Vitaminesupplementen vˇˇr/tijdens zwangerschap en risico op autisme

Kort gezegd: het gebruik van foliumzuur en multivitamines door vrouwen vˇˇr en tijdens de zwangerschap wordt geassocieerd met een lagere kans op een autisme bij kinderen, maar deze bevinding moet met de nodige voorzichtigheid worden ge´nterpreteerd omdat misschien nog andere factoren kunnen meespelen.

Waarom het onderzoek interessant is: Tekort aan vitamines bij de moeder tijdens de zwangerschap wordt in sommige onderzoeken geassocieerd met een tekort aan neurale ontwikkeling bij kinderen; om neurale defecten bij hun kinderen te voorkomen worden zwangere vrouwen routinematig aanbevolen foliumzuur te nemen, maar de studieresultaten over een verband tussen het gebruik van foliumzuur en multivitamines door moeders en het risico op autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen waren inconsistent.

Wie en wanneer: 45,300 IsraŰlische kinderen geboren tussen 2003-2007 werden gevolgd tot 2015.

Wat (studiemaatregelen): Maternaal gebruik van foliumzuur en multivitamines voor en tijdens de zwangerschap (blootstelling); ASS (uitkomst). De associatie tussen maternaal gebruik van supplementen en de waarschijnlijkheid van ASS bij kinderen werd gerapporteerd als een statistische maat die bekend staat als relatief risico (een relatief risico van minder dan 1 suggereert minder risico).

Hoe (onderzoeksopzet): dit is een case-control cohortstudie, een type van observationeel epidemiologisch onderzoek waarbij kinderen met ASS werden vergeleken met kinderen zonder ASS, teneinde blootstellingen te identificeren (gebruik van foliumzuur en multivitamines door de moeder) die het risico op ASS zouden kunnen be´nvloeden. Omdat de onderzoekers niet tussenkwamen ten behoeve van het onderzoek, konden ze geen natuurlijke verschillen controleren die de bevindingen zouden kunnen verklaren.

Auteurs: Stephen Z. Levine, Ph.D., van de Universiteit van Haifa, IsraŰl, en coauteurs

Resultaten: Maternaal gebruik van foliumzuur en multivitamines vˇˇr en tijdens de zwangerschap bleek een lager risico te geven op ASS bij kinderen.

Studiebeperkingen: De auteurs kunnen niet uitsluiten dat nog andere factoren van invloed zijn op de risicoreductie.

Conclusies van de studie: Een verlaagd risico op ASS bij kinderen van wie de moeders vˇˇr en tijdens de zwangerschap foliumzuur en multivitamines gebruiken, kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid maar er is meer onderzoek nodig om deze mogelijke associatie te bevestigen.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag