Angst kan het geheugen helpen

UNIVERSITY OF WATERLOO

Angst kan mensen helpen dingen te onthouden, ontdekte onderzoek aan de Universiteit van Waterloo.

Een studie onder 80 niet-gegradueerde studenten vond dat beheersbare niveaus van angst mensen daadwerkelijk kan helpen bij het herinneren van de details van gebeurtenissen.

Men stelde ook vast dat wanneer angstniveaus te hoog of te laag waren, dit kon leiden tot het inkleuren van herinneringen waarbij mensen neutrale elementen van een ervaring anders associëren met de negatieve context.

"Mensen met hoge angst moeten voorzichtig zijn," zei co-auteur Myra Fernandes, professor in de afdeling psychologie aan de Universiteit van Waterloo.

"Tot op zekere hoogte is er een optimaal niveau van angst dat ten goede komt aan het geheugen, maar we weten uit ander onderzoek dat een hoge mate van angst mensen ertoe kan brengen een punt te bereiken dat hun herinneringen en prestaties beïnvloed worden."

Vierenzestig vrouwelijke studenten voltooiden het experiment. De helft van de deelnemers werd willekeurig toegewezen aan een diepe coderingsinstructiegroep, terwijl de andere helft willekeurig werd toegewezen aan een ondiepe coderingsgroep. Alle deelnemers hebben de stressschalen voor depressieangst voltooid.

Men ontdekte dat personen met een hoog angstgevoel een verhoogde gevoeligheid vertoonden voor de invloeden van de emotionele context op het geheugen, waarbij neutrale informatie werd besmet of gekleurd door de emotie waarmee het tijdens het coderen was geassocieerd.

“Denken aan emotionele gebeurtenissen of aan negatieve gebeurtenissen kan je in een negatieve denkwijze plaatsen die je kan beïnvloeden of de manier veranderen waarop je je huidige omgeving waarneemt”, zegt Christopher Lee, kandidaat psychologie aan Ph. D. te Waterloo. "Dus ik denk dat het voor de mensen belangrijk is om bewust te zijn van welke vooroordelen ze misschien zouden kunnen aanbrengen of volgens welke weg ze willen gaan.”

Fernandes zei verder dat het voor opvoeders belangrijk is om er rekening mee te houden dat er individuele factoren kunnen zijn die van invloed zijn op het onthouden van hetgeen ze onderwijzen en dat het verlichten van de stemming tijdens het lesgeven voordelig zou kunnen uitvallen.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag