Antipsychotica leiden bij jongeren tot meer lichaamsvet en tot een grotere kans op suikerziekte

WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Psychiaters weten dat patiënten die antipsychotica gebruiken vaak aankomen. Nieuw onderzoek van de Washington University School of Medicine in St. Louis laat zien dat bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met antipsychotica het lichaamsvet aanzienlijk toeneemt. Bovendien worden ze minder gevoelig voor insuline. Dit doet zich zelfs voor bij een relatief korte behandeling van 12 weken. Deze bevindingen werden 13 juni gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Psychiatry.

Antipsychotica werden oorspronkelijk ontwikkeld en goedgekeurd voor het behandelen van aandoeningen zoals in de kindertijd beginnende schizofrenie. Maar antipsychotica worden ook voorgeschreven bij kinderen met aandacht- en gedragsstoornissen zoals ADHD die niet goed reageren op Ritalin [2].

Ginger E. Nicol MD is de eerste auteur van het onderzoek en universitair hoofddocent kinderpsychiatrie aan de universiteit van Washington. Ze zegt: Antipsychotica kunnen nuttig zijn voor de behandeling van gedragsstoornissen. Maar we weten dat deze medicijnen ook bijwerkingen hebben zoals toename van lichaamsvet en insulineresistentie. Beide zijn belangrijke voorspellers van toekomstige suikerziekte en hart- en vaatziekten. Onze onderzoeksresultaten onderstrepen de noodzaak om beter te letten op de bijwerkingen bij het voorschrijven van antipsychotica.

De onderzoekers onderzochten 144 jongeren uit Saint Louis en omgeving in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met ernstige gedragsstoornissen (disruptive behavior
disorders). De kinderen werden willekeurig ingedeeld in drie groepen. Elke groep kreeg één van de volgende antipsychotica: aripiprazol, olanzapine of risperidon.

De totale hoeveelheid lichaamsvet werd met DEXA-scans [3] gemeten. Dat gebeurde op drie tijdstippen: voor de behandeling, na zes weken en na 12 weken. De onderzoekers gebruikten MRI-scans [4] om de hoeveelheid buikvet en onderhuids vet te meten. Beide zijn risicofactoren voor diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook werd de insuline-gevoeligheid gemeten aan het begin en na 12 weken aan het einde van de studie.

John W. Newcomer MD is de hoofdonderzoeker van de studie en professor geïntegreerde heelkunde (integrated medical science) aan het College of Medicine van de Atlantic University in Florida. Hij vertelt: In onze steekproef had 30% van de kinderen overgewicht of obesitas. Dat is hetzelfde percentage dat we zien bij de gehele bevolking in de VS. Na 12 weken behandeling was dat percentage gestegen naar 46.5 procent. Met andere woorden. Voor de studie was 1 op 3 kinderen te zwaar. Aan het einde van de studie had 1 op 2 kinderen overgewicht of obesitas.

Het middel Olanzapine leidde tot de grootste stijging in lichaamsvet. Maar ook bij de andere middelen nam het lichaamsvet significant toe. De DEXA-scans lieten zien dat ongeveer de helft van de gewichtstoename veroorzaakt werd door water en de andere helft door nieuw vet. We wisten dat de middelen gewichtstoename veroorzaken. Wat we nog niet wisten is dat de helft van die toename veroorzaakt wordt door vet. We wisten ook dat antipsychotica de kans op diabetes vergroten. We weten nu ook waarom dat zo is: deze middelen jagen vetvorming en insulineresistentie aan.

Nicol voegt daaraan toe: We zagen de toename in gewicht, lichaamsvet en insulineresistentie ook bij de kinderen die tevens Ritalin [2] gebruikten. Dat is opmerkelijk omdat Ritalin meestal tot gewichtsverlies en tragere groei leidt. Sommige doktoren gingen ervan uit dat Ritalin een tegenwicht biedt tegen de toename van gewicht en vet door antipsychotica. Maar in onze studie zagen we geen verschil tussen de kinderen die wel of geen Ritalin gebruikten.

Nicol bestudeert manieren om de genoemde nadelen van antipsychotica tegen te gaan. Antipsychotica bieden immers ook grote voordelen voor kinderen die weliswaar niet psychotisch zijn maar leiden aan een ernstige gedragsstoornis. Dokters worden geconfronteerd met moeilijke situaties die onverwijlde actie vereisen. Bijvoorbeeld als een kind van school wordt gestuurd vanwege zijn gedragsstoornis. Door een antipsychoticum voor te schrijven kan zo'n kind terug naar school. Maar er moet altijd een zorgvuldige afweging gemaakt worden waarbij de voordelen, de risico's en de bijwerkingen meewegen.

Verwijzingen
[1] https://medicine.wustl.edu/news/kids-taking-antipsychotic-drugs-gain-body-fat-have-increased-diabetes-risk/
[2a] Ritalin: Voor de eenvoud noem ik alleen Ritalin. Lees: "Ritalin of vergelijkbare middelen" Oorspronkelijk: "ritalin or other stimulants"
[2b] Zie ook: http://www.addonline.nl/add-en-medicatie/
[3] DEXA-scan: https://preventimed.nl/dexa/
[4] MRI-scan: https://nl.wikipedia.org/wiki/MRI-scanner

Vertaling: Dick Schrauwen

 


 

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag