Eiwit bèta-amyloïde beschermt hersenen tegen herpesinfectie door inkapseling virale deeltjes

Chronische virale infectie kan tot overproductie leiden van met alzheimer geassocieerde eiwitten en schade door ontsteking veroorzaken

Massachusetts Genernal Hospital (MGH)

Een studie van MGH vond het mechanisme dat ervoor zorgt dat bèta-amyloïde, ofwel A-bèta (het eiwit dat als plaques in de hersenen van alzheimerpatiënten wordt afgezet) bescherming biedt tegen de effecten van een herpesvirus, dat vaak in de hersenen wordt gevonden. Samen met een andere studie, waarin verhoogde gehaltes van drie soorten herpesvirussen in de hersenen van patiënten met alzheimer werden gevonden, ondersteunen de resultaten van het MGH-team de potentiële rol van virale infecties bij het versnellen van A-bèta-ophopingen en de progressie van alzheimer. Beide studies verschijnen in hetzelfde nummer van Neuron op 11 juli.

“Er zijn vele epidemiologische studies gedaan die suggereren dat mensen met een herpesinfectie meer risico lopen op alzheimer. Daarnaast zijn er zeer recente bevindingen van de Icahn School of Medicine in Mt. Sinai die samen met onze studie zullen worden gepubliceerd,” zegt Rudolph Tanzi, directeur van de Genetics and Aging Research Unit in het MassGeneral Institute for Neurodegenerative Disease (MIND) en medeauteur van het artikel in Neuron. “Onze bevindingen laten een simpel en direct mechanisme zien waarmee een herpesinfectie de afzetting van amyloïde in de hersenen in gang zet, als afweerreactie in het brein. Op die manier hebben we de infectiehypothese samengevoegd met de amyloïde hypothese in een ‘Antimicrobiële Respons Hypothese van de ziekte van Alzheimer’.”

In eerder onderzoek, geleid door Tanzi en medeauteur Robert Moir, ook van de MIND Genetics en Aging Reserach Unit, was de bevinding dat A-bèta, waarvan lang werd gedacht dat het nutteloze “metabole afval” was, in feite een antimicrobieel eiwit van het aangeboren immuunsysteem van het lichaam is, dat in diermodellen en bij proeven met menselijke hersencellen in staat blijkt om tegen gevaarlijke infecties te beschermen. Aangezien bekend is dat herseninfecties met herpes simplex (het virus dat een koortslip veroorzaakt) toenemen met de leeftijd , wat leidt tot een bijna universele aanwezigheid van dat en andere herpessoorten in de hersenen bij volwassenen, zocht het MGH-team uit of A-bèta bescherming zou kunnen bieden tegen een herpesinfectie en zo ja, wat het mechanisme daarachter zou zijn.

Nadat ze eerst hadden vastgesteld dat transgene muizen waarin menselijk A-bèta tot expressie was gebracht aanzienlijk langer overleefden na injecties met herpes simplex in de hersenen dan niet-transgene muizen, ontdekten de onderzoekers ook dat A-bèta-infectie werd afgeremd in menselijke hersencelculturen met herpes simplex en twee andere herpesstammen, door zich te binden aan eiwitten op de membranen van virusdeeltjes en samen te klonteren tot fibrillen die het virus inkapselden en voorkwamen dat het de cellen binnen kon gaan. Verdere experimenten met de transgene muizen onthulde dat het inbrengen van herpes simplex in de hersenen van 5 tot 6 weken oude muizen leidde tot een snelle ontwikkeling van A-bèta plaques, die meestal pas verschijnen als de dieren 10 tot 12 weken oud zijn.

“Onze bevindingen tonen aan dat de inkapseling van herpesvirussen door amyloïde een directe en effectieve bescherming biedt tegen infectie,” zegt Moir. “Maar het is mogelijk dat een chronische infectie met pathogenen zoals herpes, die het hele leven blijven bestaan, kan leiden tot aanhoudende schadelijke activering van de op amyloïde gebaseerde immuunrespons, waarbij een ontsteking van de hersenen wordt getriggerd die een opeenvolging van pathologieën in gang zet, leidend tot het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Een zeer belangrijk inzicht is dat het niet het doden van hersencellen zelf is door het herpesvirus wat leidt tot alzheimer, maar dat het de immuunrespons op het virus is die leidt tot hersenbeschadigende neuro-inflammatie.

Hij vervolgt: “Onze data en de bevindingen uit Mt. Sinai suggereren dat een antimicrobieel beschermingsmodel, waarbij zowel anti-herpes als anti-amyloïde medicijnen worden ingezet, effectief zou kunnen zijn tegen de vroege ontwikkeling van alzheimer. Later, als de neuro-inflammatie al is begonnen, zou het beter kunnen werken om ons te richten op ontstekingsmoleculen. Het is echter nog onduidelijk of infectie de onderliggende oorzaak is van de ziekte. Alzheimer is tenslotte een zeer heterogenen ziekte, dus er kunnen meerdere factoren betrokken zijn bij het ontstaan ervan.”

“We zijn momenteel bezig met wat we noemen het “Brein Microbioom Project”, om de populatie van microben aan te duiden die normaal gevonden worden in de hersenen,” aldus Tanzi. “De hersenen werden vroeger beschouwd als steriel, maar het blijkt dat er een populatie van residente microben leeft, waarvan sommige nodig zouden kunnen zijn voor een normale hersengezondheid. Onze eerste bevindingen suggereren dat het breinmicrobioom ernstig verstoord is bij de ziekte van Alzheimer, wat leidt tot problemen bij de patiënt. We onderzoeken nu of er parallellen zijn tussen de pathogenese van alzheimer en de modellen van een verstoord microbioom die we zien bij aandoeningen zoals prikkelbare- darmsyndroom. De data die we tot nu toe hebben gevonden zijn zowel verrassend als fascinerend.”

Vertaling: A Zwart 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag