Bloedverdunners kunnen het risico op een beroerte verhogen

Volgens een nieuwe studie onder leiding van UCL, St George's, University of London en de University of Surrey, verhogen mensen ouder dan 65 jaar met een chronische nieraandoening mogelijk hun risico op een beroerte door anticoagulantia te nemen voor een onregelmatige hartslag.

Op basis van hun bevindingen, die in het BMJ zijn gepubliceerd, waarschuwen de onderzoekers dat artsen voor zulke mensen voorzichtiger moeten zijn met het voorschrijven van anticoagulantia, ook wel bloedverdunners genoemd, totdat meer studies de consequenties daarvan kunnen ophelderen.

"Chronische nieraandoeningen komen veel voor bij oudere mensen, en één op de drie heeft ook atriale fibrillatie - gewoonlijk onregelmatige hartslag genoemd - en daarvoor krijgen ze meestal bloedverdunners voorgeschreven om het risico op een beroerte te verminderen. Bij deze groep echter lijkt deze medicatie het tegenovergestelde te doen van wat beoogd wordt, "zei de hoofdauteur van de studie, Dr. Shankar Kumar (UCL Center for Medical Imaging).

De onderzoekers schatten dat bijna een half miljoen 65-plussers in de UK zowel een chronische nierziekte als atriale fibrillatie hebben.

"Mensen met een chronische nieraandoening hebben de neiging om tal van ernstige complicaties te hebben, waaronder hart- en vaatziekten. Omdat hun bloed meer stolt maar zij ook gemakkelijker bloeden, is het uiterst moeilijk om een balans te vinden tussen verschillende behandelingen", zegt professor John Camm, hoogleraar professor van klinische cardiologie bij St George's, University of London.

"Aangezien we een paradoxaal verlaagd sterftecijfer vonden naast een verhoogde mate van beroerte en ernstige bloedingen, is dit duidelijk een zeer complex gebied." We pleiten sterk voor gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken om de klinische waarde en veiligheid van therapie met anticoagulantia te testen voor mensen met atriale fibrillatie en chronische nierziekte, "zei Dr Kumar.

In een populatiegebaseerde, retrospectieve cohortstudie gebruikten de onderzoekers een database van het Royal College of General Practitioners om 4848 65-plussers met chronische nieraandoeningen en nieuw gediagnosticeerde boezemfibrilleren te identificeren, van wie de helft anticoagulantia had gekregen en de andere helft niet. De deelnemers werden gedurende een gemiddelde periode van 506 dagen gevolgd.

Gedurende de onderzoeksperiode dehadden deelnemers die anticoagulantia gebruikten 2,6 keer zo veel risico als degenen die geen anticoagulantia gebruikten om een beroerte te krijgen en 2,4 maal zoveel kans op een bloeding. De ruwe percentages voor ischemische beroerte (het meest voorkomend type) waren 4,6 per 100 persoonsjaren voor hen met anticoagulantia, en 1,5 voor degenen die geen bloedverdunners namen (met andere woorden, als de deelnemers precies één jaar werden gevolgd, zou er een geschat totaal van 4,6 ischemische beroertes per 100 personen geweest zijn in de bloedverdunnende groep en 1,5 ischemische beroertes per 100 personen in de andere groep).

De mortaliteit in de anticoagulantia groep was iets lager; de onderzoekers speculeren dat het mogelijk het gevolg is van een verminderd risico op dodelijke beroertes of hartaanvallen, maar ze zeggen dat er meer onderzoek nodig is.

"Ons werk toont de kracht van een groot databestand in het leveren van bewijs om belangrijke klinische scenario's te bestuderen.Totdat er meer gegevens beschikbaar zijn, moeten huisartsen, nefrologen en cardiologen de risico's en voordelen van het toedienen van een antistollingsmiddel bekijken en een beslissing nemen voor al dan niet toedienen samen met hun patiënt, "zei co-auteur professor David Goldsmith (Guy's en St Thomas 'NHS Foundation Trust en St George's, University van Londen).

Het eten van yoghurt kan het risico op hart- en vaatziekten verlagen

Een nieuwe studie gepubliceerd in de American Journal of Hypertension, gepubliceerd door de Oxford University Press, suggereert dat het eten van yoghurt gepaard gaat met een lager risico op hart- en vaatziekten bij hypertensieve mannen en vrouwen.

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Klinische onderzoeken hebben eerder gunstige effecten van zuivelconsumptie op de cardiovasculaire gezondheid aangetoond. Yoghurt kan op zichzelf gerelateerd worden aan het risico op hart- en vaatziekten.

Hoge bloeddruk treft ongeveer een miljard mensen over de hele wereld, maar kan ook een belangrijke oorzaak zijn van cardiovasculaire gezondheidsproblemen. Hogere zuivelconsumptie is geassocieerd met gunstige effecten op cardiovasculaire ziektegerelateerde comorbiditeiten zoals hypertensie, diabetes type 2 en insulineresistentie.

De huidige analyses zijn gebaseerd op meer dan 55.000 vrouwen (leeftijd 30-55) met hoge bloeddruk uit de Nurses' Health Study en 18.000 mannen (leeftijd 40-75 jaar) die deelnamen aan de Follow-upstudie van gezondheidswerkers.

In het onderzoek werd de deelnemers gevraagd om in 1980 een 61-punts vragenlijst in te vullen over de gebruikelijke voedselinname van het voorgaande jaar. Deelnemers rapporteerden vervolgens eventuele door de arts gediagnosticeerde gebeurtenissen, waaronder hartinfarct, beroerte en revascularisatie. Toestemming werd gevraagd voor toegang tot medische dossiers om alle gemelde nieuwe diagnoses te bevestigen.

Hogere innames van yoghurt werden geassocieerd met een 30 procent reductie van het risico op een hartinfarct bij de vrouwen van de Nurses’ Health Study Women en een afname van 19 procent bij de mannen van de Health Professionals Follow-Up Study.

Er waren respectievelijk 3.300 en 2.148 cardiovasculaire ziektegevallen (hartinfarct, beroerte en revascularisatie) in de Nurses 'Health Study en de Health Professionals Follow-Up Study. Hogere inname van yoghurt bij vrouwen was geassocieerd met een 16 procent lager risico om revascularisatie te ondergaan.

In beide groepen hadden de deelnemers die meer dan twee porties yoghurt per week consumeerden, ongeveer 20 procent minder risico op ernstige coronaire hartziekten of beroerte tijdens de follow-up periode. Toen revascularisatie werd toegevoegd aan de totale uitkomstvariabele van de cardiovasculaire ziekte, werden de risicoschattingen voor zowel mannen als vrouwen verminderd, maar bleven aanzienlijk.

Hogere inname van yoghurt in combinatie met een algeheel gezond dieet was geassocieerd met een grotere afname van het risico op hart- en vaatziekten bij hypertensieve mannen en vrouwen.

"We hadden al de hypothese dat langdurige inname van yoghurt het risico op cardiovasculaire problemen zou kunnen verminderen, aangezien sommige eerdere kleine studies gunstige effecten van gefermenteerde zuivelproducten hadden aangetoond", zei één van de auteurs van het artikel, Justin Buendia. "Hier hadden we een zeer groot cohort van hypertensieve mannen en vrouwen, die tot 30 jaar werden gevolgd. Onze resultaten bieden belangrijk nieuw bewijs dat yoghurt op zich de gezondheid van het hart ten goede komt of als een consistent onderdeel van een vezelrijk dieet fruit, groenten en volle granen. "

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag