTEROL KAN GUNSTIG ZIJN

Het is een algemene opvatting dat het verhoogde risico op hartaandoeningen bij mensen met overgeŽrfd hoog cholesterol (familiaire hypercholesterolemie) wordt veroorzaakt door hun hoge cholesterol. Er is echter aangetoond dat mensen met deze afwijking gemiddeld net zo lang leven als andere mensen.

Slechts een enkeling sterft vroeg aan een hartaanval. Wie na zijn zestigste nog leeft, is beter af met een hoog cholesterolgehalte omdat dit bescherming biedt tegen kanker en infectieziekten.

Verschillende studies [18] hebben aangetoond dat de weinigen die vroegtijdig sterven aan een hartaanval niet alleen een hoge cholesterol maar ook abnormaal hoge niveaus van verschillende soorten stollingsfactoren hadden geŽrfd.

ZIJN DE ONDEZOEKSLEIDERS EERLIJK?

Sinds enkele jaren hebben veel onderzoekers vraagtekens gezet bij de resultaten van statine-onderzoeken omdat ze geen toegang hebben tot de brongegevens. In 2004-2005 introduceerden gezondheidsautoriteiten in Europa en de Verenigde Staten nieuwe regels voor klinisch steekproefonderzoek [19] waarin werd vastgelegd dat alle data openbaar moesten worden gemaakt. Sinds 2005 is er geen enkel empirisch statine-onderzoek met succesvolle resultaten verschenen.

CONCLUSIE

Onze conclusie is dat de verklaringen van de voorstanders van de cholesterolcampagne en de farmaceutische bedrijven niet houdbaar zijn. Ze zijn gecompromitteerd door misleidende statistieken, niet-succesvolle onderzoeken zijn genegeerd, bijwerkingen van cholesterolverlaging zijn onder de tafel geveegd en tegenstrijdige observaties van onafhankelijke onderzoekers worden doodgezwegen.
VERWIJZINGEN

[1] Vertaling / bewerking van onderstaande nieuwsbrief
- http://www.ravnskov.nu/2018/11/03/cholesterol-best-friend/

[2] https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/6/e010401.full.pdf

[3] https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17512433.2018.1519391?needAccess=true

[4] https://academic.oup.com/qjmed/article/95/6/397/1559536

[5a] https://www.framinghamheartstudy.org/
[5b] https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/365739

[6] https://pdfs.semanticscholar.org/4132/df6834df9fcade42c982e78ee256f9d09d60.pdf

[7] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002870308007175

[8] https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/21499/17103

[9] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2556125

[10] https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/32/2459/3745109

[11] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2931357-5

[12] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664613003318

[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109704016365

[14] https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.654756

[15] https://www.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpcell.00226.2006

[16] Bijwerkingen van statines
- alzheimer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849981/pdf/nihms-163591.pdf
- cognitieve stoornissen: https://tinyurl.com/y7kj6bj9
- dementie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19558254?dopt=Abstract
- depressie: https://tinyurl.com/yd3yxep3
- diabetes type 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24464306
- gehoorverlies: https://tinyurl.com/yctbdg9y
- hartfalen: http://www.sefofcouncil.net/wp-content/uploads/2015/08/news150825_2.pdf
- kanker: https://tinyurl.com/y8es9o44
- leverschade: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849981/pdf/nihms-163591.pdf
- nierfalen: https://tinyurl.com/y83o5td9
- parkinson: https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC5466869&blobtype=pdf
- zenuwbeschadiging: https://tinyurl.com/y8su8w89

[17] http://www.annclinlabsci.org/content/39/1/3.full.pdf
[18] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987718304729?dgcid=author
[19] https://duckduckgo.com/?q=New+Clinical+Trial+Regulations
Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag