Antibioticaresistentie kan worden veroorzaakt door kleine hoeveelheden antibiotica

UPPSALA UNIVERSITY

Antibioticaresistente bacteriŽn vormen een wereldwijd en groeiend probleem in de gezondheidszorg. Om verdere ontwikkeling van resistentieontwikkeling te kunnen voorkomen, is het belangrijk om te weten waar en hoe antibioticaresistentie in bacteriŽn ontstaat. Nieuw onderzoek aan de universiteit van Uppsala toont aan dat lage antibioticaconcentraties ook een hoge antibioticaresistentie in bacteriŽn kunnen veroorzaken.

In de studie in kwestie, gepubliceerd in Nature Communications, hebben de wetenschappers onderzocht hoe langdurige blootstelling aan lage niveaus van antibiotica bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van bacteriŽle resistentie tegen antibiotica. Bij een antibioticakuur wordt een groot deel van de antibioticadosis in onveranderde, actieve vorm uitgescheiden in de urine dat zich vervolgens verspreidt in waterlopen, meren en bodem. Bijgevolg kunnen deze omgevingen lage niveaus van antibiotica bevatten. In sommige delen van de wereld worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt in de vleesproductie en aquacultuur, waar kleine doses antibiotica aan het diervoeder worden toegevoegd om de dieren sneller te laten groeien. Dit betekent dat de bacteriŽn in hun darmen langdurig worden blootgesteld aan lage niveaus van antibiotica en deze bacteriŽn kunnen vervolgens op hun beurt mensen via voedsel infecteren.

In de studie laten de onderzoekers zien dat ook lage concentraties van antibiotica een grote rol spelen in de ontwikkeling van resistentie. De studie toonde aan dat bacteriŽn die aan lage doses antibiotica werden blootgesteld, in de loop van de tijd resistent werden tegen antibioticaniveaus die meer dan duizend keer hoger waren dan het oorspronkelijke niveau waaraan de bacteriŽn waren blootgesteld. Er werd ook gevonden dat de mutaties in het bacteriŽle DNA die resistentie veroorzaken van een ander type zijn dan wanneer ze zijn blootgesteld aan hoge doses. Tijdens het experiment verwierven de bacteriŽn uiteindelijk verschillende mutaties. Elk van deze leverde een lage weerstand op, maar samen zorgden ze voor een zeer hoge weerstand. Bovendien vonden de mutaties voornamelijk plaats in genen die niet eerder als typische resistentiegenen werden beschouwd, wat suggereert dat het aantal genen dat in staat is de ontwikkeling van resistentie te bevorderen, sterk is onderschat.

"De resultaten zijn interessant omdat ze aantonen dat de zeer lage antibioticaconcentraties die in veel omgevingen aanwezig zijn, ook kunnen leiden tot een hoge mate van weerstand en bijdragen aan het probleem van resistentie", zegt professor Dan I Andersson, die aan het hoofd van de studie stond.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag