Verband hoog vetpercentage en verhoogd risico op borstkanker bij vrouwen met normale BMI

Onder postmenopauzale vrouwen met een normale Body Mass Index (BMI) bleken degenen met een hoog vetpercentage meer kans te lopen op invasieve borstkanker, zo blijkt uit gegevens die worden gepresenteerd op de Speciale Conferentie Obesitas en Kanker van de American Association for Cancer Research (Mechanisms Underlying Etiology and Outcomes) die tussen 27 en 30 januari plaats vond.

“Eerder wist men niet of mensen met een normale BMI maar wel een verhoogd vetpercentage meer risico liepen op kanker,” aldus dr. Neil Iyengar, medisch oncoloog bij het Memorial Sloan Kettering Cancer Center. “Onze bevindingen wijzen uit dat het risico op invasieve borstkanker hoger is voor postmenopauzale vrouwen met een normaal BMI maar een hoog lichaamsvetpercentage, wat betekent dat een groot deel van deze groep onopgemerkt meer risico loopt op kanker.”

“Het lichaamsvetgehalte wordt normaal gesproken via de BMI gemeten; de verhouding tussen gewicht en lengte. Hoewel dit een handige methode is om te schatten wat het vetpercentage in het lichaam ongeveer is, kan zo niet precies bepaald worden hoeveel lichaamsvet er door het hele lichaam zit, omdat spiermassa en botdichtheid niet kunnen worden onderscheiden van vetmassa,” zegt Thomas Rohan, hoogleraar en voorzitter bij het Department of Epidemiology and Population Health van het Albert Einstein College of Medicine. Met behulp van de techniek DXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry), die specifiek de hoeveelheid vet kan meten, wordt een preciezere schatting verkregen van het totale vetgehalte, zo legt hij uit.

De onderzoekers analyseerden data van het Women’s Health Initiative (WHI), een observationele studie naar de gezondheid van postmenopauzale vrouwen tussen de 50 en 70 jaar oud. De deelnemers aan de studie zijn vrouwen met een normale BMI (tussen de 18,5 en < 25), gemeten bij aanvang, en geen geschiedenis van borstkanker.

Tijdens de mediane periode van 16 jaar waarin de deelnemers gevolgd werden, werd onderzocht of invasieve borstkanker ontstond en degenen met kanker werden onderzocht op oestrogeenreceptor (ER)-positiviteit. Van de 3460 deelnemers aan de studie kregen er 182 invasieve borstkanker gedurende de follow-up; 146 daarvan waren ER-positief.

Uit een multivariabele analyse bleek dat vrouwen in het laagste kwartiel van totaal lichaamsvet, vergeleken met vrouwen in het hoogste kwartiel, ongeveer twee keer zoveel risico liepen op ER-positieve borstkanker.

Iyengar en zijn collega’s ontdekten ook dat het risico op ER-positieve borstkanker steeg met 35 procent voor elke 5 kilo toename in lichaamsvet, ondanks een normale BMI.” Het is ook opmerkelijk dat het niveau van fysieke activiteit lager lag bij vrouwen met een hoger gehalte aan lichaamsvet,” zegt Iyengar. “Dit suggereert dat fysieke activiteit belangrijk kan zijn, ook voor degenen die niet obees zijn of overgewicht hebben.”

“De bevindingen zullen waarschijnlijk veel artsen en patiënten verrassen, want de BMI is momenteel de standaardmethode om de risico’s op gewichtsgerelateerde ziektes te bepalen,” zegt dr. Andrew, Dannenberg, mededirecteur Kankerpreventie aan het Sandra and Edward Meyer Cancer Center of Weill Cornell Medicine. “We hopen dat onze bevindingen vrouwen erop zullen attenderen dat er een verhoogd risico kan bestaan op borstkanker gerelateerd aan lichaamsvet, ook al hebben ze een gezond gewicht.”

Een beperking van de studie is dat de onderzoekers niet konden vaststellen hoe veranderingen in lichaamsvet in de loop der tijd gerelateerd waren aan het borstkankerrisico. De auteurs vermelden dat de bevindingen van deze studie alleen gelden voor postmenopauzale vrouwen en niet gegeneraliseerd kunnen worden voor andere groepen of andere soorten kanker.

Vertaling: A Zwart


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag