Prenatale blootstelling aan antidepressiva en hersenontwikkeling foetus

JAMA PEDIATRICS

Conclusie: Bevindingen uit hersenscans suggereren een samenhang tussen het gebruik van een SSRI (Serotonineheropnameremmer) in de zwangerschap en de hersenontwikkeling in de foetus, vooral in hersengebieden gerelateerd aan verwerking van emoties.

Waarom het een interessant onderzoek is: Het SSRI-gebruik is toegenomen onder zwangere vrouwen, waarschijnlijk vanwege een groter bewustzijn van de effecten van onbehandelde prenatale depressie op vrouwen en kinderen. Er is maar weinig bekend over het verband tussen prenataal SSRI-gebruik door zwangere vrouwen en de neurologische ontwikkeling van de menselijke foetus, maar dierstudies suggereren dat SSRI-gebruik rondom zwangerschap en bevalling veranderingen kan aanbrengen in hersencircuits van het kind en angst en depressie-achtige gedragingen kunnen veroorzaken na de puberteit.

Wie en wanneer: 98 moeder-kindparen, waarvan 16 babyís die in de baarmoeder blootgesteld waren aan SSRIís zoals gemeld door de moeders, 21 kinderen van moeders die een onbehandelde depressie hadden tijdens de zwangerschap en 61 gezonde kinderen zonder enige blootstelling aan depressie of SSRIís; de data werden tussen 2011 en 2016 verzameld.

Wat (welke metingen): SSRIís en onbehandelde depressie bij de moeder (blootstelling); schattingen van volume van grijze stof en connectiviteit van witte stof door middel van MRI-scans.

Hoe (studieopzet): Dit betreft een observationele studie. De onderzoekers hebben geen interventies gedaan ten behoeve van de studie en ze hebben geen controle over natuurlijke verschillen die de bevindingen zouden kunnen verklaren.

Auteurs: Jiook Cha (PhD) Columbia University Irving Medical Center, New York en co-auteurs.

Resultaten: Er bleek een samenhang te zijn tussen kinderen die prenataal aan SSRIís waren blootgesteld enerzijds en een groter volume van de amygdala en de insulaire cortex en meer connectiviteit van de witte stof tussen twee gebieden anderzijds.

Studiebeperkingen: De deelnemers waren niet willekeurig uitgezocht; vrouwen die tijdens de zwangerschap een SSRI kregen waren misschien ernstiger depressief dan vrouwen met onbehandelde prenatale depressie; en er bestonden sociodemografische verschillen tussen de groepen.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2676821

Vertaling: A ZwartSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag