Onderzoekers gebruiken rookgedrag om genen die de bloeddruk reguleren te identificeren

NIH/NATIONAL HEART,LUNG AND BLOOD INSTITUTE

Gebruik makend van een techniek die de deur opent naar meer complexe analyses van het menselijk genoom, hebben onderzoekers tientallen nieuwe genetische variaties geïdentificeerd die de bloeddruk beïnvloeden. Wetenschappers ontdekten de nieuwe genetische regio’s—en bevestigden de rol van vele eerder bekende—door specifiek te kijken naar rookgedrag met betrekking tot sigaretten, een van de vele leefstijlfactoren die de bloeddruk beïnvloeden.

De studie, gefinancierd door het National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), onderdeel van de National Institutes of Health, verschijnt in de uitgave van 1 maart van The American Journal of Human Genetics. De bevindingen, volgens de onderzoekers, kunnen uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van individueel gerichte behandelingen om om te gaan met een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is een hoofdoorzaak van ziekte en sterfte wereldwijd, en het managen ervan is een belangrijk prioriteit op het gebied van volksgezondheid. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention, hebben ongeveer 75 miljoen Amerikanen een te hoge bloeddruk.

“We weten dat de bloeddruk beïnvloed wordt door zowel genetische als leefstijlfactoren, zoals het roken van sigaretten”, aldus de eerste auteur van de studie Yun J. Sung, Ph.D., hoogleraar biostatistiek aan de Washington University School of Medicine, St.Louis. Maar terwijl eerdere genetische studies, genen en genetische regio’s hebben geïdentificeerd die sterk gelinkt zijn met hoge bloeddruk, hebben deze niet de wisselwerking onderzocht tussen genen en omgevingsfactoren.

Door de techniek die bekend staat als gen-omgeving interactie analyse (gene-environment interaction analysis) te gebruiken, gebruikten de onderzoekers het roken van sigaretten als een omgevings-marker om zich volledig te richten op gebieden van het genoom gelinkt met bloeddruk. Dat het roken van sigaretten de bloeddruk verhoogd is welbekend; daarom testten Sung en haar collega’s verschillende punten van het genoom van meer dan 610.000 individuen om te ontdekken waar er interacties waren tussen het roken van sigaretten en bloeddruk. Dit zouden de gebieden zijn waar genen de bloeddruk reguleren.

Onderzoekers bevestigden 56 bekende genetische regio’s en identificeerden 83 nieuwe gelinkt met bloeddruk. De ontdekking was mogelijk, legde Sung uit, omdat de effecten van sommige genen op de bloeddruk enkel zichtbaar worden onder bepaalde omgevingsfactoren, zoals het roken van sigaretten. Zonder die voorwaarden had de connectie van die genen met verhoogde bloeddruk onopgemerkt kunnen blijven.

Hetzelfde geldt voor de meer gedetailleerde inzichten gerelateerd aan sigaretten roken die de onderzoekers konden verzamelen . Tien van de nieuw ontdekte genen bleken een veel grotere impact op de bloeddrukwaarden van rokers te hebben dan op die van niet-rokers –in sommige gevallen wel tot 8 keer zo groot, volgens de onderzoeker. Sung zegt dat het gebruiken van een grote steekproefomvang in de studie de sleutel was om deze resultaten te krijgen—traditionele genoomwijde associatiestudies houden geen rekening met omgevingsfactoren. Dat de groep personen afkomstig was van vijf herkomstgroepen hielp de bevindingen van de studie verbreden.

“De meeste van de genetische regio’s, onlangs gelinkt aan bloeddruk, waren geïdentificeerd bij personen van Europese afkomst. In onze studie zijn verscheidene nieuwe regio’s geïdentificeerd bij Afrikaanse afkomst analyses, hierbij het belang aangevend van het voortzetten van genetische studies bij diverse populaties.”, aldus Sung.

De analyses van de grote steekproeven werd mogelijk gemaakt door het werk van onderzoekers van de Gene-Lifestyle Interactions Working Group of the Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE) Consortium. Ook gefinancierd door NHLBI, is CHARGE opgezet voor het faciliteren van genoomwijde associatie meta-analyses waarbij verscheidene grote longitudinale studies worden gebruikt.

De onderzoekers zeiden voor toekomstige studies een zelfs nog grotere steekproefomvang te zullen gebruiken en de invloed van andere leefstijlfactoren op bloeddruk en lipiden te onderzoeken.

Vertaling: Arnoud


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag