Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

 


 


Hersenactiviteit toont ontwikkeling van visuele gevoeligheid bij autisme

Dick Schrauwen [1]

Universiteit van York [2]

Onderzoek naar hoe de hersenen reageren op visuele patronen bij mensen met autisme laat zien dat volwassenen andere sensorische reacties vertonen dan kinderen.

De waargenomen verschillen tussen volwassenen en jongeren kwamen overeen met die van genetisch gemodificeerde fruitvliegjes. Deze fruitvliegjes waren zodanig veranderd zodat hun genen een opbouw hadden die bij mensen geassocieerd wordt met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen.

De studie toont aan dat sensorische problemen bij autisme gemodelleerd kunnen worden in fruitvliegjes. Dit biedt een vruchtbare route om de complexiteit van de aandoening (autisme, ASD) [3] beter te begrijpen.

Mensen met autisme rapporteren vaak gevoeligheid voor felle lichten en harde geluiden, evenals een verscheidenheid aan andere zintuiglijke abnormaliteiten. Deze kunnen leiden tot problemen in hun dagelijks leven bijvoorbeeld doordat ze gedwongen zijn om lawaai en fel licht te vermijden.

Tot nu toe is er echter weinig onderzoek gedaan naar de onderliggende mechanismen die verklaren waarom mensen met autisme ongemak ervaren tijdens sommige sensorische ervaringen.

Om dit te onderzoeken, vroegen de onderzoekers zowel kinderen als volwassenen, met en zonder autisme, om patronen te bekijken op een computerscherm. De schermpatronen flikkerden met verschillende snelheden.

Vervolgens keken ze naar ze de manier waarop neuronen in de hersenen van de deelnemer reageerden op de flikkerende patronen door de elektrische activiteit in de hersenen te meten met behulp van een elektro-encefalogram (EEG).

Dr. Daniel Baker werkzaam bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van York [2], zei: "Sommige neuronen in de visuele delen van de hersenen vuurden met dezelfde frequentie als de flikkerende patronen - bijvoorbeeld vijfmaal per seconde. Andere soorten neuronen vuurden met dubbele frequentie, dus twee keer zo snel.

Baker: "Bij volwassenen met autisme en bij onze volwassen, gemuteerde fruitvliegjes vonden we minder hersenactiviteit in de hogere frequentie vergeleken met de controlegroep. Bij zowel de kinderen als bij de juveniele vliegjes waren de hersenresponsen minder op beide frequenties. "

"Dit suggereert dat sensorische verschillen tijdens de ontwikkeling kunnen veranderen, misschien door een of ander proces van compensatie of aanpassing."

De nieuwe bevindingen, onderdeel van een samenwerking tussen de Universiteit van York en Stanford University, helpen wetenschappers het verband te begrijpen tussen de verschillen in hersenactiviteit bij volwassenen en kinderen en een specifieke genetische verandering die geassocieerd wordt met autisme zoals gemodelleerd in fruitvliegjes.

De bevindingen vormen de basis voor toekomstige studies gericht op het begrijpen van de mechanismen die leiden tot de specifieke sensorische waarneming bij autisme en welke invloed verschil in hersenreacties tussen volwassenen en kinderen heeft op de waarneming van visuele en andere zintuiglijke stimuli.

Dr. Chris Elliott werkzaam in de afdeling Biologie van de Universiteit van York, zegt: "We hebben nu een duidelijker beeld van één sensorisch verschil en hebben een genetisch model dat hetzelfde verschil weerspiegelt. "

"Het is mogelijk dat in de toekomst het fruitvliegjesmodel zou kunnen worden gebruikt om potentiële behandelingen te testen waarmee we sensorische problemen van mensen met autisme kunnen verminderen."

Het onderzoek, gefinancierd door de Wellcome Trust, de Simons Foundation en de Experimental Psychology Society, is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de Royal Society B. [4]

VERWIJZINGEN

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2018/research/brain-activity-shows-visual-sensitivity-autism/

[2] University of York
- https://www.york.ac.uk/

[3] autisme, ASD
- https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)/autisme-spectrum-stoornis.aspx

[4 ] `Autism sensory dysfunction in an evolutionarily conserved system`, Greta Vilidaite en anderen
- https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.2255


 

 

Steun ons kenniswerk
Winkel eens in de Leefbewust winkel

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.