Antipsychotica kan leiden tot verhoogd risico zwangerschapsdiabetes

Inschatting voordelen en risico’s antipsychotische behandeling tijdens zwangerschap

BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL

Een toenemend aantal vrouwen wordt tijdens de zwangerschap behandeld met antipsychotische medicatie, ondanks onbeantwoorde vragen over de veiligheid. Van bepaalde antipsychotica voor de behandeling van bipolaire stoornis, schizofrenie, en andere ernstige mentale gezondheidsstoornissen zijn onder de algemene bevolking onlangs metabolische bijwerkingen aangetoond, waaronder gewichtstoename en diabetes. Of voortdurend gebruik van dergelijke antipsychotica tijdens de zwangerschap leidt tot een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes was onbekend.

Onderzoekers van Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Harvard School of Public Health en Massachusetts General Hospital spreken zich uit in een nieuw onderzoeksverslag over het verband tussen antipsychotische behandelingen tijdens de zwangerschap en zwangerschapsdiabetes, vandaag online gepubliceerd door het American Journal of Psychiatry.

Berekening van het risico was belangrijk, aangezien ca. 50% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes de jaren na de zwangerschap diabetes type 2 kan ontwikkelen. Zwangerschapsdiabetes wordt ook geassocieerd met complicaties bij de bevalling, waaronder zwangerschapsvergifiting, keizersnedes, neonatale hypoglykemie en macrosomie (te hoog geboortegewicht - EL).

In de studie werd het risico op de ontwikkeling van zwangerschapsdiabetes onderzocht d.m.v. voortdurende antipsychotische medicatie tijdens de zwangerschap. De onderzoekers focusten op 5 atypische antipsychotica: aripiprazol, ziprasidon, quetiapine, risperidon, en olanzapine. Continuering van olanzapine en quetiapine toonde een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes; risperidon tijdens de zwangerschap werd niet geassocieerd met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes. Aan het onderzoek deden vrouwen mee zonder een voorgeschiedenis van diabetes die antipsychotica innamen gedurende drie maanden voor hun zwangerschap. Vrouwen die medicatie bleven innemen tijdens de eerste helft van hun zwangerschap werden vergeleken met de vrouwen die stopten tijdens de zwangerschap.

“Het risico op zwangerschapsdiabetes zoals geobserveerd, komt overeen met de verwachtingen gebaseerd op de geobserveerde metabolische bijwerkingen bij de algemene bevolking,” zegt senior auteur Krista F. Huybrechts, MS, PhD en epidemioloog bij de Division of Pharmacoepidemiology en Pharmacoeconomics van BWH. “Bepaalde antipsychotica hebben verschillende niveaus van risico op metabolische bijwerkingen.”

Continuering van quetiapine leidde tot een risicoverhoging van 28%, overeenkomend met 1,6 extra gevallen van zwangerschapsdiabetes per 100 behandelde vrouwen. Continuering van olanzapine leidde tot een risicoverhoging van 61%, overeenkomend met 4,4 extra gevallen van zwangerschapsdiabetes per 100 behandelde vrouwen. In de studie werd een breed scala aan variabele graadmeters meegenomen. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de verhoogde risico’s niet veroorzaakt worden door de invloed van incomplete metingen op overgewicht of obesitas aan het begin van de zwangerschap.

“Artsen moeten de voordelen van het handhaven van een stabiel regime afwegen tegen de risico’s van voortdurende behandelingen met risicovollere atypische antipsychotica tijdens de zwangerschap, om een onderbouwd besluit te nemen over de beste behandelwijze voor de desbetreffende patiënt,” zegt Huybrechts.

Vertaling: Ellen LamSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag