Alcoholisme en psychische stoornissen delen dezelfde genen

Een alcoholisme-gen bepaalt hoe snel het lichaam alcohol wegwerkt.

Dick Schrauwen [1]

In het grootste onderzoek naar genetische factoren die verband houden met alcoholafhankelijkheid, heeft een internationaal team van onderzoekers een gen ge´dentificeerd waarvan bekend is dat het risico op de afhankelijkheid van alcohol be´nvloedt. Verder ontdekten de onderzoekers dat er veel andere genen zijn die in mindere mate bijdragen aan het risico op alcoholisme. Ook stelde dit onderzoek een verband vast tussen die verzameling van Ĺalcoholisme-genenĺ en andere psychiatrische stoornissen zoals depressie. De onderzoekers pleiten ervoor dat er genetisch gezien een onderscheid gemaakt moet worden tussen alcoholisme (alcoholafhankelijkheid) en overmatig drinken.

De nieuwe analyse door de werkgroep Substance Use Disorders van het Psychiatric Genomics Consortium [2] draagt ??bij aan het inzicht in alcoholafhankelijkheid. Alcoholverslaving is een complexe aandoening be´nvloed door erfelijkheid, psychosociale omgeving en de interacties tussen die twee.

Het gen dat verband houdt met het risico op alcoholafhankelijkheid, bepaalt hoe snel het lichaam alcohol omzet. De effecten van andere genen waren op zich zelf niet statistische significant. Zelfs niet met steekproef van meer dan 50000 mensen. De combinatie van de ontdekte genenverzameling bleek echter wel significant.

Het doel van het onderzoek is om het effect van genen op alcoholproblemen beter te begrijpen om zo tot een betere, meer gepersonaliseerde behandeling te komen. De studie is op 26 november gepubliceerd in het tijdschrift Nature Neuroscience (online) [3].

"De huidige schatting is dat ÚÚn op de acht Amerikanen aan alcoholverslaving lijdt", zegt senior auteur Arpana Agrawal, PhD, een professor in de psychiatrie aan de Washington University School of Medicine in St. Louis [4].

AgrawaL: "Het gen dat we hebben ge´dentificeerd heeft een beschermend effect tegen alcoholisme maar het is zeker niet het enige gen dat in verband gebracht kan worden met het risico op alcoholverslaving. "

We weten dat omgevingsfactoren ook een rol spelen. "We vermoedden ook dat de genetische vatbaarheid voor alcoholafhankelijkheid voortkomt uit de kleine, cumulatieve effecten van een zeer groot aantal varianten in het hele genoom. "

De analyse vergeleek genetische voetafdruk van bijna 15.000 personen met de diagnose alcoholverslaving met die van 38.000 mensen `zonder problemen`.

Om zoĺn grote steekproef in het onderzoek te betrekken analyseerde Agrawal samen met collega's van de Yale University School of Medicine, de Indiana University School of Medicine, het Broad Institute en andere centra over de hele wereld een breed scala aan gegevens afkomstig van 28 genetische studies over alcoholisme uit acht landen.

Toch zijn de onderzoekers van mening dat er in de toekomst grotere studies nodig zijn. Waarom? Omdat andere genetische studies die DNA in verband brengen met psychiatrische stoornissen tussen 40.000 en 100.000 patiŰnten nodig hadden om gen-patronen in verband te brengen met schizofrenie, depressie en andere psychische aandoeningen.

"Als we meer alcoholafhankelijke personen zouden kunnen analyseren, dan moeten we aanvullende regioĺs in het genoom kunnen vinden die van invloed zijn op het risico op alcoholverslaving. ", zegt eerste auteur Raymond Walters van het Broad Institute van MIT en Harvard. "We weten dat er andere DNA-regio's zijn met kleine effecten op dat risico. Maar om die varianten in kaart te kunnen brengen, hebben we een veel grotere steekproef nodig. "

EÚn gen sprong er duidelijk uit. Dit gen met de naam ADH1B reguleert hoe het lichaam alcohol omzet in acetaldehyde. Varianten van dit gen bepalen de snelheid van die omzetting. Acetaldehyde heeft een onplezierig effect. En dat onplezierige effect biedt bescherming tegen alcoholisme omdat mensen minder snel overmatig zullen drinken.

Een ??medicijn tegen overmatig alcohol gebruik, disulfuram (Refusal), maakt gebruik van dezelfde stofwisselingsprocessen als de gen-varianten die in dit onderzoek werden ge´dentificeerd.

De onderzoekers vonden dat de genetische risicofactoren die verband houden met alcoholverslaving ook verband hielden met het risico op psychiatrische stoornissen, zoals depressie, schizofrenie, ADHD en ook met het gebruik van sigaretten en marihuana. Ze zijn van plan om door te gaan met het onderzoeken van de verbanden tussen genetische aanleg voor alcoholisme en de risico's op andere soorten psychiatrische aandoeningen.

"Er waren genetische verbanden met andere psychiatrische aandoeningen, zoals depressie en met het gebruik van sigaretten en andere drugs zoals cannabis," zei Joel Gelernter, MD, van Yale University School of Medicine. "Naarmate we grotere aantallen mensen bestuderen, verwachten we in ieder geval tot op zekere hoogte te kunnen bepalen hoeveel van deze correlatie, of gedeeld risico, te wijten is aan alcoholisme, en hoeveel het gevolg kan zijn van andere stoornissen."

Een belangrijk aspect van de nieuwe studie is dat er genetische gegevens in betrokken zijn van mensen van Europese (46.568) en Afrikaanse afkomst (6.280). Hoewel hetzelfde ADH1B-gen verband hield met het risico op alcoholisme, zowel bij mensen met een Europese als Afrikaanse afkomst, ontdekten de onderzoekers dat het bij de twee populaties ging om verschillende varianten van dit gen.

Ander onderzoek heeft aangetoond dat dezelfde variant van ADH1B van betekenis is bij zowel Europeanen als bij mensen van Aziatische afkomst. Genetische data van mensen van Aziatische origine zijn echter niet in dit onderzoek betrokken.

"Om te proberen te begrijpen welke genetische factoren ten grondslag liggen aan het risico op alcoholisme zijn er zeer omvangrijke genetische studies bij Europeanen uitgevoerd, maar onderzoek naar Afrikaanse populaties is er nauwelijks.", zegt Howard J. Edenberg, PhD, van Indiana University School of Medicine. "In de toekomst moeten we veel grotere aantallen mensen uit niet-Europese bevolkingsgroepen bestuderen omdat we niet zoveel weten over genetische factoren die van invloed zijn op hun risico. Uit ons onderzoek bleek dat de genetische factoren kunnen verschillen van populatie tot populatie."

De onderzoekers ontdekten ook dat de genetische factoren die gerelateerd zijn aan het `probleemloos` drinken van alcohol enigszins verschilden van de genetische factoren gerelateerd aan alcoholverslaving. Met andere woorden, op genetisch niveau is er een verschil tussen simpelweg, zelfs grote hoeveelheden, alcohol drinken en alcoholafhankelijkheid.

"Mensen die lijden aan alcoholverslaving drinken over het algemeen veel, maar ze ervaren ook andere problemen in verband met hun alcoholgebruik. Zo verliezen ze bijvoorbeeld de beheersing over wanneer en hoeveel ze drinken," legt Agrawal uit. "Ik denk dat het voor de hand ligt dat naarmate de steekproefomvang van onze studies toeneemt, we mogelijk nieuwe DNA-varianten tegenkomen die wel gerelateerd zijn aan alcoholverslaving maar die niet gerelateerd zijn aan `onverslaafd` (overmatig) drinken."

Agrawal zegt dat grotere steekproeven de sleutel zijn tot toekomstige ontdekkingen over de genetische invloed op alcoholisme. Agrawal: "Het risico van het ADH1B-gen is een van de sterkste effecten van een enkel gen die we zien bij mensen met een psychiatrische aandoening. Maar over het algemeen verklaart het slechts een klein deel van het risico. Er zijn veel andere gen-varianten die een additionele, kleine bijdrage leveren aan het risico op alcoholisme. Maar om die te vinden, zullen we meer mensen moeten bestuderen."

VERWIJZINGEN

(1) Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://medicine.wustl.edu/news/alcohol-dependence-psychiatric-disorders-share-genetic-links/

[2] Psychiatric Genomics Consortium
- https://www.med.unc.edu/pgc

[3] Artikel: 'Transancestral GWAS of alcohol dependence reveals common genetic underpinnings with psychiatric disorders', Raymond K. Walters en anderen
- https://www.nature.com/articles/s41593-018-0275-1

[4] Washington University School of Medicine
- https://medicine.wustl.edu/
Steun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag