Borstvoeding vermindert het risico op hypertensie

Een studie gepubliceerd in het American Journal of Hypertension geeft aan dat vrouwen die gedurende langere tijd borstvoeding, geven minder last hebben van hypertensie nadat ze de menopauze hebben bereikt. Dit is echter minder waar voor zwaarlijvige vrouwen.

Verhoogde bloeddruk is de grootste afzonderlijke risicofactor voor ziekte en sterfte. Bewijs uit epidemiologische gegevens heeft ook de gunstige effecten aangetoond van borstvoeding op de gezondheid van zuigelingen en hun moeders. Het is goed gedocumenteerd dat langdurige borstvoeding gepaard gaat met verminderde kinderallergieŽn, coeliakie, obesitas en diabetes mellitus. De effecten van borstvoeding op de gezondheid van de moeder zijn echter weinig onderzocht in vergelijking met de effecten op de kinderen.

Verschillende onderzoeken stelden consistent vast dat afwezigheid van borstvoeding of voortijdige stopzetting geassocieerd was met verhoogde risico's op diabetes mellitus, dyslipidemie, metabool syndroom, coronaire hartziekten en hart- en vaatziekten. Weinig studies hebben echter een duidelijke relatie aangetoond tussen borstvoeding en hypertensie.

De onderzoekspopulatie omvatte 3.119 niet-rokende vrouwen na de menopauze 50 jaar of ouder in de Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2010-2011.

Het geven van borstvoeding gedurende een langere periode werd geassocieerd met een lager risico op hypertensie bij postmenopauzale vrouwen, en de mate van zwaarlijvigheid en insulineresistentie matigde de associatie tussen borstvoeding en hypertensie. In het bijzonder vertoonde het hoogste kwintiel van het aantal borstgevoede kinderen (5 tot 11) een 51% lager risico op hypertensie in vergelijking met het laagste kwintiel (0 tot 1). Het hoogste kwintiel van de duur van borstvoeding (96 tot 324 maanden) toonde een 45% lager risico op hypertensie.

Hoewel een breed scala aan chronische ziekten niet wordt geassocieerd met borstvoeding, zijn enkele algemene mechanismen voorgesteld die ten grondslag liggen aan de relaties tussen borstvoeding en deze ziekten. Ten eerste kan het metabolisme van de moeder (bijv. vetophoping en insulineresistentie) worden "gereset" door borstvoeding na de zwangerschap, waardoor het risico op obesitas gerelateerde ziekten afneemt. Ten tweede kan de afgifte van oxytocine gestimuleerd door borstvoeding gepaard gaan met het verminderd risico op deze ziekten.

"Onze bevindingen onderschrijven de huidige aanbevelingen voor borstvoeding ten behoeve van de gezondheid van moeders na de bevalling en laterĒ, zei hoofdonderzoeker Nam-Kyong Choi.

Vertaling: A Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag