Sociale hersennetwerken veranderen op jonge leeftijd bij autisme

Wetenschappers van UNIGE hebben vroege veranderingen in het brein ontrafeld die bepalen hoe peuters met autisme reageren op sociale signalen. Hun onderzoek kan de weg vrijmaken voor nieuwe therapeutische interventies in vroege stadia, wanneer neurale plasticiteit nog mogelijk is.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Naarmate baby's zich ontwikkelen, bewegen ze zich bij voorkeur naar en reageren ze op sociale signalen - zoals stemmen, gezichten en menselijke gebaren. Tegelijkertijd ontwikkelen hun hersenen een netwerk van regio's die zijn gespecialiseerd in het vertalen van deze signalen, het 'sociaal brein'. Een veel voorkomende waarneming bij baby's die later worden gediagnosticeerd met Autism Spectrum Disorders (ASS), is verminderde gevoeligheid en aandacht voor deze sociale signalen gedurende het eerste levensjaar. Deze schijnbare onverschilligheid ten opzichte van sociale signalen wordt verondersteld uiteindelijk de normale ontwikkeling van het sociaal brein in de vroege ontwikkelingsstadia te belemmeren. Een team van onderzoekers aan de Universiteit van Genève (UNIGE), Zwitserland, brengt nu direct bewijs van deze gehinderde ontwikkeling naar de peuterjaren toe bij autisme. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift eLife.

De resultaten van hun onderzoek suggereren dat interventies gericht op het vermogen van kinderen om te reageren op sociale signalen op deze kritieke jonge leeftijd, de hersenen kunnen herbedraden terwijl het nog mogelijk is om dit te doen, wat mogelijk de sociale hersenontwikkeling kan herstellen. Dr Holger Sperdin, postdoctoraal onderzoeksmedewerker bij de UNIGE's Faculteit Geneeskunde en hoofdauteur van de studie, legt uit wat hij en zijn team van plan waren te ontdekken: "Aangezien peuters met ASS minder voorkeur hebben voor sociale signalen, stelden we als hypothese dat wanneer we hen bewegende sociale beelden zouden tonen, ze verschillen zouden laten zien in zowel de manier waarop ze deze beelden visueel verkennen als op de manier waarop hun hersennetwerken sociale informatie verwerken. "

Eye-tracking-technologie

Het team gebruikte een elektrofysiologische monitoringmethode genaamd elektro-encefalografie (EEG) om de hersenactiviteit van de kinderen te bestuderen en krachtige eye-trackingtechnologie om hun blik te observeren terwijl ze films met menselijke sociale interacties bekeken. Ze ontdekten dat de kinderen met ASS verschillende blikpatronen hadden tijdens het kijken naar de films van zich normaal ontwikkelende baby's en dat dit gepaard ging met veranderingen in de connectiviteit van zenuwcellen en de informatiestroom in de hersenen.

Bij die met ASS heeft het team ook ‘increased driving’ Sociale hersennetwerken veranderen op jonge leeftijd in autisme.

Deze bevindingen vormen het eerste bewijs dat verschillen in de visuele verkenning van beelden samenvallen met veranderingen in connectiviteit tussen sleutelgebieden van het sociaal brein bij zeer jonge kinderen met ASS. Hersengebieden die deze hersengolffrequenties genereren, kunnen zich daarom anders ontwikkelen bij kinderen met ASS.

"Onze resultaten tonen voor de eerste keer de aanwezigheid aan van veranderingen in de informatiestroom van hersengebieden die betrokken zijn bij sociale signaalverwerking bij peuters en kleuters met Autism Spectrum Disorders (ASS)," concludeert senior auteur Professor Marie Schaer, universitair docent aan de universiteit van Genève, Zwitserland. "Deze veranderingen in regio's van het sociaal brein zijn aanwezig in de vroege stadia van ASS en rechtvaardigen nader onderzoek naar de vraag of therapeutische interventies gericht op sociaal oriënterende vaardigheden kunnen helpen om sociale hersenontwikkeling te remediëren in dit kritieke stadium waarin neurale plasticiteit nog mogelijk is in twee specifieke frequenties van hersengolven - alfa en theta - evenals hoge niveaus van connectiviteit tussen zenuwcellen in bepaalde regio's in de hersenen. De theta hersengolf frequentie en de regio's van de getroffen hersenen zijn beide bekend als belangrijke componenten van het 'sociale brein', en de alfa-frequentie is belangrijk voor visuele aandacht.

Deze bevindingen vormen het eerste bewijs dat verschillen in de visuele verkenning van beelden samenvallen met veranderingen in connectiviteit tussen sleutelgebieden van het sociaal brein bij zeer jonge kinderen met ASS. Hersengebieden die deze hersengolffrequenties genereren, kunnen zich daarom anders ontwikkelen bij kinderen met ASS.

"Onze resultaten tonen voor de eerste keer de aanwezigheid van veranderingen in de informatiestroom van hersengebieden die betrokken zijn bij sociale signaalverwerking bij peuters en kleuters met Autism Spectrum Disorders (ASS)," concludeert senior auteur Professor Marie Schaer, universitair docent aan de universiteit van Genève, Zwitserland. "Deze veranderingen in regio's van het sociaal brein zijn aanwezig in de vroege stadia van ASS en rechtvaardigen nader onderzoek naar de vraag of therapeutische interventies gericht op sociaal oriënterende vaardigheden kunnen helpen om sociale hersenontwikkeling te remediëren in dit kritiek stadium waarin neurale plasticiteit nog mogelijk is."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag