Borstvoeding tegen een beroerte

Journal of the American Heart Association Report

Volgens nieuw onderzoek, verschenen in het Journal of the American Heart Association, het Open Access Journal of de American Heart Association/American Stroke Association, is borstvoeding niet alleen goed voor baby’s; er is groeiend bewijs dat het ook het risico op een beroerte kan verminderen bij postmenopauzale vrouwen die aangaven borstvoeding te geven aan ten minste één kind. .

Beroerte is de op drie na belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 65 jaar en ouder en volgens de studie de derde belangrijkste doodsoorzaak onder Spaanse en zwarte vrouwen van 65 jaar en ouder.

"Sommige studies hebben gemeld dat borstvoeding de kans op borstkanker, eierstokkanker en het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 bij moeders kan verminderen. Recente bevindingen wijzen op de voordelen van borstvoeding tegen hartziekten en andere specifieke cardiovasculaire risicofactoren," zei Lisette T. Jacobson, Ph.D., MPA, MA, hoofdauteur van de studie en assistent-professor in de afdeling preventieve geneeskunde en volksgezondheid aan de University of Kansas School of Medicine-Wichita.

Dit is één van de eerste onderzoeken van de relatie tussen borstvoeding en het risico op beroerte bij moeders, evenals hoe een dergelijke relatie kan variëren door etniciteit.

Onderzoekers analyseerden gegevens over 80.191 deelnemers uit de studie Women's Health Initiative studie, een groot landelijk onderzoek dat de medische voorvallen en gezondheidsgewoonten van vrouwen na de overgang heeft gevolgd tussen 1993 en 1998. Alle vrouwen uit deze analyse hadden één of meer kinderen gebaard en 58 procent gaf aan ooit borstvoeding te hebben gegeven. Onder deze vrouwen gaf 51 procent borstvoeding over een periode van zes maanden, 22 procent gedurende 7 tot 12 maanden en 27 procent gedurende 13 maanden of langer. Bij het begin van de studie was de gemiddelde leeftijd 63,7 jaar en de follow-upperiode duurde 12,6 jaar.

Na correctie voor niet aanpasbare risicofactoren (zoals leeftijd en familiegeschiedenis), noteerden de onderzoekers volgende resultaten voor risico op een beroerte bij vrouwen die hun baby's borstvoeding hadden gegeven:

23 procent lager bij alle vrouwen,

48 procent lager bij zwarte vrouwen,

32 procent lager bij Spaanse vrouwen,

21 procent lager bij blanke vrouwen,

en 19 procent lager bij vrouwen die tot zes maanden borstvoeding hebben gegeven. Een langere gerapporteerde lengte van borstvoeding werd geassocieerd met een grotere vermindering van het risico.

"Als je zwanger bent, overweeg dan alsjeblieft om borstvoeding te geven als onderdeel van je bevallingsplan en ga door met het geven van borstvoeding gedurende ten minste zes maanden om van de optimale voordelen voor jou en je kind te kunnen genieten," zei Jacobson.

"Onze studie ging niet in op de vraag of raciale/etnische verschillen bij borstvoeding bijdragen aan ongelijkheden in het risico op een beroerte. Bijkomend onderzoek zou moeten overwegen in welke mate borstvoeding de raciale/etnische verschillen het risico zou kunnen beïnvloeden,” zei Jacobson.

Omdat het onderzoek observationeel was, kon het geen oorzaak-gevolg relatie vaststellen, wat betekent dat het mogelijk is dat nog andere elementen kunnen meespelen. Omdat het Women's Health Initiative echter groot is, konden onderzoekers zich aanpassen aan veel kenmerken waardoor de effecten van borstvoeding sterk bleven, zei Jacobson.

"Borstvoeding is slechts één van de vele factoren die mogelijk kunnen beschermen tegen een beroerte, anderen zijn: voldoende lichaamsbeweging, het kiezen van gezond voedsel, niet roken en het zoeken naar behandeling indien nodig om bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel binnen het normale bereik te houden," zei Jacobson. .

Het onderzoek werd ook beperkt door het relatief klein aantal beroertes dat zich tijdens de follow-up periode voordeed (slechts 3,4 procent van de vrouwen kreeg een beroerte tijdens de onderzoeksperiode en 1,6 procent meldde een beroerte gehad te hebben voorafgaand aan de studie).

Momenteel bevelen de American Academy of Pediatrics en de World Health Organization exclusieve borstvoeding aan gedurende zes maanden, met voortzetting gedurende een jaar of langer. Voor de gezondheid van baby's adviseert de American Heart Association om borstvoeding te geven gedurende 12 maanden met de overgang naar andere aanvullende bronnen van voeding vanaf ongeveer vier tot zes maanden om voldoende micronutriënten in het dieet te verzekeren.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag