Depressie moeder kan IQ kind negatief beďnvloeden

Studie wijst uit: depressie van moeder beďnvloedt cognitieve ontwikkeling kind van 0-16 jaar negatief

UNIVERSITY OF CALIFORNIA – San Diego

Ongeveer 1 op de 10 vrouwen in de VS krijgt een depressie volgens de Centers for Disease Control and Prvention. Dit kan echter ook gevolgen hebben voor hun kinderen, volgens een rapport van de University of California San Diego School of Medicine. De bevinding was dat een depressie bij de moeder de cognitieve ontwikkeling van het kind tot aan het zestiende levensjaar nadelig kan beďnvloeden.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het aprilnummer van Child Development.

Voor het onderzoek werden ongeveer 900 gezonde kinderen en hun moeders uit Santiago, Chili ondervraagd, met tussenpozen van vijf jaar, vanaf de babytijd tot aan 16 jaar. Er werd gekeken hoe liefdevol en ontvankelijk de moeders waren tegen hun kinderen in elke leeftijdsperiode en hoe goed de moeders zorgden voor leermateriaal dat bij de leeftijd hoorde. De kinderen werden bij elke beoordeling getest op verbale cognitieve prestaties met gebruikmaking van gestandaardiseerde IQ-tests en de moeders werden op symptomen van depressie getest.

“Onze bevinding was dat moeders die erg depressief waren emotioneel niet in hun kinderen investeerden, of ze gaven de kinderen geen leermaterialen ter ondersteuning, zoals speelgoed en boeken, in de mate waarin niet-depressieve moeders dat deden. Dat leidde er vervolgens toe dat het IQ van de kinderen op de leeftijd van 1, 5, 10 en 16 jaar werd beďnvloed,” zegt dr. Patricia East, onderzoekswetenschapper aan het Department of Pediatrics aan de UC San Diego School of Medicine. “Gezien het feit dat deze resultaten consistent zijn en het feit dat de effecten lang blijven bestaan, kunnen we aannemen dat het effect dat een depressie heeft op de manier van invulling geven aan het moederschap en op de ontwikkeling van het kind ook op de lange duur gevolgen heeft.”

Op een schaal van 1 tot 19 was de gemiddelde verbale IQ-score voor alle 5-jarige kinderen 7.64. Kinderen van ernstig depressieve moeders bleken een verbale IQ-score van 7.30 te hebben, tegen een score van 7.78 voor kinderen zonder depressieve moeder.

“Ook al lijken de verschillen klein, het verschil tussen 7.78 en 7.30 is zeer betekenisvol als het gaat om de verbale vermogens en vocabulaire van kinderen,” aldus East. “Onze studieresultaten laten de langetermijngevolgen zien van de blootstelling van een kind aan een chronische depressie van de moeder.”

Gemeten over de hele onderzoeksperiode bleek ten minste de helft van de moeders depressief te zijn, gebaseerd op hun antwoorden op vragen als: “Bent u verdrietig?” en “Huilt u veel?”

“De moeders die meededen aan de studie hadden veel stressfactoren in hun leven. De meesten hadden maar negen jaar onderwijs gevolgd, hadden geen werk buitenshuis en leefden vaak in een groot familieverband in kleine, volle huizen, factoren die er waarschijnlijk aan bijdroegen dat ze depressief waren,” aldus East. “Veel moeders hebben last van een depressie in de eerste zes maanden na de bevalling, maar bij sommigen blijft de depressie bestaan.”

Volgens East suggereren de gegevens uit het onderzoek dat ongeveer 20 procent van de moeders die aan een ernstige depressie leden toen het kind een jaar was, lange tijd depressief bleef.

“Gezondheidsprofessionals kunnen uit de resultaten opmaken dat een vroege onderkenning, interventie en behandeling van depressie van de moeder cruciaal is. “Als de moeders manieren aangereikt krijgen om beter, op een productieve manier, met hun symptomen om te gaan kan dat ervoor zorgen dat de kinderen zich ook ten volle kunnen ontwikkelen.”

De auteurs van de studie noemen als toekomstige stappen het verder analyseren van de data om te kijken hoe depressie bij de moeder invloed heeft op depressieve symptomen bij de kinderen zelf tijdens de kindertijd en puberteit en op de schoolprestaties en gezondheidsfactoren, zoals de kans op overgewicht of obesitas.

Vertaling: A ZwartSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag