Verhoogd risico jeugd-obesitas door keizersnee en darmbacteriën

University of Alberta

Uit nieuw onderzoek van CHILD Study blijkt dat vrouwen met overgewicht en obesitas vaker kinderen krijgen die op driejarige leeftijd overgewicht of obesitas hebben en dat darmbacteriën daar deels verantwoordelijk voor zijn.

“We weten dat overgewicht bij de moeder gekoppeld is aan overgewicht bij kinderen,” zegt dr. Anita Kozyrskyi, de onderzoeksleider. “Wat ons onderzoek laat zien is dat zowel de bevalling - of die natuurlijk is verlopen of via een keizersnee - als veranderingen in de samenstelling van de darmbacteriën erbij betrokken zijn.”

De studie, verschenen in JAMA Pediatrics, wees uit dat het risico op overgewicht bij een kind na een vaginale geboorte drie keer hoger was dan normaal (bij een “slecht” darmmicrobioom, vert.). Maar het risico was vijf keer hoger dan normaal als de geboorte via een keizersnee was gegaan. Dit verband bleef ook bestaan na correctie voor allerlei andere factoren.

“Er blijkt iets aan de hand te zijn met een geboorte via keizersnee waardoor het risico op obesitas bij het kind toeneemt,” merkt senior auteur van de studie Kozyrskyi op. Zij is een van ’s werelds toonaangevende onderzoekers op het gebied van het darmmicrobioom; de micro-organismes of bacteriën die in het spijsverteringskanaal van de mens huizen. “In ons voorgaande onderzoek hebben we aangetoond dat het darmmicrobioom van een kind wordt beïnvloed door de manier waarop de geboorte plaatsvond, dus we vroegen ons af of dit effect zou kunnen samenhangen met het obesitasrisico in de vroege jeugd.”

Om dit verder te onderzoeken onderzochten Kozyrskyi en haar team meer dan 930 moeders en hun baby’s die meededen aan de AllerGen’s CHILD Study, een nationaal bevolkingsonderzoek van een geboortecohort. DNA-sequentietechnieken, uitgevoerd in de laboratoria van dr. James Scott en dr. David Guttman van de University of Toronto, verschaften informatie over de types en aantallen bacteriën die in de ontlasting van de baby’s voorkwamen. De kinderen werden vervolgens gewogen op een- en driejarige leeftijd.

“We zagen dat een overvloedige aanwezigheid van een klasse bacteriën genaamd Lachnospiracae inderdaad de relatie tussen het gewicht van de moeder en van het kind beïnvloedt, volgend op een vaginale dan wel een keizersnee-geboorte,” aldus dr. Hein Min Tun, eerste auteur van de studie en postdoc aan de University of Alberta. “Aangezien overgewicht en obesitas bij kinderen een groot volksgezondheidsprobleem vormen, versterken onze resultaten de groeiende zorg over de toename van geboortes via de keizersnee. Ook wordt de rol van het darmmicrobioom als “superorgaan” met diverse rollen bij gezondheid en ziekte bevestigd,” zo voegt hij toe.

Vertaling: A. Zwart

. 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag