BPA kan multigenerationele effecten veroorzaken op het vermogen om te communiceren

Bevindingen kunnen licht werpen op bezorgdheid over de menselijke gezondheid en autisme

UNIVERSITEIT VAN MISSOURI-COLUMBIA

Afgelopen studies hebben aangetoond dat tweeouder verzorging van nakomelingen negatief kan worden beïnvloed wanneer vrouwen en mannen worden blootgesteld aan bisfenol A (BPA); eerdere studies hebben echter niet duidelijk gemaakt hoe langetermijneffecten van blootstelling aan BPA bij grootmoeders en grootvaders de communicatiecapaciteit van nakomelingen kunnen beïnvloeden. In een studie die vandaag in het tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, ontdekten onderzoekers van de University of Missouri dat muizen waarvan de grootouders waren blootgesteld aan BPA, verschillende geluidspatronen hadden. Dit kan op zijn beurt ook van invloed zijn op de hoeveelheid ouderlijke zorg die zij ontvingen. Wetenschappers geloven dat resultaten belangrijke relevantie voor mensen kunnen hebben.

"Knaagdieren-pups gebruiken geluiden om met een of beide ouders te communiceren, zoals in het geval van tweeledige soorten, zoals Californische muizen," zei Cheryl Rosenfeld, hoogleraar biomedische wetenschappen aan het College of Veterinary Medicine, onderzoeker in het Bond Life Sciences Center, en onderzoek faculteitslid voor het Thompson Center for Autism and Neurobehavioral Disorders bij MU. "Er zijn potentiële zorgen dat de ontwikkelingsblootstelling aan BPA het risico van een kind op een autismespectrumstoornis zou kunnen verhogen. Huilen is de vroegste communicatievorm van het kind en veranderingen in huilende stempatronen kunnen de vroegste diagnostische tool zijn voor autismespectrumstoornissen (ASS). Dus is het belangrijk om te bepalen of multigenerationele blootstelling aan BPA de geluidspatronen van de pup kan veranderen. "

De Californische muis wordt gebruikt als een model voor het onderzoeken van ouderlijk gedrag, omdat ze monogaam zijn en, net als mensen, zowel mannelijke als vrouwelijke partners bijdragen aan het opvoeden van pasgeborenen. Verminderde zorg kan leiden tot nadelige gevolgen voor de jeugd en aangezien hersengebieden en hormonen die het gedrag van twee-ouder reguleren over alle soorten gelijkaardig lijken te zijn, heeft deze studie waarschijnlijk menselijke implicaties.

Bisfenol A is een chemische stof die wordt gebruikt in een verscheidenheid aan consumentenproducten, zoals waterflessen, tandheelkundige composieten en harsen, die worden gebruikt voor het vormen van metalen voedsel- en drankcontainers. Deze hormoonontregelaars beïnvloeden de algemene regulatorische paden van de hersenen die vaak de functie van natuurlijke hormonen in dieren en mensen nabootsen tijdens cruciale stadia van ontwikkeling.

Voor de studie hebben onderzoekers vrouwelijke en mannelijke Californische muizen blootgesteld aan een van de drie diëten. Eén bevatte BPA; de tweede bevatte concentraties van ethinylestradiol, een andere endocrine ontregelaar; en de derde was vrij van hormoonontregelaars. De nakomelingen werden geplaatst op een hormoonontregelaar zonder dieet toen ze werden gespeend en gedurende hun hele leven. Ten slotte werden de geluidspatronen van de derde generatie muizen, die ook niet direct werden blootgesteld aan BPA of EE, onderzocht.

De grand-offsprings werden getest in "opnamevakken" op zichzelf en uit de buurt van hun huiskooien. Daar werden de pups met tussenpozen opgenomen op bepaalde dagen die verschillende tijden in hun ontwikkeling vertegenwoordigden.
“Stemgeluiden” werden gemeten voor de duur, evenals patronen of 'lettergrepen', die zinnen vertegenwoordigen die pups uitzenden als ze hun ouders om hulp vragen. Deze “stemgeluiden” werden vervolgens gemeten tegen pups die niet werden blootgesteld aan BPA of ethinylestradiol (EE).

"We vonden dat tijdens specifieke postnatale perioden, blootgesteld BPA en EE, pups van de tweede generatie verhoogde geluidsreacties vertoonden, wat erop kon wijzen dat ze in nood verkeren," zei Rosenfeld. "Dit kan problematisch zijn, omdat hun verhoogde geluidspatronen op bepaalde postnatale dagen ook kunnen suggereren dat ze de gecompromitteerde ouderlijke zorg waarnemen en erop reageren, zoals we al hebben laten zien, maar toch passen de ouders de hoeveelheid ouderlijke zorg die in reactie wordt gegeven niet aan. naar hun toegenomen geluiden.

Zulke effecten kunnen ook worden toegeschreven aan multigenerationale blootstelling aan BPA en EE en suggereren dat zelfs grootouders van wie de grootouders werden blootgesteld aan deze hormoonontregelaars zelfs uit het vroege postnatale leven psychisch leed toonden. In muizen waargenomen effecten van muizen kunnen dus ook verband houden met tekortkomingen in de menselijke communicatie zoals gezien bij mensen met autisme of andere neurologische gedragsstoornissen. "

Vertaling: Pieter Tau
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag