U moet u schamen als u nog vlees eet of dieren commercieel houdt!


Column Pauline Laumans

U vindt dat u in het hier en nu leeft? Nou dan zou u moeten stoppen met dieren commercieel houden en eet u hooguit een keer per week vlees. Anders werkt u bewust mee aan het indirect doden van het leven op aarde.

Maar dat is nog niet alles!

De bodemverontreiniging in Nederland is gigantisch en de aarde is uitgeput. Maar de verontreiniging sijpelt diep de ondergrond in en verontreinigd het drinkwater. Water dat dieren, planten maar ook u gebruikt!

En dan de stank die er tegenwoordig is. Waar je ook komt maar vooral in Brabant en de Gelderse Vallei is de lucht niet te harden. We weten al (wetenschappelijk) dat er dan voldoende ziekmakers (o.a. zoönosen) in de lucht zitten, maar de regering en de boeren halen hun schouders op omdat geld belangrijker is dan leven. Gemakshalve zeggen bepaalde geloven dat zij het rentmeesterschap over de aarde en de dieren hebben en dus mogen misbruiken en uitbuiten. Snapt u het dat mensen zo ver gaan en in naam van een ander misbruiken en het leven van anderen en de aarde kapot te maken?

Door het houden van veestapels is er minder voedsel op de aarde omdat veel gewassen en drinkwater op gaan aan de veeteelt. Ook blijft er minder landbouwgrond over om gewassen voor de mens te verbouwen. Dus hongersnood!

Het telen van gewassen voor de veeteelt maakt ook dat er minder ruimte is voor inheemse diersoorten (vermindering biodiversiteit). Indirect worden dus vele dieren uitgeroeid.
Om nog maar te zwijgen van de grootschalige dierenmishandeling bij de meeste boeren, de transporten, de slachthuizen en via de dierenvoedselindustrie.

Als er minder vee in de wereld is zou de aarde in een klap behoorlijk schoon worden en ook de transporten zouden afnemen waardoor er minder vrachtwagens op de weg zijn. Dus betere luchtkwaliteit op de weg en minder verstoppingen.

Meer plantaardig voedsel eten maakt jou gezonder en er is dan genoeg voor allen. De dieren die we dan nog houden hebben een normaal leven.


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica